Педрада-тренінг

11.01.13 р.

Педагогічний тренінг ” К Рок до майстерності “

Мета: активізувати творчий потенціал кожного молодого та досвідченого педагога. вчити діяти та спілкуватися, стимулювати бажання підвищувати свій професійний рівень.

Завдання: допомогти педагогу знайти вихід із будь – якої ситуації, яка може скластися, створити і підкріпити імідж успішного спеціаліста; розвивати вміння короткої само презентації; сприяти формуванню позитивної самооцінки й усвідомленню унікальності особистості кожної людини.

Девіз : Розуміти один одного, поважати, прощати, любити.

Вступ. Активізація уваги учасників

Сповідь учителя

Я щоранку заходжу у клас,

На дитячих обличчях – усміх.

Чого варта я, діти, без вас?

Ви – натхнення моє, мій успіх!

За плечима – минулі роки,

Але й досвід прийшов із літами.

Що я варта без вас, малюки?

Я безмежно люблю вас, я з вами!

Щоб любові вогонь не згас,

Щоб віддать дітям серце і душу,

Я щоранку заходжу у клас:

Я – учитель, я вчити мушу!

Всі ми вчителі і прийшли до школи за покликанням серця, щоб віддати свою любов дітям.

1. Для нашої роботи потрібно визначити мету нашого заняття, тобто чітко окреслити очікуваний результат. Повідомлення теми, мети, завдань тренінгу.

2. Вправа “Очікування”

Роздаються невеликі аркуші липкого паперу.

– Напишіть, чого саме ви очікуєте від тренінгу.

Кожен презентує свої записи та прикріплює на плакаті із

Зображенням піщаного годинника.

Ознайомлення з правилами роботи у групі:

– не перебивати один одного;

– не оцінювати і не засуджувати жодні висловлювання як погані чи хороші;

– не давати порад, коли цього не просять учасники;

– намагатися дотримуватися теми обговорення;

– брати участь в обговоренні;

– критикувати не людину, а конкретний учинок.

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

“Найважливіша умова успішної роботи школи, – підкреслював В. О. Сухомлинський, – це багате, різностороннє інтелектуальне життя педагогічного колективу, допитливість, інтерес до нового в науці, постійне інтелектуальне зростання, удосконалення”.

Положенням про загальноосвітній навчальний заклад чітко визначені обов’язки педагогічних працівників, зокрема, необхідність постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру.

В. О. Сухомлинський наголошував на необхідності постійного поповнення

“майстерні педагогічних засобів, яку повинен створити для себе кожний учитель”

У вчителя велика місія на землі. Він навчає, надихає, запалює, наповнює сенсом життя підростаючі покоління.

До особистості педагога ставиться багато вимог. Серед них можна виділити Головні (без яких неможливо стати висококваліфікованим учителем) і Другорядні (відповідність яким є не обов’язкова для педагога, але робить його особистістю, здатною найкращим чином навчати і виховувати іншу особистість).

До головних вимог належать такі: любов до дітей, до педагогічної діяльності; наявність спеціальних знань з тієї галузі, у якій він навчає дітей; широка ерудиція, педагогічна інтуїція. Високо розвинутий інтелект, високий рівень загальної культури та моралі, професійне володіння різними методами навчання та виховання дітей. Без будь-якого з перерахованих факторів успішна педагогічна робота неможлива.

Додатковими є комунікабельність, артистичність, веселий оптимістичний характер, гарний смак та інші. Головні та другорядні педагогічні якості в сукупності складають індивідуальність педагога, у силу якої кожен хороший учитель – це унікальна та своєрідна особистість.

Справжній учитель повинен пам’ятати, що основним і кінцевим результатом педагогічної діяльності є сам учень, розвиток його особистості.

Професійну компетентність учителя складає сума знань, умінь і навичок, на основі яких формується творчий потенціал учителя, будується його професійна діяльність, спрямована на розвиток особистості кожного учня. Отже, компетентний педагог – знаючий, обізнаний, тямущий, який на основі своїх знань та повноважень успішно вирішує навчально-виховні задачі.

Професійна компетентність учителя складається З компетенцій – кваліфікаційних характеристик педагога, що визначають стиль його роботи, спосіб досягнення професійної мети.

Педагог, який вірить в успіх справи, як правило, його досягає.

Модель спілкування педагогів з дітьми.

Учитель “Я – сама” (головний ініціатор учнівського процесу, але знищує всі форми учнівської ініціативи).

Учитель “Китайська стіна” (виставляє дистанцію між собою і учнями, головне завдання – повідомити, а не навчити).

Учитель “Тетерук” (чує тільки себе, не налаштований на учнів).

Учитель “Ангел” (не нервує, не критикує, встановлює з усіма дружні стосунки).

Учитель “Шоу – мен”(урок нагадує спектакль, а результати мінімальні).

Учитель “Тиран” (Я – цар і Бог).

Учитель “Товариш” (переважають дружні стосунки, але спілкування втрачає діловий контекст і набуває особистісного характеру).
Учитель “Робот” (діє на основі надуманого алгоритму, не звертаючи увагу на обставини, що потребують змін при спілкуванні. Наприклад, не підемо на перерву, якщо не виконаємо вправу).
Учитель “Гамлет” (характеризується постійними сумнівами, не має чіткої позиції, захищається чужим авторитетом)
Учитель “Локатор” (спрямовує роботу на одну групу дітей – сильних, слабких або обдарованих).

Як стати гарним учителем? Що для цього потрібно? Талант? Можливо, й талант. Мистецтво? Так, і мистецтво. Майстерність? І майстерність також. Усе це правильно. Але й майстерність, і талант – це на 99% наслідки наполегливої праці. І головне – праці раціональної, що допомагає запобігти витраті часу і бере з передового досвіду головне, суттєве.

Практичний блок

Пригадайте, як навчали вас, коли ви ще ходили до школи. Намагайтеся згадати не тільки, як ви навчалися в старших класах, пригадайте і своє навчання в початковій школі. У таблиці запишіть, як вас навчали, що вам подобалось у вашому навчанні, а що вас засмучувало. Будьте готові презентувати свої відповіді всім учасникам.

Як

Навчали вас

Що вам

Подобалось

Що вас

Засмучувало

3. Вправа “Поділись з сусідом”

Пропоную обговорити в парах такі питання

1. Якими основними знаннями та вміннями мають володіти ваші учні після закінчення школи, щоб бути успішними у ХХІ столітті?

2. На добре організованому уроці панує тиша?

А) Повністю згоден б) Згоден в) Частково погоджуюсь, частково ні

Г) Незгоден д) Абсолютно не згоден

Чому ви так вважаєте? Запишіть нижче свою відповідь. Підготуйтесь до обговорення своєї відповіді з усіма учасниками.

4. Мозковий штурм “Урок” Робота в групах

На слайді вертикально записуємо слово “урок”.

Шляхом вільного висловлювання запишіть слова, які асоціюються з уроком, що починаються з літер “у”, “р”, “о”, “к”. Це можуть бути іменники, прикметники, дієслова. У кожного різні відчуття щодо однієї й тієї самої речі.

5. Вправа “Конверт проблем” Робота в групах

– Сформулюйте на аркуші найбільші проблеми чи страх у роботі з дітьми і покладіть до конверта. Обміняйтесь. Дайте поради, як краще вирішити це питання. Вони повинні бути конкретними і дієвими.

6. Вправа “Портрет ідеального вчителя”

Робота в групах

1 групі дається завдання створити портрет невдалого і неуспішного вчителя, вказавши на його помилки і причини такого становища.

2 група описує вчителя успішного і створює його портрет з перевагами, завдяки яким він став успішним.

3 групі потрібно від імені Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України запропонувати щось нове щодо структури, змісту освіти, методів і прийомів навчання, поглядів на урок, ролі вчителя в процесі набуття учнями знань.

Кожна група зачитує і захищає свого вчителя і свій список. У кінці ми виділяємо, які помилки не потрібно допускати у своїй роботі, щоб не стати поганим вчителем – спеціалістом, а чому потрібно вчитися, щоб стати успішним педагогом.

Обговорення.

Звичайно, навіть у найуспішнішого вчителя були кризи і поразки та ті факти, які ставили його у глухий кут, Але не той вчитель успішний, який не припускається помилок, а той, хто зробивши помилку, не опускає руки, а проаналізувавши їх, зміг прийняти і вдосконалити їх у своїй творчій роботі з учнями.

Не бійтеся робити помилки, найголовніше вмійте з них виносити для себе правильні висновки.

7. Вправа “Педагогічна майстерність”

Розв’язання педагогічних ситуацій:

Педагогічна ситуація №1

Ви почали вести урок, всі учні заспокоїлись, настала тиша, і раптом в класі хтось голосно засміявся. Ви здивовано подивились на того учня. Він, дивлячись вам прямо у вічі, заявив: “Мені завжди смішно дивитись на вас і хочеться сміятись, коли ви починаєте заняття”. Як ви відреагуєте на це? Виберіть і поясніть правильний варіант із запропонованих нижче.

1. “Ось тобі й на”.

2. “А що тобі смішне?”

3. “Ну й ради Бога”.

4. “Ти що, дурний”.

5. “Люблю веселих людей”.

6. “Я радий(а), що створюю у тебе веселий настрій”.

7. .Запропонуйте свій варіант.

Педагогічна ситуація № 4

Проаналізуйте та презентуйте ситуацію:

Якщо дитина живе у стресі, вона… .

Педагогічна ситуація №2

На початку заняття або вже після того, як ви провели декілька занять, учень робить заяву: “Я не думаю, що ви як педагог зможете нас чогось навчити”.

Ваша реакція:

1. “Твоя справа – вчитися, а не вчити вчителя”.

2. “Таких, як ти, я, звичайно, нічому не зможу навчити”.

3. “Може тобі краще перейти у інший клас або вчитися у іншого вчителя?”

4. “Ти просто не хочеш учитися”.

5. “Мені цікаво знати, чому ти так думаєш? “

Педагогічна ситуація № 5

Проаналізуйте та презентуйте ситуацію:

Якщо дитина зростає в атмосфері критики, вона… .

Педагогічна ситуація №3 “Хто зайвий?”

Один із учнів постійно порушує дисципліну. Нарешті ви, втративши терпіння, наказуєте йому залишити клас.

– А ви не маєте права вигнати мене з класу. Я не вийду, – говорить учень.

1. Ви наполягаєте на своєму.

2. Погрожуєте, що інакше клас залишите ви.

3. Нагадуєте учневі, що в нього є не лише права, а й обов’язки.

4. Запропонуйте свій варіант.

Педагогічна ситуація № 6

Проаналізуйте та презентуйте ситуацію:

Якщо дитина почувається безпечно, вона… .

8 . Вправа “Яким я буду через 5 років”

– Яким ви уявляєте своє майбутнє?

– Чого очікуєте?

– Чого побоюєтесь?

Вправа “Серцеведення”

А зараз поговоримо про те, без чого вся наша праця була б даремною, без чого ми ніколи не досягнемо успіхів у спілкуванні з дітьми.

– Як ви гадаєте, про що йтиме мова?
Думки вголос.

Демонструється Епіграф: ” Той шлях, який веде до Серця людини, є найкоротшим”.

Чи можемо говорити про любов, якщо їй немає де перебувати? І де “житиме” терпіння, якщо його помешкання зачинене? Щоб не розгубити ці та інші чесноти Душі, потрібно створити для них сад, який називається Серцем!

-Я бачу, що всі ви прийшли в школу за покликанням душі.

-У світі існує безліч словників, але немає словника Серця. Давайте спробуємо створити його.

Серце яке? (Добре, щире, миле, ніжне, гаряче, чесне, палке, любляче, вірне, холодне, кам’яне, материнське, всепрощаюче, багатостраждальне, далекоглядне, віддане, символічне, усміхнене, зажурене, розумне, чуйне, дбайливе…).

Що може робити Серце? (Любити, прощати, сумувати, страждати, боліти, радіти, вітати, хвилюватися, журитися, берегти, шанувати, дарувати, зігрівати, турбуватися, віддавати, ненавидіти, передбачати…).

– У кожному Серці повинні бути краса і велич Любові, натхнення Віри, відродження Доброти, гордість і суворість Обов’язку, торжество Справедливості, квіти Вдячності, сльози Співпереживання, посмішка Радості, піднесеність Відданості, іскра Щирості, легкість Покаяння, нива Благородства…

Одного разу вирішив янгол віддати своє янголятко до школи. Взяв він його, і полетіли вони до величезної будівлі. “Треба вибрати вчителя від Серця і з янгольським терпінням, адже янголятко моє ще зовсім не янгол, воно – невгамовний пустун з непокірним характером…”.

У класній кімнаті вчителька сиділа перед учнями, заклавши ногу на ногу, милувалася своїми нігтями. На кожному з них було намальоване маленьке сердечко. У той же час пильно слідкувала за учнями, які виконували контрольну роботу, і павиним криком припиняла будь-яку спробу списування.

“Ханжа… Не від Серця вона…”.

У наступному класі учень записував на дошці речення, яке диктував учитель: “Найголовнішого очима не побачиш, пильне тільки Серце”. Учень помилився і написав “Сердце”.

– Скільки разів тобі пояснювати!.. Дай щоденник… Двійка!

“Неук… Не від Серця він…”.
Заглянув янгол до наступного класу – там учитель проводив урок математики.

– Порахуйте, скільки разів постукає Серце протягом доби, якщо за одну хвилину воно стукає 56 разів.

Один учень, не вираховуючи, зразу вигукнув:

-80 640 разів… А за тиждень – 564 480 разів.

Діти ахнули. А вчитель грубо перебив учня:

– Як ти смієш викрикувати з місця, та ще й без мого дозволу!

“Грубіян… Не від Серця він”.

Янгол сумно подумав, залишаючи будівлю школи: “Усі згадують про Серце, але жити Серцем не хочуть…”.

Засумували вчителі.

– Можливо, врятує Мудрість? – сказали вони.
І знайшли Мудреця, який сидів у печері.

– О, Мудрецю, – почали благати вони, – вкажи нам шлях до Сердець наших учнів!

Сказав їм Мудрець:

– Дам вам шлях до Сердець ваших учнів, але віддайте мені натомість дар ваш!

Учителі перезирнулися: якого дару від них вимагає Мудрець?

Тоді Мудрець сказав:

Якщо в когось є роздратування, дай мені роздратування.

Якщо в когось є гнів, дай мені гнів.

Якщо в когось є жорстокість, дай мені жорстокість.

Якщо в когось є грубість, дай мені грубість.

Якщо в когось є сумнів, дай мені сумнів.

Якщо в когось є ненависть, дай мені ненависть.

Якщо в когось є злоба, дай мені злобу.

Якщо в когось є страх, дай мені страх.

Якщо в когось є зрада, дай мені зраду.

Якщо в когось є забобони, дай мені забобони.

Якщо в когось є погані думки, дай мені погані думки.

А якщо дасте пригорщу дурних звичок, я прийму і ці запилені брязкальця.

Але не забудьте, чого вартий той, хто відніме раз подароване.

Отже, я прийняв увесь бруд вашого Серця, і Воно стає чистим.

А вам відкриваю Мудрість: шляхом до Серця учня є чисте Серце вчителя!

І нехай кожен педагог скаже:

Я – Вчитель Любов і Відданість, Віра і Терпіння.

Я – Радість і Спів-радість, Страждання і Спів-страждання.

Я – Істина і Серце, Совість і Благородство.

Я – Той, хто Шукає і Дарує, Вбогий і Багатий.

Я – Вчитель і Учень, Вихователь і Вихованець.

Я – Той, хто Прокладає Шлях, і Художник Життя.

Я – Захисток Дитинства і Колиска Людства.

Я – Посмішка Майбутнього і Факел Сущого.

Я – Вчитель від Бога і Співробітник у Бога.

Молюсь тобі, серце моє, дай мудрості осягати моменти істини в житті дітей!

– Шановні колеги, я гадаю, що поради Мудреця ви будете втілювати у своїй професійній діяльності.

13. Вправа “Рюкзак, м’ясорубка, корзина”

Повернімося до наших очікувань. Я пропоную аркушики із записами ваших очікувань покласти в рюкзак, якщо ви взяли на цьому семінарі для себе щось нове, у м’ясорубку – якщо вам потрібно щось обміркувати, і викинути в корзину, якщо вважаєте, якщо нічого корисного ви не отримали.

14. Підсумки заняття.

Метод “Прес”

Підсумовуючи роботу на сьогоднішньому семінарі, закінчіть думку:

Сьогодні мене вразило…

Сьогодні мені згадалося…

Мені запам’яталося…

Мене дратувало…

Мені було цікаво…

Мене порадувало…

Спілкування було…

15. Вправа “Рука дружби”

Обведіть на своєму аркуші праву руку, підпишіть своє прізвище і передайте по колу своєму сусідові, де кожен напише свої побажання. Вправа продовжується до тих пір поки “своя” рука не повернеться до свого власника.

Нехай життя дарує щастя й долю,

Душевну щедрість, доброту й любов.

Терпіння, працьовитість, силу й волю,

Поступливість і злагоду в усьому.


(No Ratings Yet)
Loading...
Вы читаете: Педрада-тренінг