Конспекти уроків з математики в 5, 8 класіУрок математики в 5 класі

Тема: Додавання і віднімання круглих десятків(360 + 20; 580 – 40). Порядок дій. Дужки.

Тип уроку: Урок узагальнення і систематизації знань.

Мета: систематизувати і узагальнити знання, вміння і навички учнів, розвивати пізнавальну активність, логічне мислення, увагу, вміння розв’язувати задачі. Коригувати психічні та пізнавальні процеси учнів. Виховувати культуру математичного мовлення й запису, впевненість в своїх силах, зацікавленість до вивчення предмету.

Матеріали: Дидактичний матеріал, мапа.

Словникова робота: круглі десятки.

Хід уроку.

І. Організаційний момент та психолого – педагогічна підготовка.

Перевірити готовність учнів до уроку, налаштувати учнів на продуктивну роботу.

Вчитель: “Любі діти, у наш клас

Завітали люди щирі.

Привітаймо в добрий час

Гостей усмішкою й миром”.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

Вчитель запитує учнів, які проблеми виникли під час виконання домашнього завдання та розглядає їх.

2.Математичний диктант.

Один учень працює біля дошки, решта записують відповіді на запитання вчителя в зошитах.

Зошити з диктантом учитель збирає для перевірки та оцінює роботу учня біля дошки.

Запитання для диктанту.

1.Запишіть числа у вигляді суми розрядних доданків.

240, 725,300, 123.

2.Запишіть


число, у якого 3 сотні,4 десятки, 2 одиниці.

3.Запишіть два трицифрових числа.

4.Обчисліть 200 + 300;

800 – 200;

640 + 50;

430 – 30.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Вчитель повідомляє тему та мету уроку.

Слово вчителя:- Сьогодні ми з вами помандруємо в одну казкову країну, мешканцями якої є математичні знаки, цифри, числа. Мандрівка буде успішною для тих, хто хоче добре знати математику, буде уважним, активним.

Допоможе нам в цьому Одиниця – мандрівниця (вчитель показує учням Одиницю, виготовлену з кольорового картону), а також мапа. Потрібно пройти всі пункти мапи.

Перший пункт – місто Всезнайко. Тож в мандрівку вирушаємо – знання здобуваємо!

Вправа для усного рахунку.

1.Вставте пропущені числа, щоб відповідь була правильною.

100 +…= 300 … + 600=1000

… – 200=700 500 – … =400

2.На дошці записаний приклад 670 + (360 – 60) та варіанти відповідей: 1000, 870, 330, 970. Вчитель показує на варіанти відповідей. Якщо відповідь неправильна – учні сидять мовчки. а, якщо відповідь правильна, то учні плескають в долоні.

Далі Одиниця запрошує до міста Загадкового.

Загадка. Сухе, ребрами світить, а лічбу веде.( Рахівниця).

Робота з рахівницею.

1).Відкладіть на рахівниці 5 сотень, 3 десятки, а потім відніміть 3 десятки. Яке число дістали?

2). Відкладіть на рахівниці 890, додайте 110. Назвіть відповідь.

IV. Фізкультхвилинка.

Уявіть швиденько,

Що ви мавпочки маленькі.

Мавпочки пошикувались

І зарядкою зайнялись.

М’язи треба розім’яти

І поставу порівняти.

Мавпенята, молодці!

Спинку рівно: раз, два, три.

Щоб постава була гарна,

Робим вправи дуже справно.

V. Закріплення матеріалу.

Місто Кмітливе.

1). Розв’язування задачі з дидактичного матеріалу.

Учні повторюють пам’ятку роботи над задачею.

2).Робота в парах. Учні виконують завдання з підручника: приклади з дужками.

Яка з пар виконає завдання першою, називає відповіді для самоперевірки.

VI. Підсумок уроку.

Пункт – місто Підсумкове.

Результати роботи аналізуються самими учнями, а загальний підсумок проводить вчитель та виставляє оцінки.

VII. Домашнє завдання.

Завдання вчитель задає за матеріалами підручника ( задача та приклади).

Індивідуальне завдання отримують учні з меншими пізнавальними можливостями.

Додаток 6

Урок математики в 8 клас

Тема : Прямокутний паралелепіпед. Вершини, ребра, грані (протилежні, суміжні).

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, вмінь та

Навичок учнів.

Мета : Систематизувати і узагальнити знання, вміння і навички учнів з даної теми. Виробляти вміння і навички використовувати знання в нових умовах, на практиці. Розширювати геометричні уявлення, вчити учнів користуватися креслярськими інструментами, закріпити навички роботи ними, корегувати знання, уміння та навички учнів, психічні процеси, мовлення. Розвивати просторове уявлення. Виховувати охайність, культуру математичного мовлення і запису, впевненість в своїх силах.

Матеріали та обладнання : модель куба, модель прямокутного паралелепіпеда, таблиці “Прямокутний паралелепіпед “, “Геометричні тіла”, розгортка куба, прямокутного паралелепіпеда, роздатковий матеріал.

Словникова робота: прямокутний паралелепіпед, вершини, ребра, грані (протилежні, суміжні).

Хід уроку

І. Психолого – педагогічна та організаційна підготовка.

Перевірити готовність учнів до уроку, налаштувати на

Позитивне сприймання навчального матеріалу.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Вчитель збирає зошити з домашнім завданням і роздає перевірені.

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

І V. Повторення навчального матеріалу.

Усне опитування:

Назвіть геометричні фігури, які вам відомі.

( Точка, пряма лінія, крива лінія…)

Назвати геометричні тіла, відомі вам і показати їх на таблиці.

( Куб, прямокутний паралелепіпед (брус) куля, піраміда, циліндр, конус)

Назвати предмети, що мають форму

круга, кулі; трикутника піраміди; квадрата куба; прямокутника, прямокутного паралелепіпеда; циліндра; конуса

V. Актуалізація опорних знань.

1. Розглянути модель куба і дати відповіді на запитання:

– Скільки граней, ребер вершин має куб?

– Якими геометричними фігурами є грані, ребра вершини куба?

– Накреслити куб.

2. Розглянути модель прямокутного паралелепіпеда і дати відповіді на запитання:

– Накреслити прямокутний паралелепіпед.

– Записати протилежні, суміжні грані.

– Яка грань дорівнює передній грані прямокутного паралелепіпеда?

Мозковий штурм.

А) Чи можна будь – який

Прямокутний паралелепіпед

Назвати кубом? Чому?

Б) Чи можна будь – який куб

Назвати прямокутним

Паралелепіпедом? Чому?

V І. Фізкультхвилинка.

Вправи для профілактики зорової втоми та короткозорості.

Вправа 1. Відкинутись на бильце стільця. Вдихнути. Нахилившись вперед до

Кришки парти, видихнути. Повторити 5 разів.

Вправа 2. Подивитись прямо перед собою на класну дошку 2-3 сек. Перевести

Погляд на кінчик носа на 3-5 сек. Повторити 6 разів.

Вправа 3. Закрити повіки. Протягом 30 сек. проводити їх масаж кінчиками

Вказівних пальців.

V ІІ. Застосування і узагальнення отриманих знань.

Самостійна робота

І варіант

1. Закінчіть речення :

Бічну поверхню прямокутного паралелепіпед складають…

( чотири грані).

2. Задача. ( стор. 194, № 596 – 1.)

Довжина прямокутного паралелепіпеда 6 см, ширина 3,5 см,

Висота 8 см. Які грані складають повну поверхню? Побудуйте прямокутник,

Що є його основою.

ІІ варіант

1.Закінчіть речення:

Повну поверхню прямокутного паралелепіпеда складають…

( шість граней)

2. Задача ( стор. 194, № 598)

Куб має ребро 1,5 см. Побудуйте прямокутник, що являється його бічною поверхнею.

ІІІ варіант ( індивідуальні завдання). Роздатковий матеріал.

Куб має ребро 4 см. Накреслити грань такого куба. Запишіть

Протилежні грані.

V ІІІ. Підведення підсумків уроку.

Виставлення та мотивація оцінок. Аналіз реалізації поставленої

Мети спільно з учнями класу. Перевірка самостійної роботи в

Зошитах.

ІХ. Домашнє завдання.

1.Практична робота.

Побудувати розгортку прямокутного паралелепіпеда за даними розмірами:

І варіант

ІІ варіант

Інд. завд – ня

Довжина

Ширина

Висота

– см См

2 – см

1 дм

0,3 дм

0,4 дм

7 см

1 см

5 см
(No Ratings Yet)
Loading...
Вы читаете: Конспекти уроків з математики в 5, 8 класі