Присвійні, вказівні та означальні займенникиУрок української мови у 6 класі.

Тема: Присвійні, вказівні, означальні займенники.

Мета: – ознайомити учнів із матеріалом про присвійні, вказівні та означальні займенники,

Особливості їх відмінювання;

розвивати вміння знаходити дані займенники в тексті; розрізняти їх, вживати у мовленні; виховувати відчуття краси слова.

Очікувані результати: учні вміють розрізняти дані види займенників, уміють їх відмінювати і

Застосовувати знання на практиці.

Тип уроку: комбінований.

Методи та прийоми: слово вчителя, робота з підручником, виконання вправ, вибірковий диктант,

Бесіда, ” незакінчені речення”, ” мозкова атака”, ” мовне спостереження “, робота біля дошки,

” мікрофон”.

Обладнання: зошит, підручник, крейдяний запис.

Хід уроку:

I. Організаційний момент.
II. Актуалізація опорних знань.

1) Перевірка д з ( вправа 355 с. 158 – письмово).

2) ” Незакінчені речення”.

– Неозначені займенники вказують…

– Неозначеними є займенники…

– Вони творяться за допомогою…

– Неозначені займенники пишуться…

– Заперечні займенники вказують…

– Вони творяться за допомогою…

– Заперечними є займенники…

– Займенники з прийменниками пишуться…

III. Повідомлення теми і мети уроку.
IV. Мотивація навчання.

Слово вчителя


щодо теми і завдань уроку, видів роботи на уроці, подальше застосування набутих

Знань, умінь та навичок.

” Цілевизначення” та прогнозування очікуваних результатів.

V. Сприйняття і засвоєння матеріалу

1) “Мозкова атака”

– записати займенники: 1 – відповідають на питання чий? чия? чиє? чиї? ; 2- на питання який? яка?

Яке? які? скільки?

Мій, твій, цей, ваш, наш, такий, ця, їх, скільки, це, їхній, свій, моя, ці, таке, твоя, така, ваша, такі.

На що вказують займенники, що відповідають на питання чий? чия? чиє? чиї?; який? яка? яке? які?

2) Слово вчителя про присвійні та вказівні займенники.

Робота з підручником.

опрацювати теорії п. 38 і таблиць відмінювання на с. 161-163; виконання вправи 363 с. 161- усно; виконання вправи 368 с. 163- усно.

Слово вчителя про означальні займенники. Робота з підручником.

опрацювати теорії п. 38 і таблиці відмінювання на с. 165-166; виконання вправи 377 с. 166- письмово.

” Мовне спостереження”.

провідміняти займенники ( за варіантами і біля дошки):

I В. – наш, цей, всякий;

II В. – мій, стільки, інший;

III В.- їхній, та, кожний.

Що спільного між прикметниками й означальними займенниками? ( рід, число, відмінок). Як змінюють займенники ці? ( як прикметники). Чи змінюється вказівний займенник тільки за родами і числами? ( Ні, тільки за відмінками).

VI. Закріплення вивченого.

Вибірково – розподільний диктант.

виписати із речень і розподілити займенники : 1 – присвійні; 2 – вказівні; 3 – означальні. Звучав наш сміх в широких коридорах під час перерв у той далекий час. Інші квіти в диханні весни розцвітуть. Я сам буду відповідати за цей вчинок. Добре жить тому, чия душа і дума добро навчилася любить. Все він знає, в нашім ділі, не юнак і не старий. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Хто людей питає, той і розум має.

Бесіда:

– На що вказують присвійні, вказівні та означальні займенники?

Яка особливість їх відмінювання? Які морфологічні ознаки цих займенників?

VII. Підсумок уроку.

” Мікрофон”.

Що ми сьогодні вивчали? Чому ви навчилися? Як ви розрізняєте вивчені розряди займенників? Чи досягли ми мети і завдань уроку?

VIII. Оцінювання та його мотивація.
IX. Домашнє завдання: п. 38 ( вивчити правила).

Вправа 372 ( письмово), 379 ( письмово).
(No Ratings Yet)
Loading...
Вы читаете: Присвійні, вказівні та означальні займенники