Робоче місце вчителя математикиРобоче місце вчителя

Шановні вчителі математики

Ефективність навчання залежить від багатьох компонентів, у тому числі від зовнішніх умов : майстерності вчителя, методів навчання, забезпеченості уроку ТЗН, змісту програм (на жаль від нас це не залежить), навчального обладнання, засобів управління навчальним процесом, навчальних меблів тощо.

А головне завдання кожного вчителя на сучасному етапі – пробудити інтерес до навчання та навчити самостійно здобувати знання, творчо їх використовувати.

Навчання предмета буде успішним, якщо в учителя є можливість пояснити новий (або закріпити вивчений ) матеріал використовуючи наочність, сучасні педагогічні засоби навчання.

Оптимальне комплексне використання всіх видів навчального обладнання, що зосереджене в кабінеті, допомагає вчителю досягнути високого рівня засвоєння навчальних досягнень учнів.

Для цього дуже важливою є умова систематизації того, що є в наявності. Як постійні так і стенди з змінною інформацією повинні працювати.

До прикладу стенд “Програмні вимоги” дає можливість кожному учневі зрозуміти, що він повинен освоїти при вивченні кожної теми: розпізнавати, означувати, доводити, наводить приклади, розв”язувати і т. д.

Стенд “Програмні вимоги”

Стенд “Критерії оцінювання”

Стенд “Математика”

Стенд “Алгебра”

Стенд


“Геометрія”

Крім цього, слід провести роботу з систематизації наявного як методичного, так і роздавального матеріалу, таблиць, портретів, завдань з олімпіад, позакласної, самостійної, тестової, контрольної робіт, допомога вчителю при підготовці до уроку (конспекти уроків) тощо.

Виходячи з цього можна визначити основні завдання кабінету:

– надання науково-методичної допомоги вчителям в удосконаленні навчально-виховної роботи;

– забезпечення можливості використання вчителем сучасних педагогічних засобів навчання;

– узагальнення і розповсюдження досвіду кращих учителів;

– організація позакласної роботи з учнями.

Правильна організація роботи кабінету сприяє комплексному використанню видів навчального обладнання. А застосування сучасних електронних педагогічних засобів навчання розкриває великі можливості, суть яких у наступному:

Можливість організації праці вчителів і учнів на науковій основі (здійсненя наукової організації парці); якісне, раціональне використання сучасних електронних педагогічних засобів навчання спільно з традиційною наочністю; активізація пізнавальної діяльності учнів ( у засвоєнні навчального матеріалу бере участь багато аналізаторів слухових, зорових тощо). Це впливає позитивно не тільки на розум учнів, але і на їх емоції; створення широких можливостей для самостійної роботи учнів; підвищеня інтересу учнів до матеріалу, що сприяє якісному засвоєнню основних знань, учить застосовувати їх на практиці, формує вміня робити аргументовані висновки, а отже, розвиває наукове мислення; забезпечення міжпредметних зв”язків.

Пропоную до вашої уваги план-конспект уроку з алгебри у 7 класі з використанням комп”ютера, проектора, екрана.

( Істер О. С. Алгебра: Підруч. для 7 кл. загальноовіт. навч. закл. – К.: Освіта, 2007. – 223 с. )

Консультанти доповідають про

Стан виконання домашнього

Завдання.

– Що називається функцією?

– Що називається областю

Визначення функції і що –

Областю значень функції?

– Які є способи задання

Функції?

– Дати означення графіка

Функції.

– Що таке нулі функції?

На макеті координатної площини

Учні будують точки.

(космічна ракета)

На екрані малюнок

Ракети.

Тестові завдання пропонуються

На екрані

Перевірка проводиться за

Допомогою заготовлених

Таблиць.

(Використовується шило)

П. І учня Варіант

1

2

3

4

5

6

А

Б

В

Г

Учень розповідає історичні

Відомості про функцію.

Оголошується тема уроку.

Формулюється мета уроку.

Дається означення

Лінійної функції

На конкретному прикладі

Будуються точки на координатній

Площині.

(робиться висновок, що вони

Лежать на прямій)

На екрані демонструється

Даний графік

Учням наголошується,

Що для побудови прямої

Достатньо дві точки

(на основі аксіоми про

Про дві точки і пряму)

Учні утворюють групи

Завдання для роботи

В групах

Після виконання завдання на

Макеті кимось з групи

Демонструється виконане завдання

На екрані. Робиться висновок

(графіки в даному випадку паралельні,

Тому що………. )

Аналогічно відпрацьовується

Питання про проходження

Графіків прямої пропорційності

Через точку з координатами

(0;0), тобто через

Початок координат.

Аналогічно відпрацьовується

Питання про паралельність графіків

До осі абсцис при………….

.

Формулюються властивості

Лінійної функції

Учні продовжують працювати

В групах, але вже з більш

Складними завданнями

Завдання такого

Характеру.

У кожному з випадків

Знайти і записати

Рівняння прямої, яка

Проходить через

Конкретну точку.

Після виконання та запису

На дошці рівнянь прямих

Вони демонструються на

Екрані.

Також демонструються

На екрані і графіки

Цих функцій

Колективна робота

(залучаються сильні учні

При допомозі вчителя)

Завдання пропонуються

Такого змісту

Робляться відповідні висновки

За пророблену роботу на

Уроці пропонується визначити

Творчого учня

Аналогічно визначається

Учень, який приклав багато

Зусиль.

(це може бути і не дуже

Сильний учень)

Визначаються і кращі учні

Проводиться підсумок

Уроку. Наголошується

Учням про важливість

Графіка та…….

Гра “Мікрофон”

Учні висловлюють свої

Бачення щодо уроку

Пропонується домашнє

Завдання
(No Ratings Yet)
Loading...
Вы читаете: Робоче місце вчителя математики