Інтерактивна робота на уроках словесності та активні методи навчанняІнтерактивна робота-це навчальна взаємодія учнів у парах, мікрогрупах, групах(по 6 осіб). Форми інтерактивної роботи передбачають навчальну взаємодію учнів. Така робота на уроці забезпечує облік індивідуальних особливостей учнів, відкриває великі можливості для кооперування, яке не обмежує простір під час колективної пізнавальної діяльності Мета інтерактивного навчання – створення вчителем умов навчання, за яких учень сам відкриватиме, здобуватиме й конструюватиме знання та власну компетентність у різних галузях життя. Інтерактивний метод – такий метод, у якому той, хто навчається, є учасником навчального процесу, який бере активну участь у тому, що відбувається на уроці, і сам створює процес навчання. Залежно від мети навчального заняття та форм організації навчальної діяльності учнів інтерактивні технології розподіляються на чотири групи.

– Інтерактивні технології кооперативного навчання.

– Інтерактивні технології колективно-групового навчання.

– Інтерактивні технології ситуативного моделювання.

– Інтерактивні технології опрацювання дискусійних питань.

Метод кооперативного навчання – це спосіб спільного розв’язання проблем, організація навчання в малих групах, об’єднаних єдиною навчальною метою. Парну і групову роботу слід використовувати на етапі застосування набутих знань, перевірки


знань.

Технології колективно-групового навчання передбачають фронтальну роботу всього класу. Це робота в малих групах. Малі групи використовують у тих випадках, коли завдання вимагає спільної, а не індивідуальної роботи. Слід розподілити ролі, які будуть виконуватись під час роботи в малих групах: спікер, секретар, посередник, доповідач.

Технологія ситуативного моделювання – це побудова навчального процесу за допомогою гри. Учні перебувають в інших умовах, ніж у традиційному навчанні.

Технологія опрацювання дискусійних питань – це публічне обговорення спірних питань. Обговорення впливає на розвиток критичного мислення, дає можливість визначити власну позицію, формує уміння відстоювати власну думку, поглиблює знання з обговорюваної проблеми.

Тому я організовую навчання таким чином, щоб вивчені правила були спрямовані на їх застосування в різних як стандартних, так і нестандартних ситуаціях. А принципи інтерактивної роботи дають можливість формувати пізнавальну самостійність, бо всі учні працюють в один і той же час, для виконання завдання кожному дається однакова кількість хвилин, виконання завдання залежить від успішної роботи кожного, тобто йдеться про індивідуальну відповідальність.

Групові технології я використовую під час виконання практичних завдань та у процесі закріплення або повторення теми.

Активні методи навчання розвивають творче мислення учнів, дають можливість використовувати набуті ними знання. Пізнання і творчість – це завжди втілення індивідуальності, в якій простежуються ознаки вільної особистості, яка здатна бути сама собою, чути своє”я” і вміти виразити та реалізувати закладені природою здібності з найбільшою користю для себе і для інших. Вчасне й адекватне заохочення активізує особистість, зміцнює її віру у власні сили, надає їй нових імпульсів для діяльності. Головний критерій, яким я користуюсь у цьому випадку,- індивідуальний, особистісний, коли учень має побачити індивідуальні успіхи.
(No Ratings Yet)
Loading...
Вы читаете: Інтерактивна робота на уроках словесності та активні методи навчання