Від школи сприяння здоров’ю до школи майбутнього“Кожна дитина й молода людина в Європі має право і повинна мати можливість дістати освіту в Школі сприяння здоров’ю”. (з резолюції конференції Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю, що була прийнята в травні 1997 року.) Беручи до уваги досвід розвинених країн Європи в 2001 році в Україні почав реалізуватись проект “Створення Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю України”. Ефективно діюча Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю стала в нашій країні не тільки проектом, але й потужним рухом по реформуванню системи середньої освіти, який має бути долучений до загальноєвропейських стандартів. На сьогоднішній день Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю налічує більше двох тисяч закладів освіти різних типів і рівнів акредитації, які проводять науково-дослідницьку експериментальну роботу на Всеукраїнському та обласних рівнях. Усі ці заклади є найпершим чинником створення генерації шкіл з далекоглядними очікуваннями та високими досягненнями в галузі освіти. Школи сприяння здоров’я суттєво впливають не тільки на збереження і зміцнення здоров’я своїх вихованців, а на благополуччя міської громади в цілому. В нашому місті першою ластівкою, що приєдналась до Всеукраїнського проекту “Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю” ( у 2002 році) та до Міжнародного проекту “Європейська мережа шкіл сприяння


здоров’ю” (у 2003 році)став навчально-виховний комплекс “Дивосвіт” із санаторними групами і класами. Одна з провідних функцій у вирішенні проблем збереження здоров’я учнівської молоді належить системі навчальних закладів, що працюють в рамках вище названих проектів. Лише в навчальних закладах оздоровчої спрямованості можна системно і систематично впливати на фізичний і психічний розвиток дитини. комплексно впроваджувати засоби і методи соціальної і психологічної реабілітації дітей та молоді. Навчально – виховний комплекс “Дивосвіт” об’єднав в своїй структурі дитячий садочок, школу, позашкільний заклад, що дало змогу впроваджувати безперервну валеологічну освіту від 1,5 до 18 років. Упродовж 11 років НВК “Дивосвіт” є школою сприяння здоров’ю івпровадником всіх нових методик, апробації різноманітних програм за підтримки Міністерства освіти і науки України, як експериментальний заклад всеураінського рівня. Діяльність НВК “Дивосвіт” підтвердила, що незважаючи на незмінність факторів зовнішнього середовища (екологічні, соціальні, економічні) навчальний заклад сприятливий до дитини дає можливість позитивно впливати на збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління та здійснювати супровід дитини впродовж всього терміну навчання. Саме НВК “Дивосвіт”, місією якого є стимулювання зусиль громади задля запровадження якісного навчання здоровому способу життя, об’єднав навколо себе однодумців, спільників єдиним почуттям власної відповідальності за себе, власне здоров’я, здоров’я своїх вихованців та здоров’я всієї міської громади. Попередній досвід закладу як школи сприяння здоров’ю, заклав міцний фундамент для розвитку і впровадження здоров’язберігаючих, здоров’язміцнюючих технологій в загальноосвітніх закладах міста. В 2006 році за підтримки “Дивосвіту” до Національної мережі приєднались ЗОШ № 1 та школа для дітей з вадами розумового розвитку. В цьому році ЗОШ № 10 та ДНЗ № 18 як заклади-супутники НВК “Дивосвіт” подали свої матеріали до участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті на кращу модель школи сприяння здоров’ю. НВК “Дивосвіт” був ініціатором співпраці з Інститутом охорони здоров’я дітей і підлітків Академії медичних наук України (м. Харків). Спільно з Інститутом в межах Національної програми “Діти України” було реалізовано проект “Соціально – медичний моніторинг здоров’я школярів м. Жовті Води як складова комплексу заходів із забезпечення захисту дитячого населення міста від радіаційного впливу та попередження поширення шкідливих звичок”. В комплексі розроблені і апробовані дієві системи скринінгу і моніторингу за станом здоров’я учнів з метою якісної і кількісної оцінки здоров’я індивідів, , запроваджено систему автоматизованого моніторингу стану здоров’я школярів (“Паспорт здоров’я школяра”) та “Санітарно – гігієнічного паспорту школи”, створено ресурсно – аналітичний центр на базі НВК “Дивосвіт” по обробці даних “Санітарно-гігієнічних паспортів” загальноосвітніх закладів міста. Навчально-виховний комплекс “Дивосвіт” із санаторними групами і класами має високий рейтинг і авторитет у місті як центр сприяння здоров’ю, виховання соціально зрілої особистості, а
навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок – важливий компонент школи дружньої до дитини, школи, що підтримує здоров’я на шляху до партнерства і співпраці. В цьому році колектив закладу підвів підсумки довготривалої експериментальної роботи. В квітні 2009 року в м. Києві відбулось спільне засідання науково-методичної ради інституту інноваційних технологій МОН України та АПН України, де було заслухано звіт директора НВК “Дивосвіт” Аракчеєвої В. Р. про результати роботи педагогічного колективу комплексу. Наукова рада вирішила: Схвалити досвід НВК “Дивосвіт” напрацьований в ході експерименту Всеукраїнського рівня “Створення коеволюційної системи життєдіяльності НВК “Дивосвіт” – школи сприяння здоров’ю”, результати науково-дослідної та експериментальної роботи НВК “Дивосвіт” Досвід комплексу як школи сприяння здоров’ю вважати таким, що заслуговує узагальнення і поширення. Підтвердити, що:-


(No Ratings Yet)
Загрузка...
Вы читаете: Від школи сприяння здоров’ю до школи майбутнього