Психологічна готовність дитини до школи

Психологічну готовність до школи в найзагальнішому вигляді можна визначити як комплекс психічних якостей, необхідних дитині для успішного початку навчання в школі; вона включає декілька компонентів:
1) мотиваційна готовність (позитивне відношення до школи і вчення);
2) вольова готовність (досить високий рівень розвитку довільності поведінки);
3) інтелектуальна, або розумова, готовність (наявність певних умінь, навичок, рівня розвитку пізнавальних процесів);
4) соціальна, або моральна, готовність (сформованість тих якостей, які забезпечують встановлення взаємин з дорослими і однолітками, входження в життя класу, виконання спільної діяльності і т. п.).
Психологічна готовність до шкільного навчання, таким чином, припускає, що дитина вже опанувала (чи знаходиться в процесі оволодіння) уміння, знання, мотивацію і іншими необхідними для освоєння шкільної програми поведінковими характеристиками.
Психологічна готовність до школи знаходиться в тісному зв’язку з фізичним і морфофункциональным розвитком дитини. Йдеться, передусім, про такі характеристики, як уміння розрізняти звукові поєднання, наявність необхідної рухової координації, уміння зосереджено працювати впродовж певного часу, рівень психічної активності і концентрації уваги, здатність до наслідувальних дій, необхідний рівень розвитку пам’яті і
Т. п.
Психологічна готовність до шкільного навчання полягає не в тому, що у дитини до моменту вступу до школи складаються психологічні риси, які відрізняють школяра. Такі риси можуть кристалізуватися тільки в самому ході шкільного навчання під впливом властивих йому умов життя і діяльності. Підсумком розвитку дитини в дошкільному віці є передумови виникнення цих рис. Одна з основних – сприйняття дитиною шкільного навчання як сходинки до дорослості. Інша передумова психологічної готовності – наявність у дитини виражених пізнавальних інтересів, а також уміння певною мірою “володіти собою”.

Важливо, щоб дитина йшла у школу фізично готовою: була фізично розвиненою, здоровою. Але необхідна також і психологічна готовність, яка визначається тією системою вимог, які ставить школа перед дитиною. Вони пов’язані, як показують дослідження, із зміною соціальної позиції дитини в суспільстві, а також із специфікою навчальної діяльності в молодшому шкільному віці.

Що ж таке психологічна готовність?

Психологічну готовність до школи в найзагальнішому вигляді можна визначити як комплекс психічних якостей, необхідних дитині для успішного початку навчання в школі; вона включає декілька компонентів:
1) мотиваційна готовність (позитивне відношення до школи і вчення);
2) вольова готовність (досить високий рівень розвитку довільності поведінки);
3) інтелектуальна, або розумова, готовність (наявність певних умінь, навичок, рівня розвитку пізнавальних процесів);
4) соціальна, або моральна, готовність (сформованість тих якостей, які забезпечують встановлення взаємин з дорослими і однолітками, входження в життя класу, виконання спільної діяльності і т. п.).
Психологічна готовність до шкільного навчання, таким чином, припускає, що дитина вже опанувала (чи знаходиться в процесі оволодіння) уміння, знання, мотивацію і іншими необхідними для освоєння шкільної програми поведінковими характеристиками.
Психологічна готовність до школи знаходиться в тісному зв’язку з фізичним і морфофункциональным розвитком дитини. Йдеться, передусім, про такі характеристики, як уміння розрізняти звукові поєднання, наявність необхідної рухової координації, уміння зосереджено працювати впродовж певного часу, рівень психічної активності і концентрації уваги, здатність до наслідувальних дій, необхідний рівень розвитку пам’яті і
Т. п.
Психологічна готовність до шкільного навчання полягає не в тому, що у дитини до моменту вступу до школи складаються психологічні риси, які відрізняють школяра. Такі риси можуть кристалізуватися тільки в самому ході шкільного навчання під впливом властивих йому умов життя і діяльності. Підсумком розвитку дитини в дошкільному віці є передумови виникнення цих рис. Одна з основних – сприйняття дитиною шкільного навчання як сходинки до дорослості. Інша передумова психологічної готовності – наявність у дитини виражених пізнавальних інтересів, а також уміння певною мірою “володіти собою”.

Психологами доведено, що в дітей, не готових до систематичного навчання, важче і триваліше проходить період адаптації, пристосування до школи; в них частіше проявляються різноманітні труднощі в навчанні; серед них значно більше невстигаючих, і не тільки в першому класі.

Найбільш загальним показником готовності дитини до школи є стійке позитивне Ставлення до шкільного навчання. Якщо дитина безболісно перейшла до нових вимог, якщо навчання дається їй відносно легко, якщо у неї не втрачається інтерес до учіння а навпаки, зміцнюється і розвивається, в цьому випадку можна говорити про повноцінну психологічну підготовку дитини до школи.


Вы читаете: Психологічна готовність дитини до школи