Педагогічні підходи до розвитку творчості дітей

Сучасні умови навчання вимагають нових підходів до організації навчання і виховання, які б сприяли формуванню і розвитку школяра в тісному і постійному взаємозв’язку з природним та соціальним середовищем, здатності до соціально-значимої діяльності, швидкої адаптації під час зміни життєвих обставин. Тому школа має бути зорієнтована на використання таких педагогічних технологій, які передбачають навчання та виховання активної, високо освіченої, творчої особистості, коли навчальні дисципліни розглядаються не тільки як одна із сторін навколишньої дійсності, з якою слід ознайомити учнів, а й використовуються їх зміст, форми і методи для формування та вдосконалення таких якостей особистості, як активність, пізнавальна самостійність, здатність творчо підходити до розв’язування як навчальних, так і життєвих задач.
Застосування нетрадиційних, нестандартних, інноваційних підходів до обдарованих дітей ефективно впливає на процес навчання. Нетрадиційний підхід характеризується :

1) відбором змісту навчального матеріалу;

2) поєднанням методів навчання;
3) зовнішнього оформлення.

Для роботи з обдарованими учнями я використовую індивідуальну роботу і навчальну науково – дослідницьку роботу.

Для розвитку творчих здібностей я використовую технологію ігрового навчання – включення учня в навчальну гру (ігрове моделювання явищ, “проживання” ситуації). Наприклад, при вивченні теми “Алгоритми” я пропаную учням скласти алгоритм приготування бутерброда або алгоритм прибирання кімнати.

В початковій школі є такі учні, як Магда Руслан, який з легкістю складає різноманітні алгоритми, демонструючи логіку, творчі здібності. Ще один цікавий приклад з теми “Множини”. Учням пропонується знайти в своєму рюкзаку або вдома множини. Учні знаходять і малюють багато кульок або домашній посуд.

Малювання у програмі Paint – є першим проявом творчих здібностей учнів. Діти вчаться поєднувати творчі здібності з навчальними. Наприклад, я пропоную учням намалювати мережу Інтернет. Вони малюють комп’ютер, розфарбовують його, потім копіюють. Таким чином навчальні завдання – це навчити дитину копіювати і вставляти об’єкт, а творчі – розфарбувати, додати свої елементи малюнка.

В цьому році я працювала з Дьоміним Єгором над створенням графічного дерева “Мій родовід”.

Серед учнів середньої школи я розвиваю творчі здібності через роботу у шкільному товаристві “Ерудит”. Спочатку, це були проекти виключно з інформатики. В цьому році я працювала з учнями над інтегрованим проектом – німецька мова + інформатика. Проект називався “Адвенський календар”. Учні майстрували календар, малювали малюнки. Частина роботи була виконана на комп’ютері: малюнки, слова, опис роботи.

Зараз я працюю з Ергашовою Олтиной над проектом “Віруси. Антивірусні програми”. Учениця обробляє матеріал, друкує, створює схеми. Така робота сприяє засвоєнню навчального матеріалу і дозволяє дитині проявити свою творчість, особистість, власний погляд на проектну роботу.

Серед учнів старшої школи можна виділити ученицю Тиндик Вікторію, яка закінчила “Інтершколу” і Кузьмінову Аню. При вивченні теми “Створення веб – сторінок”, учениці показали, що вміють працювати самостійно, застосовувати попередні знання з інших курсів (програма Paint, блокнот, Microsoft Word та ін.). Роботи цих дітей я завжди демонструю іншим учням, тим самим заохочуючи їх до творчих робіт.

Робота над виявленням обдарованих дітей та розвиток їх творчих здібностей забезпечує сприятливі умови для задоволення освітніх потреб, для розвитку самосвідомості і самореалізації кожної дитини у творчому середовищі. Все це зумовлює збільшення кількості випускників, що обрали професію, яка в найбільшій мірі відповідає їхнім здібностям та потребам суспільства.

Варнавська М. В.


Вы читаете: Педагогічні підходи до розвитку творчості дітей