Нормативно-правова база кабінету інформатикиПЕРЕЛІК

НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ

І. Загальна нормативно-правова база

1. Закон України Про освіту

2. Закон України Про загальну середню освіту

3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти

4. Національна доктрина розвитку освіти

5. Державна програма Вчитель

6. Конвенція про права дитини

7. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

8. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України

9. Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу

ІІ. Документація кабінету

1. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів-N 601

2. MON_407 Положення про кабінет інформатики

3. №614-Вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики

4. №903-правила використання комп’ютерних програм

5. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики-№111-1927

6. Правила роботи учнів у кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

7. Акт введення в експлуатацію кабінету-Зразок

8. Акт введення в експлуатацію кабінету-Шаблон

9. Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення

10. Рекомендації щодо заземлення кабінету

11. Акт передачі


НККТ іншому вчителю

12. Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті у поточному році

13. Паспорт кабінету інформатики

14. Паспорт навчального комп’ютерного комплексу

15. Паспорт забезпеченості кабінету інформатики-Зразок-1

16. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету-Зразок

17. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету-Шаблон

18. Про інноваційну діяльність

19. Про затвердження Положення про Порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

20. Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів

21. Положення про Реєстр комп’ютерних програм

22. Картотека електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)

23. Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей

24. Про затвердження Змін до Інструкції з інвентаризації основних засобів

25. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ

26. Інвентарна книга

27. Матеріальна книга

28. Річний план роботи НККТ – Зразок

29. Річний план роботи НККТ – Шаблон

30. Перспективний план роботи НККТ – Зразок

31. Перспективний план-Шаблон

32. Графік роботи кабінету-Зразок

33. Графік роботи кабінету-Шаблон

34. Схема НККТ – Зразок

35. Схема ЛОМ – Зразок

36. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом-Зразок

37. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу-Зразок

38. Список учнів з порушенням зору, підготовлений медичним робітником школи-Зразок

39. Анкета по комп’ютерам-Шаблон

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги

1. ДСанПіН 5.5.2.008-01-утримання загальноосвітніх навчальних закладів

2. ДСанПіН 5.5.6.009-98 влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки

3. Санітарний паспорт кабінету інформатики-Зразок

4. Санітарний паспорт кабінету-Шаблон

5. Пам’ятка по перевірці дотримання санітарно-гігієнічний вимог

6. ДСанПІН 3.3.2.007-98 роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин

7. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів – ДНАОП 0.00-1.21-98

8. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

9. Правила користування електричною енергією

І V. Техніка безпеки та охорона праці

1. Типове положення про службу охорони праці – НПАОП 0.00-4.35-04

2. Типове положення про навчання з питань охорони праці – НПАОП 0.00-4.12-05

3. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу

4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків

5. Акт про нещасний випадок з учнем

6. Журнал реєстрації нещасних випадків

7. Правил пожежної безпеки для закладів

8. Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті

9. Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки

10. Положення про розробку інструкцій з охорони праці – ДНАОП 0.00-4.15-98

11. Посадова інструкція учителя

12. Посадова інструкція завідуючого кабінетом інформатики

13. Посадова інструкція вчителя інформатики

14. Посадова інструкція лаборанта

15. Посадова інструкція-керівника гуртка

16. Інструкція з охорони праці на робочому місці для працівників

17. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

18. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті інформатики

19. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів

20. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

21. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці

22. Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті інформатики

23. Журнал реєстрації протипожежного інструктажу

24. Інструкція користування вогнегасником

25. Інструкція роботи ПЕОМ

26. Інструкція з електробезпеки

27. Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом

28. Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм

29. Вміст аптечки першої допомоги

30. Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі

31. Журнал адміністративно-громадського контролю

32. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми

33. ПЛАН евакуації у випадку аварійних ситуацій

34. СХЕМА евакуації з кабінету

35. Порядок дій при виникненні пожежі

36. Посвідчення про перевірку знань з ТБ

37. Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів-Зразок

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету

1. Методичні рекомендації щодо вивчення предмету на 2011/2012 н. р.

2. Перелік посібників на 2011/2012 н. р.
(No Ratings Yet)
Загрузка...
Вы читаете: Нормативно-правова база кабінету інформатики