Методична організація навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку ДНЗ “Сонечко”Одним з пріоритетів державної політики в розвитку дошкільної освіти є рівний доступ до якісної освіти, який забезпечується дошкільними навчальними закладами та іншими формами здобуття дошкільної освіти.
Законом України від 06.07.2010 р. “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу” передбачено обов’язковість дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку. Основною метою нововведення є створення рівних стартових умов для дітей п’ятирічного віку до майбутнього навчання в школі, формування шкільної зрілості.
Функціонування груп дітей 5-річного віку у 2010-2011 н. р. регламентується нормативно-правовими актами, зокрема: Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, інструктивно-методичними листами: “Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах” (від 17.08.2005 р. № 1/9-431), “Про режим роботи дошкільних навчальних закладів” (від 24.01.2007 р. № 1/9-36), “Про організацію обліку дітей дошкільного віку” (від 07.05.2007 р. № 1/9-263), “Про систему роботи


з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади” (від 04.10.2007 р. № 1/9-583), “Про здійснення соціально-педагогічного патронату” (від 17.12. 2008 р. № 1/9-811), інструктивно-методичними рекомендаціями “Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі” (від 26.07.2010 р. №1.4/18-3082).
Найпоширенішими формами здобуття дошкільної освіти дітьми п’ятирічного віку є: дошкільні навчальні заклади; групи короткотривалого перебування; групи при загальноосвітніх навчальних закладах, соціально-педагогічний патронат.
Дошкільний навчальний заклад “Сонечко”. Здобуття дошкільної освіти дітьми 5-річного віку в умовах нашого дошкільного навчального закладу організовується відповідно до чинного законодавства та діючих програм для дітей старшого дошкільного віку.
Група короткотривалого перебування. Короткотривале перебування старших дошкільників у нашому дошкільному навчальному закладі передбачено для дітей, які з певних причин не можуть його відвідувати за повним режимом перебування (10,5-12 годин), і забезпечує їх право на здобуття дошкільної освіти. Короткотривалий режим перебування дітей обов’язково обумовлюється за графіком роботи з дітьми старшого дошкільного віку: вівторок, середа з 9-00 до 11-30 годин.
Кількість дітей у групі короткотривалого перебування визначається за кількістю заяв батьків.
Керівництво і контроль за навчально-виховним процесом у групах короткотривалого перебування дітей здійснює завідуюча дошкільним навчальним закладом та вихователь-методист.
З дітьми працюють вихователі: Євдокименко С. Є., та Суха Л. Ф.
З дітьми п’ятирічного віку, які охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти, роботу можуть проводити практичний психолог, логопед, вихователь та інші педагоги, за графіком роботи консультативного центру.
Планування, організація та проведення навчально-виховної роботи з дітьми 5-річного віку здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти України, Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища та потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей.
В організації навчально-виховної роботи з дітьми старшого дошкільного віку ми забезпечуємо організовану життєдіяльність дітей спільно з дорослим у створеному для цього розвивальному просторі з обов’язковим включенням наступних видів дитячої діяльності:
– ігрової – шляхом проведення дидактичних, рухливих, будівельно-конструктивних, ігор-драматизацій тощо;
– навчально-пізнавальної – через заняття, а також гурткову, індивідуальну роботу, спостереження та екскурсії, пізнавально-розвивальні бесіди, дидактичні ігри, елементарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті;
– трудової – у формі індивідуальних і групових трудових доручень, чергувань, колективної праці та ін.;
– комунікативно-мовленнєвої – за допомогою спеціальних мовленнєвих занять, бесід, розмов на особистісні та спільні теми, створення й розв’язання певних ситуацій спілкування, індивідуальної роботи у повсякденному життя, цілеспрямованого залучення дітей до спілкування під час всіх форм організації життєдіяльності;
– художньої – через заняття з художньої праці, образотворчої, музичної, літературної діяльності та розваги, свята, гуртки художньо-естетичного циклу, індивідуальну роботу та ін.;
– рухової – шляхом залучення до участі у заняттях з фізичної культури, плавання, музики, спортивних секцій та хореографічних гуртків, різних форм організації дитячої праці, рухливих ігор у повсякденному житті, фізкультурних свят, розваг, походів, ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну, фізкультурних хвилинок, пауз та ін.
Не можна перетворювати навчально-пізнавальну діяльність 5-річних дошкільників на аналог шкільного поурочного навчання. Вона якісно відрізняється від шкільного навчання формами, методами і прийомами, засобами, стилем і рівнем взаємодії педагога з вихованцем, а не лише змістом, обсягом програмового матеріалу, рівнем вимог до дитини.
У старшій групі проводиться 2-3 заняття на день впродовж 1-1,5 годин тривалістю 25-30 хвилин для дітей 6-го року життя.
Тривалість занять може збільшуватись чи зменшуватись залежно від коливань інтересу, бажань, працездатності дітей, складності завдань тощо. Найбільш сприятливий час для залучення дітей до організованих занять з огляду на закономірності у зміні працездатності, активності дитячого організму, особливості перебігу уваги, процесів пам’яті й мислення дітей – це період у ранкові години від 9.00 до 11.00.
Позитивним у наших заняттях є те, що вихователю вдається вкластися в передбачений час, серйозно позайматися з малюками. Але зловживати, розраховуючи на самостійність старших дітей, не потрібно.
Важливою умовою розвитку дітей старшого дошкільного віку є залучення батьків до навчально-виховного процесу. Саме тому одним із напрямів діяльності нашого закладу, де діти п’ятирічного віку здобувають дошкільну освіту, є розвиток педагогічної культури батьків, формування у них психолого-педагогічних, фізіолого-гігієнічних і правових знань, а також вироблення вмінь і навичок з виховання дітей.
Таким чином, ми створюємо сприятливі, комфортні умови для розвитку особисті дітей 5-ти річного віку, формування в них цілісної та реалістичної картини світу, ціннісного ставлення до природи, культури, людей, самого себе..


(No Ratings Yet)
Загрузка...
Вы читаете: Методична організація навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку ДНЗ “Сонечко”