Конспект уроку геометрії в 9 класі. Урок узагальнення і систематизації знань, умінь та навичок з теми “Розв’язування трикутників”Тема:Урок узагальнення і систематизації знань, умінь та навичок з теми “Розв’язування трикутників”.

Мета:повторити, закріпити та узагальнити знання і вміння учнів, формувати вміння застосовувати знання теоретичного матеріалу при розв’язуванні задач, виховувати відповідальність за отримані знання, виховувати почуття колективізму.

Тип уроку: Презентація теми.

Обладнання: індивідуальні картки-завдання, малюнки підготовлені групамиучнів до свого модуля.

І. Організаційний момент. Перевірка готовності учнів до презентації

Теми.

ІІ. Оголошення теми і мети.

Вчитель: В темі, розрахованій на 14годин, були вивчені дві досить серйозні, я б навіть сказала фундаментальні теореми в курсі геометрії та наслідки з них, а також застосування тригонометричних функцій до знаходження площ геометричних фігур.

Ви знаєте, що всі учні класу були розподілені на 5 груп. 4 групи будуть по черзі презентувати свій модуль, а учні останньої групи спочатку здають мені задачі високого рівня, які вони виконували вдома, а потім займають свої місця в журі.

ІІІ. Презентація теми.

1група.

1 учень. Завдання: підготовка малюнків для презентації теми рештою учасників.

2 учень. Сформулювати теорему косинусів та записати за готовим малюнком вираз для знаходження однієї з сторін трикутника.

3 учень. Задача:Знайти невідому сторону трикутника,


якщо дві інші сторони дорівнюють 8 см і 15 см, а кут між ними 60°.

4 учень. Сформулювати наслідки з теореми косинусів та довести, що рівнобедрений трикутник з основою 6 см та бічною стороною 4см є тупокутним.

5 учень. Задача: Сторони трикутника дорівнюють 5м, 6м, 7м. Обчислити косинус найбільшого кута та визначити вид трикутника.

6 учень. Сформулювати властивість діагоналей паралелограма та розв’язати задачу:Знайти діагоналі паралелограма, якщо їх довжини відносяться як 4:7, а сторони паралелограма дорівнюють 7см і 9см.

ІІ група.

1 учень. Підготовка малюнків для виступів членів своєї групи.

2 учень. Сформулювати теорему синусів та наслідок з неї.

3 учень. Задача: В трикутнику АВС АВ=6√2см, ∟В=30°, ∟С=45°. Знайти сторону АС.

4 учень. Задача. Радіус кола, описаного навколо рівнобедреного трикутника з кутом, що дорівнює 120°, дорівнює 8√3см. Знайти сторони трикутника.

5 учень. Задача: За допомогою теореми синусів довести, що в прямокутному трикутнику катет, протилежний куту в 30° дорівнює половині гіпотенузи.

ІІІ група.

1 учень. Сформулювати теорему про обчислення площі трикутника за двома сторонами і кутом між ними. Обчислити площу трикутника зі сторонами, що дорівнюють 5см і 6см та кутом між ними в30°.

2 учень. Сформулювати наслідок з теореми та обчислити площу паралелограма, сторони якого дорівнюють 4√2см і 6см, а кут між ними дорівнює 45°.

3 учень. Готує малюнки для цієї теореми та наслідків з неї.

4 учень. Записати формулу Герона для обчислення площі трикутника та пояснити значення кожної букви в ній.

5 учень. Задача: Обчислити площу трикутника, сторони якого дорівнюють 5см, 5см, 5см.

ІVгрупа.

1 учень. Сформулювати теорему про радіус кола, вписаного в трикутник. Сформулювати теорему про радіус кола, описаного трикутника.

2 учень. Задача: Обчислити радіус кола, описаного навколо прямокутного трикутника, катети якого дорівнюють 6см і 8см.

3 учень. Обчислити радіус кола, вписаного в прямокутний трикутник, катети якого дорівнюють 12см та 5см.

4 учень. Обчислити площу трикутника, сторони якого дорівнюють 7см, 15см та 20см.

5 учень. Обчислити для цього трикутника радіус вписаного кола.

6 учень. Обчислити для цього трикутника радіус описаного кола.

Vгрупа―журі, члени якого на початку уроку здали вчителеві свої роботи, а під час презентації оцінюють виступи груп.

ІV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання:

1.Підготуватися до контрольної роботи.

2.На ст. 41 підручника Геометрія 9 клас Єршова виконати задачі

Для підготовки до К Р №2, №3,№4 та інд.№5,6.

Задачі, які одержали учні 5 групи: №146, №147,№148 на ст.40.
(No Ratings Yet)
Loading...
Вы читаете: Конспект уроку геометрії в 9 класі. Урок узагальнення і систематизації знань, умінь та навичок з теми “Розв’язування трикутників”