Календарне планування з креслення для 8 класу

P

П/п

Дата

Назва програм Ов Ого матер Іалу

К. сть

Год.

Прим.

1

Вступ

1

Креслення

8 – Клас

34

Тема: Загальні вимоги до оформлення креслень

3

2

Поняття про державні стандарти

3

Основні відомості про нанесення розмірів на кресленнях

4

Масштаби креслень

Тема: Креслення в системі прямокутних проекцій

6

5

Поняття про проеціювання.

6

Методи проеціювання

7

Прямокутні проекції як засіб зображення об’ємного предмета на площині

8

Побудова проекцій предметів на одній, двох і трьох взаємно перпендикулярних площинах проекцій.

9

Поняття про вигляд як різновид зображень на кресленні

10

Поняття про місцевий вигляд, розташований у проекційному зв’язку з головним виглядом.

Тема: Наочні зображення предметів у системі

4

11

Призначення та основні види аксонометричних проекцій.

12

Аксонометричні проекції плоских фігур:

13

Аксонометричні проекції геометричних тіл

14

Поняття про технічний рисунок та його призначення

Тема: Проеціювання геометричних тіл та їх елементів

6

15

Аналіз геометричної форми предмета за його кресленням

16

Аналіз геометричної форми предмета кулі, призми, піраміди

17

Аналіз геометричної форми циліндра, конуса

18

Проекції геометричних тіл як елементи графічного зображення предмета

19

Знаходження на кресленні проекцій вершин, ребер, граней, твірних і поверхонь тіл обертання як елементів зображення предмета на кресленні

20

Розгортання поверхонь геометричних тіл.

Тема: Геометричні побудови під час виконання Креслень

4

21

Використання геометричних побудов при виконанні креслень предметів: поділ відрізка, кола і кута на рівні частини.

22

Спряження як елемент контуру предмета. Види спряжень, їх елементи й послідовність побудови.

23

Проведення дотичної до кола в заданій точці. Побудова спряжень на контурах зображень предметів.

24

Послідовність викреслювання контуру зображення предмета. Зв’язок креслення з розмічанням заготовки

Тема: Виконання та читання креслень предметів

10

25

Нанесення розмірів на кресленнях з урахуванням форми предметів.

26

Деякі умовності під час нанесення розмірів на кресленнях.

27

Нанесення розмірів ухилу та конусності.

28

Штрихування плоскої поверхні тонкими лініями.

29

Виконання креслень предметів із перетворенням їх форми, взаємного розміщення частин і просторового положення предметів.

30

Ескіз деталі, його призначення та відмінність від креслення. Послідовність виконання та оформлення ескіза.

31

Виконання ескізів деталей (з натури).

32

Читання креслень предметів

33

Читання креслень у запропонованій послідовності.

34

Читання креслень за поставленими запитаннями.

35

Підсумковий урок.


(No Ratings Yet)
Loading...
Вы читаете: Календарне планування з креслення для 8 класу