Державна підсумкова атестаціяДержавна підсумкова атестація з української мови проводиться з метою перевірки мовленнєвих умінь учнів будувати речення, зв’язні тексти, висловлювати міркування, власну думку за допомогою різних мовних засобів, практично застосовувати мовні знання з фонетики, лексики, граматики, орфографії відповідно до державних вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів із зазначеного предмета. Атестаційні роботи з української мови складаються із семи завдань, різних за рівнем складності, серед яких: чотири тестові завдання закритого типу, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з трьох запропонованих; одне відкрите завдання, виконання якого вимагає короткої відповіді; текст для списування(55-60 слів); одне творче завдання – письмове зв’язне висловлювання на задану тему (5 – 7 речень).Державна підсумкова атестація з читання спрямована на перевірку розуміння учнями змісту прочитаного тексту; володіння літературними поняттями на елементарному рівні; уміння узагальнювати зміст прочитаного; практичних умінь роботи над текстами різних жанрів; умінь виконувати творчі завдання на основі прочитаного, висловлювати власну думку з приводу прочитаного. Атестаційна робота з читання складається з тексту для самостійного читання та восьми завдань тестового характеру, а саме: 5 завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді з трьох


запропонованих; 2 завдання відкритого типу з короткою письмовою відповіддю, на встановлення відповідальності, на встановлення правильноїпослідовності, 1 завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю. Державна підсумкова атестація з математики проводиться з метою перевірки рівня засвоєння учнями математичних знань, сформованості умінь і навичок застосовувати вивчений матеріал під час виконання завдань з числами, числовими і буквеними виразами, рівностями, нерівностями, рівняннями, величинами, геометричними фігурами, розв’язування сюжетних задач. Атестаційна робота складається з восьми завдань – 5 тестових завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді із запропонованих варіантів; 2 завдань відкритого типу з короткою письмовою відповіддю; 1 завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю – сюжетної задачі. Зміст завдань длядержавної підсумкової атестації сформовано відповідно до вимог, зазначених у програмах для 1 – 4 класів середньої загальноосвітньої школи.


(No Ratings Yet)
Loading...
Вы читаете: Державна підсумкова атестація