Календарне планування з української літератури для 5 класу 2012-2013н. р

Українська література 5 клас 2012-2013н. р.№ уроку Зміст програмового матеріалу Дата ТЕМА 1. (2г). Вступ. 1 Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово – першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. 2 Художня література як мистецтво слова. Види мистецтв. ТЛ: образне слово, епітет, порівняння, персоніфікація, фольклор. ТЕМА 2.1. (10г). Світ фантазії, мудрості. (Міфи і легенди українців. Народні казки). 3 Міфи і легенди українців. “Про створення землі”, “Чому буває сумне сонце?”, “Про зоряний Віз”, “Про вітер”. Первісні уявлення про всесвіт і людину. ТЛ: міф, легенда. 4 “Про вогонь”, “Про дощ”, “Чому пес живе коло людини?”, “Лісова панна”. Реальні і фантастичні елементи людської поведінки. 5 “Берегиня”, “Дажбог”, “Неопалима купина”, Добро і зло. Їхня роль у житті. 6 Народні казки. “Про правду і кривду”. Тематика народних казок, їхні різновиди. ТЛ: казка. 7 “Мудра дівчина”. Побудова казки. Її яскравий національний колорит. 8 “Про жар-птицю і вовка”. Народне уявлення про добро і зло в казці. 9 “Красний Іванко і закляте місто”. Аналіз фантастичного і реального, смішного і потворного, страшного і красивого в казках. 10 Зв’язне мовлення (у). Докладний переказ уривку з казки від першої особи. 11 УВЧ. Конкурс на кращого оповідача народної казки. 12 Тематична контрольна робота №1. ТЕМА 2.2. (10г). Світ фантазії і мудрості. (Літературні казки). 13 Іван Франко. Дитинство письменника. І. Франко – казкар. (зб. “Коли ще звірі говорили). “Фарбований Лис”. Зміст казки, головні і другорядні персонажі. 14 Образ Лиса, риси його характеру. 15 Особливості літературної казки, її відмінність від народної. ТЛ: літературна казка; інтонація читання; мова автора і мова персонажів (дійових осіб). 16 УПЧ(винесено)Василь Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. “Потерчата”. Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. 17 “Хуха-Моховинка”. Добро і зло в казці. Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казок. ТЛ: портрет. 18 Іван Липа. Цікавий епізод з біографії письменника. Висока ідейність, естетика, народна мораль та етика його казок. 19 “Близнята”. Умовна, вигадана ситуація. Дарунок Долі і вміння ним скористатися як основна думка казки. Поведінка братів-близнюків – різні життєві шляхи, взірці власного вибору. ТЛ: прозова мова. 20 Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця. “Цар Плаксій та Лоскотон”. Казкова історія і сучасне життя. Характеристика дійових осіб твору. 21 Різний спосіб життя і поведінки дійових осіб. Значення для розкриття змісту твору назви казкової країни, імен персонажів. ТЛ: віршована мова, рима, строфа. 22 Тематична контрольна робота №2. ТЕМА 2.3. (8г). Світ фантазії і мудрості. (Загадки, прислів’я, приказки). 23 Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадки. Види загадок. 24 Види загадок. Художні засоби в них (метафора).ТЛ: загадка, метафора. 25 Леонід Глібов. Відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок. Особливості поетичної мови загадок, роль у них казкових елементів, гумору, пестливих слів. 26 Життєствердний пафос віршів Л. Глібова. Алегоричність вірша “Квіткове весілля”.ТЛ: акровірш. 27 Прислів’я та приказки. Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. 28 Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості. ТЛ: прислів’я, приказки. 29 УПЧ. Сучасна українська проза. Ольга Бусенко “Паперовий янгол” 30 Тематична контрольна робота №3. ТЕМА 3. (15г). Історичне минуле нашого народу. 31 “Повість минулих літ” – найдавніших літопис нашого народу. Літописні оповіді “Про заснування Києва”. “Про князя Олега”. Казкові та історичні мотиви літописних оповідань. 32 “Про княгиню Ольгу”, “Про хрещення Русі князем Володимиром”. Любов руських князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність. Значення літописання для нащадків. ТЛ: літопис. 33 Олександр Олесь. Поезії з книги “Княжа Україна”. “Заспів”, “Україна в старовину”, “Наші предки – слов’яни”. “Початки Києва”. 34 “Поход на Царгород”, “Княгиня Ольга”, “Ярослав Мудрий” Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів давньої України-Руси, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі. 35 Напружені епізоди драми-казки “Микита Кожум’яка”. Своєрідність побудови драматичного твору. Зв’язок історичного минулого з сучасністю. 36 Зв’язне мовлення. Виразне читання драми-казки за особами. ТЛ: віршовий ритм, драматичний твір і його будова, гіпербола. 37 Ан
тін Лотоцький. Цікава сторінка з біографії митця. “Михайло-семиліток”. Давньоруські часи України (боротьба киян проти загарбників-печенігів) у літературній інтерпретації. Зміст оповідання, тема, складові частини сюжету. Кульмінація. 15.0138 Порівняльна характеристика образів Михайлика і його брата Лихослова. Почуття обов’язку і почуття батьківської любові. Роздуми про добро і зло. ТЛ: тема художнього твору, сюжет і кульмінація. 17.0139 Іван Нечуй-Левицький. Цікава сторінка з біографії митця. “Запорожці”. Зміст твору, описи природи, Запорозької Січі. Портрети персонажів. 22.0140 Характеристика образу Карпа Летючого. Роздуми запорожця про долю України. 24.0141 Реальне і фантастичне у творі. Роль художніх засобів у творі, пейзажу, портрета. ТЛ: пейзаж. 29.0142 Оксана Сенатович. Коротка розповідь про письменницю. “Малий Віз”. Чарівний сон хлопчика як умовний літературний прийом. Характеристика образу хлопчика. Роль уявного і фантастичного у казці. Значення історичного минулого для сучасності. 31.0143 Зв’язне мовлення. Усний твір-розповідь про вигадані події на основі прочитаних творів. Скласти власну версію закінчення історії, описаної в оповіданні О. Сенатович. Продовжити розповідь про пригоди Дмитрика. 5.0244 Тематична контрольна робота 7.02 ТЕМА 4.1. (12г). Рідна Україна. Світ природи 12.0245 Тарас Шевченко. Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство. Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка “За сонцем хмаронька пливе”, “Садок вишневий коло хати”, 46 Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка “За сонцем хмаронька пливе”, “Садок вишневий коло хати”, Художня оповідь про пташку (художній опис “Соловей”). Образ солов’я як втілення творчої особистості, її достойної поведінки, максимальної самореалізації. ТЛ: художній опис. 14.0247 Костянтина Малицька. Розповідь про письменницю. “Чом, чом, земле моя…”. Вірш-пісня, що стала народною. Відтворення художнім словом почуття любові до рідної землі. Причини популярності пісні 19.0248 Художня оповідь про пташку (художній опис “Соловей”). Образ солов’я як втілення творчої особистості, її достойної поведінки, максимальної самореалізації. ТЛ: художній опис. 21.0249 УПЧ. Сучасна дитяча проза. Наталка Сняданко “Країна поламаних іграшок та інші подорожі” 26.0250 Олена Пчілка. Розповідь про письменницю. “Сосонка”. Зміст твору, головні герої та основна думка твору: ідея притягальної, захисної сили рідного дому (дому-фортеці). Сосонка як його символ для хлопчика Івася. 28.0251 Дивовижна пригода з ним. Художні засоби твору, особливості його жанрової побудови. ТЛ: оповідання, експозиція. 5.0352 Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова у поезіях “Не бував ти у наших краях!”, “Гаї шумлять”, “Блакить мою душу обвіяла”. 7.0353 Мелодійність віршів П. Тичини. Розгляд кольорової палітри віршів. 12.0354 Зв’язне мовлення. Художній (письмовий) етюд про природу. 14.0355 Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. “Лось”. Вічне протистояння добра і зла – наскрізна тема світового мистецтва. Розкриття цієї теми в оповіданні. Співчуття, милосердя – шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня наполегливість у захисті гуманних переконань 19.0321.0356 Тематична контрольна робота 2.04 Тема 4.2. (13г). Рідна Україна. Світ природи. 57 Богдан-Ігор Антонич. Основні відомості про поета. Його вміння бачити красу рідної природи і створювати її засобами поетичної мови. Поезії “Весна” (“Росте Антонич і росте трава”), “Назустріч” (“Росте дитя, мов кущ малини”). 4.0458 Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі і довкіллям у поезії “На шляху”.ТЛ: ліричний герой. 9.0459 Класний твір. 11.0460 Григір Тютюнник. Коротко про письменника. Ідея неповторності і багатства внутрішнього світу людини в оповіданні “Дивак”, Паралельність і єдність двох світів – природи і людини, зображених в оповіданні. 16.0462 Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, вміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості. 18.0463 Микола Вінграновський. Поезія – особливий спосіб вираження почуттів людини. Висловлення поетичною мовою любові до дитини і турботи про неї, батьківського заповіту в поезії “Перша колискова”. 23.0464 Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора у віршах “Ходімте в сад…”, “Сама собою річка ця тече…”. 25.0465 УПЧ. Твори українських письменників про природу. О. Олесь. Зб. “Все навколо зеленіє”. 30.0466 Література рідного краю. Поезія Олега Орача. 7.0567 Література рідного кр
аю. Оповідання Бориса Грінченка. 14.0568 Тематична контрольна робота №6. 16.0569 Повторення та узагальнення вивченого. 21.0570 Повторення та узагальнення вивченого. 23.0528.0530.05


(No Ratings Yet)
Loading...
Вы читаете: Календарне планування з української літератури для 5 класу 2012-2013н. р