Інформаційні технології в дошкільній освіті

Всім відомо, що найбільш ефективними засобами включення дитини в процес творчості є:
– ігрова діяльність;
– створення позитивних емоційних ситуацій;
– робота в парах;
– проблемне навчання.
Будь-яке заняття бажано проводити з використанням наочності. І часто виникають проблеми: де знайти потрібний матеріал і як краще його продемонструвати?

Сьогодні на допомогу педагогу прийшов комп’ютер.

Застосування нових і новітніх інформаційних засобів призводить до появи в педагогіці нових понять.
Коли комп’ютер стали використовувати в освіті з’явився термін “нові інформаційні технології” (НІТ). Якщо при цьому використовуються телекомунікації, то з’являється термін “інформаційно-комунікаційні технології” – ІКТ.
Формування інформаційної культури в школі і в дошкільній освіті відбувається, перш за все з допомогою і за допомогою засобів ІКТ.
Як показує практика, без нових інформаційних технологій вже неможливо уявити собі нічого. Очевидно, що в найближчі десятиліття роль персональних комп’ютерів буде зростати і відповідно до цього будуть зростати вимоги до комп’ютерної грамотності всіх учасників освітнього процесу.
Застосування ІКТ на заняттях посилює:
– позитивну мотивацію навчання;
– активізує пізнавальну діяльність дітей.
Використання ІКТ на занятті дозволили повною мірою реалізувати основні принципи активізації пізнавальної діяльності:
– принцип рівності позицій;

– принцип довірливості;
– принцип зворотного зв’язку;
– принцип заняття дослідницької позиції.
Реалізація цих принципів проглядається на всіх заняттях, де застосовуються ІКТ.
Використання ІКТ дозволяє проводити заняття:
– на високому естетичному і емоційному рівні (анімація, музика) забезпечує наочність;
– залучає велику кількість дидактичного матеріалу;
– підвищує обсяг виконуваної роботи на занятті в 1,5 – 2 рази;
– забезпечує високий ступінь диференціації навчання (індивідуально підійти до дитини, застосовуючи різнорівневі завдання).
а загалом, сприяє ПІДВИЩЕННЮ ЯКОСТІ ОСВІТИ.
Дошкільнята характеризуються психофізіологічними віковими особливостями, індивідуальної (візуальна, аудиальная) системою сприйняття, низьким ступенем розвиненості пізнавальних здібностей, особливостями навчальної мотивації.
Особливістю навчального процесу із застосуванням інформаційних технологій є те, що центром діяльності стає дитина, яка виходячи зі своїх індивідуальних здібностей та інтересів, вибудовує процес пізнання. Педагог часто виступає в ролі помічника, консультанта, що заохочує оригінальні знахідки, стимулюючого активність, ініціативу, самостійність.
ВИКОРИСТАННЯ мультимедійної презентації на заняттях поєднує в собі багато компонентів, необхідних для успішного навчання хлопців. Це і телевізійне зображення, і анімація, і звук, і графіка.
Аналіз таких занять показав, що пізнавальна мотивація збільшується, полегшується оволодіння складним матеріалом.
Крім того, фрагменти занять, на яких використовуються презентації, відображають один з головних принципів створення сучасного занять-принцип фасціаціі (принцип привабливості). Завдяки презентаціям, діти, які зазвичай не відрізнялися високою активністю на заняттях, стали активно висловлювати свою думку, міркувати.
Вимоги, що пред’являються до педагога, який працює із застосуванням ІКТ
1. Володіти основами роботи на комп’ютері.
2. Мати навички роботи з мультимедійними програмами.
3. Володіти основами роботи в Інтернет.

Багато експертів в галузі освіти переконані, що ІКТ розвивають здібності та навички дітей в ранньому віці. Ряд фахівців провели дослідження, які підтвердили, що нові технології роблять значний вплив на життя дітей.

Коротку на сьогодні, але динамічну історію ідеї використання нових технологій в освіті, особливо дошкільній, для ефективного, адекватного й захоплюючого вирішення навчальних завдань, на якому б етапі вони не виникали подано в аналітичному огляді


(No Ratings Yet)
Loading...
Вы читаете: Інформаційні технології в дошкільній освіті