Непряма моваУрок української мови у 5 класі.

Тема: Непряма мова.

Мета: – поглибити відомості про пряму мову, познайомити учнів з поняттям ” непряма мова”.

розвивати пунктуаційну грамотність, уміння і навички заміняти пряму мову непрямою; виховувати любов до прекрасного.

Очікувані результати: учні розрізняють пряму і непряму мови, уміють будувати речення з прямою

Мовою, знають і застосовують на практиці правила пунктуації при прямій мові, замінюють

Речення з прямою мовою на речення з непрямою мовою.

Тип уроку : комбінований.

Методи та прийоми: бесіда, слово вчителя, робота з підручником, робота біля дошки, творча робота, відтворення, “мозкова атака”, мовне дослідження.

Обладнання: зошити, підручники, крейдяний запис, схема крейдяним записом.

Хід уроку:

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.

“Мозкова атака”

Що записано на дошці?

” Як парость виноградної лози, плекайте мову!” – закликав М. Рильський.

Поясніть розділові знаки і будову даного речення.

Відтворення

Відтворити на дошці схеми речень з прямою мовою, пояснити розстановку розділових знаків.

(А: ” П?!.” ” П?!” – а ” П,” – а. ” П, – а, – п?!” А: ” П,” – а.)

Перевірка домашнього завдання (вправа 184 письмово)

III. Повідомлення теми і мети уроку.
IV. Мотивація


навчальної діяльності.

Вступне слово вчителя про різні способи передачі чужого мовлення, з одним із яких ми познайомимося сьогодні на уроці, але спершу закріпимо матеріал про пряму мову.

V. Систематизація знань.

Робота біля дошки.

Записати речення з прямою мовою. Вказати їх будову, розставити розділові знаки, пояснити їх, зобразити схематично.

” Чому ти вириваєш сторінки з підручника?” – питає вчителька маленького Борю. Учитель розповів про пори року й запитав: ” Хто мені скаже, який час найкращий для збирання яблук?” . Видатний поет Тичина писав: ” Я завжди там, де труд”.

VII. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.

” Мовне дослідження”.

Прочитати подані речення.

Видатний поет Тичина писав: ” Я завжди там, де труд”,

Видатний поет Тичина писав, що він завжди там, де труд.

Чи ту саму думку висловлено в обох реченнях? А чи однаково її передано? Що змінилося у реченнях?

Слово вчителя про речення з непрямою мовою. Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу п. 20 на основі вправи 185( усно, с. 82). Виконання вправи 186 ( письмово, с. 82).

VII. Закріплення вивченого.

Творча робота.

Перебудувати речення з прямою мовою у речення з непрямою мовою ( складні речення).

Я запитала сестру: ” Ти вивчила вірш?”. Мама попросила Оксанку: ” Полий квіти”. Декарт писав: ” Читання книги – це ніби розмова з найкращими людьми минулих віків”.

– Перебудувати речення з непрямою мовою на речення з прямою мовою.

Я запитав товариша, чи він піде в бібліотеку. Мама попросила Максима, щоб він купив хліба. Туристів попередили, що підйом на вершину досить важкий.

VIII. Підсумок уроку.

Бесіда: – Що таке пряма мова?

Що таке непряма мова? Що таке складне речення? Для чого ми вивчаємо пряму і непряму мови? Де і коли ми їх використовуємо в житті?

IX. Виставлення оцінок та їх мотивація.
X. Домашнє завдання: п. 20( повторити)

Впр. 187( I, III – письмово).
(No Ratings Yet)
Loading...
Вы читаете: Непряма мова