Підвищення ефективності уроку англійської мови

Іноземна мова як навчальний предмет посідає важливе місце в системі суспільної освіти в нашій країні. У сучасному суспільстві, якому притаманний активний розвиток міждержавних зв’язків у галузі культури, науки, техніки, виробництва, володіння іноземною мовою стає ознакою освіченої людини і обов’язковим компонентом підготовки висококваліфікованого фахівця будь-якої галузі народного господарства. Володіння іноземною мовою відкриває доступ до культурних і наукових цінностей інших народів, сприяє встановленню ділових і культурних зв’язків з іншими країнами, полегшує відносини між народами. Особливого значення набуває навчання іноземної мови тепер, коли міжнародні зв’язки України міцніють.

Школа працює над проблемою “Удосконалення уроку та позакласних заходів шляхом особистісно орієнтованої системи навчання і виховання, творчого розвитку вчителя та учня”. Тема моєї роботи – “Рольові ігри – методичний засіб, який сприяє підвищенню ефективності уроку”. Все це ставить переді мною завдання: під час навчання учень зобов’язаний оволодіти англійською мовою засобом спілкування, вміти користуватися нею в усній та письмовій формі, підтримувати розмову, запропонувати свою тему, висловлювати бажання, ділитись навичками, обмінюватись поглядами, висловлювати свої думки, просто говорити щось – цим повинен володіти сучасний учасник самотворчого колективу.

ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ – ШЛЯХ ДО АКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

У середній загальноосвітній школі закладається основа практичного опанування іноземної мови, на якій базується подальше застосування учнями мови у ВНЗ, на спеціальних курсах або самостійно в обсязі, необхідному їм для роботи за фахом або для поповнення знань в особистих інтересах.

Основну мету в навчанні я бачу в тому, щоб закласти основу комунікативно-мовного та соціокультурного розвитку учнів, розвинути їхню здатність використовувати англійську мову як інструмент спілкування в “діалозі культур”, в знайомстві з особливостями життя та побуту українців, з духовною спадщиною України та її внеском в світову культуру.

На своїх уроках я постійно використовую додаткові матеріали, що дає необмежений простір для моєї творчості, допомагає здійснювати індивідуальне навчання різних груп учнів.

Вивчення англійської мови потребує посидючості та неабиякого терпіння. Як зумовити зацікавленість? Психологи довели, що знання, засвоєні без зацікавленості, не забарвлені особистим позитивним ставленням, не є корисними. Це мертвий вантаж, адже пасивне сприйняття та засвоєння не можуть бути опорою для грунтовних знань. Діти запам’ятовують слабко, якщо навчання не захоплює їх. Перетворити заучування нудного матеріалу на захопливу гру – один із шляхів активного засвоєння знань.

Завжди в арсеналі вчителя є щось цікаве, захоплююче, що змусить дитину не просто засвоїти матеріал, а й долучитися до процесу творчості. Навчання іноземної мови як цілеспрямована дія складається з процесу викладання, що здійснюється вчителем, і процесу учіння, що здійснюється учнями. Ці процеси нерозривно пов’язані і взаємодіють один з одним. Плануючи і здійснюючи навчально-виховний процес на тому чи іншому етапі, я враховую і передбачаю обидві сторони: свої навчальні дії як учителя і навчальні дії учнів. Свою систему роботи з учнями я розробляла протягом кількох років.

На початковому етапі дуже важливо закласти основу для подальшого розвитку навичок говоріння, читання, аудіювання та письма. Для цього я використовую різноманітні методи та прийоми. При вивченні літер та звуків я використовую малюнки. До нас на урок прилітають метелики, розквітають звукові пелюстки та ростуть звукові вишні, груші, виноград. Для створення на уроці сприятливого психологічного клімату і активності дітей я використовую різноманітні ігри з літерами та звуками. Ми займаємося пошуками загублених літер з алфавіту, проводимо конкурс на кращого знавця літер, граємо в гру “професор – ABC”, команди змагаються на вміння писати літери.

Важливе місце в навчанні англійської мови має постановка артикуляційної бази. На початковому етапі мені в цьому допомагає “казковий персонаж Mr Tongue (містер язичок), який навчає дітей правильно вимовляти звуки. Здібність дітей фати виражається в тому, що учні краще сприймають ігрові ситуації, казкові і фантастичні сюжети. Це дозволяє застосовувати на уроках сюжетні ігри казкового змісту.

РОЛЬ СКОРОМОВОК, ВІРШІВ, МІКРОДІАЛОГІВ

Далі, на наступних етапах навчання я використовую звукову зарядку, яка допомагає тренувати найважчі звуки, яких не має в українській мові, та скоромовки.

Моїм учням дуже подобаються скоромовки, за допомогою яких я:

– треную артикуляцію звуків;

– налаштовую на сприйняття англійської мови

З п’ятого класу я маю можливість знайомити своїх учнів з розмовними кліше з різноманітної тематики. Ці кліше допомагають почати урок кожного разу по-новому, зацікавити учнів, показати їм реальне застосування іноземної мови. Мікродіалоги та вірші ми використовуємо в рольовій грі.

При перевірці слів, вивчених учнями і введених на минулому уроці, я використовую ігри: “Зіпсований телефон”, “Що приніс індієць Джо”, “Яке слово мені подобається” та багато інших, у які діти з задоволенням грають.

НАВЧАЄМОСЯ ГРАМАТИЦІ

Граматична система англійської мови складна, тому для своїх учнів я розробила граматичні схеми, за допомогою яких діти вчаться будувати речення, ставити запитання та відповідати на них. Щоб зробити цю роботу менш нудною, я використовую гру “Іподром”, “Пінг-понг”, та проводжу змагання “Хто швидше складе речення” та “Хто більше дізнається інформації”.

У вивченні багатьох тем я використовую пантоміму та міміку. Пантоміма дуже допомагає при вивченні теми “Everyday Life”, коли учень показує дію, а інші його коментують. Міміка дозволяє тренувати складні місця в діалогах та віршах.

СТИМУЛЯЦІЯ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ

На уроках позакласного читання я використовую інтерпретацію та імпровізацію. Після прочитання тексту ми його інсценуємо, причому всі ролі. Це дає простір для самовираження учнів, навіть дуже сором’язливі діти із задоволенням виконують свої ролі. Я намагаюсь, щоб кожен мій урок був цікавим, незвичайним, навіть і тоді, коли використовую у своїй роботі діалоги з підручника, наприклад, з теми “Театр”: я разом з учнями ніби опиняюсь на театральній сцені на прослуховуванні, де кожен учень – це дійова особа, де враховується все: красиві та правильні звуки, англійська інтонація, виразність. Переможець отримує додаткову оцінку. Учні старших класів одержують складніші завдання: змінити діалоги, додати щось особисте та показати театральний етюд. Учнів, які склали цікавіший та незвичайніший діалог, також заохочують. Це допомагає створити атмосферу емоційної напруженості, залучити учнів до змагання, стимулювати творчість і бажання стати кращим наступного разу.

РОЛЬОВА ГРА

Урок сучасного вчителя англійської мови неможливий без технічних засобів. Звукові посібники допомагають в аудіюванні, формуванні фонетичного слуху учнів. Ми багато співаємо, та вчимо вірші на уроках.

Всі ці форми, методи та прийоми допомагають проводити урок-рольову фу, як підсумок пройденого матеріалу. Рольова фа поєднує в собі життєвий досвід та чудове мовне тренування.

Отже, рольова гра є одним із дієвих методів, що сприяє глибшому засвоєнню учнями знань з англійської мови, дає змогу оперувати різними видами мовленнєвої діяльності, зокрема збагачує словниковий запас дітей, сприяє розвитку зв’язного мовлення, вмінню виявити мовну ініціативу, посилює комунікативну спрямованість уроку.

Слід зазначити, що рольові ігри, які ми використовуємо в навчально-виховному процесі, а особливо

У вивченні іноземної мови, допомагають у більш доступній формі подати матеріал, сприяють його кращому усвідомленню, влучніше виразити специфіку англійської мови, Адже саме під час гри учні мимохіть запам’ятовують матеріал, розвивають мовленнєву діяльність, пам’ять, удосконалюють знання мови.

Рольові ігри також допомагають розв’язувати виховні завдання, формують у дітей почуття дружби, відповідальності, обов’язку; вчать учнів товаришувати.

Рольова гра є невід’ємним показником активності учнів як в урочний, так і позаурочний час.

Учитель повинен бути лише диригентом у цій грі, створити необхідні умови для неї, зацікавити учнів, викликати в них бажання і вміння грати, вміння знайти найцікавіші, найдоступніші методи і прийоми організації ігрової діяльності учнів, сприяє глибшому, доступнішому, міцнішому засвоєнню матеріалу, викликають у дітей інтерес до мови, бажання її вивчати.

Я вважаю, що вчитель не повинен зупинятися на досягнутому, він завжди має бути в пошуку, дбати про те, щоб учні хотіли йти до нього на урок, бажали зустрічі з новим, прекрасним, невідомим, щоб кожен урок їм приносив радість, був для них маленьким святом.


(No Ratings Yet)
Loading...
Вы читаете: Підвищення ефективності уроку англійської мови