Підсумкова контрольна робота з хімії 7 клас

Підсумкова контрольна робота з хімії 7 клас

Варіант 1

1. Позначте природничі науки :

А) економіка б) хімія в) географія г) право д) біологія

2. Позначте назви сумішей

А) сметана б) морська вода в) дистильована вода г) молоко д) цукор

3. Серед наведених хімічних елементів оберіть ті, що входять до третього періоду Періодичної системи, та вкажіть у відповіді суму їх відносних атомних мас :

Ru, Ag, Br, Cl, Mn, Na, N, Ar.

4. Приклади формул тільки простих речовин у відповіді :

А) HCl, H2O, Al2O3 ;

Б) HCl, CuO, FeS;

В) Al, Al2O3 , AlCl3 ;

Г) O2 , Cl2 , S.

5. Розставте коефіцієнти в схемах хімічних реакцій :

Cu + O2 = CuO

KNO3 = KNO2 + O2

AgBr = Ag + Br2

Na + H2O = NaOH + H2

6. Які реакції називаються реакціями розкладу?

7. Складіть формули оксидів Натрію, Купруму (ІІ), Сульфуру (ІV), Алюмінію.

8. Запишіть рівняння хімічних реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення за такою схемою :

HgO O2 CO CO2

9. Обчисліть відносну молекулярну масу та масові частки елементів у сполуці, що має FeS2.

Підсумкова контрольна робота з хімії 7 клас

Варіант 2

1. Позначте природничі науки :

А) математика б) хімія в) фізика г) аудит д) маркетинг

2. Позначте назви сумішей

А) шампунь б) залізо в) бетон г) асфальт д) сіль

3. Серед наведених хімічних елементів оберіть ті, що входять до другого періоду Періодичної системи, та вкажіть у відповіді суму їх відносних атомних мас :

O, Ag, B, Cl, Ne, Na, N, Ar.

4. Приклади формул тільки простих речовин у відповіді :

А) HCl, O2 , Al2O3 ;

Б) HCl, CuO, FeS;

В) Al, Al2O3 , AlCl3 ;

Г) O2 , Cl2 , S.

5. Розставте коефіцієнти в схемах хімічних реакцій :

Al + Cl2 = AlCl3

KClO3 = KCl + O2

Al2O3 + HCl = AlCl3 + H2O

Fe2O3 + H2 = Fe + H2O

6. Які реакції називаються реакціями сполучення?

7. Складіть формули оксидів Калію, Купруму (І), Сульфуру (VІ), Бору.

8. Запишіть рівняння хімічних реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення за такою схемою :

H2O O2 CO2

NaOH

9. Обчисліть відносну молекулярну масу та масові частки елементів у сполуці, що має Al2O3.


Вы читаете: Підсумкова контрольна робота з хімії 7 клас