Контрольна робота. Усна народна творчість. Перекладна та оригінальна література

Варіант 1

Тести

І рівень

1.Пісні про сімейне життя належать до:

А) родинно-побутових; б) соціально-побутових; в) календарно-обрядових.

2. Який пафос переважає в поетиці родинно-побутових пісень?

А) реалістичний; б) песимістичний; в) сентиментальний.

3. До якої групи належить пісня “Летять галочки”?

А) до весільних пісень; б) до жнивних пісень; в) до купальських пісень.

4. До яких балад належить твір “Бондарівна”?

А) історичних; б) легендарних; в) любовних; г) родинно-побутових.

5. Яка книга Біблії знайомить із найстарішими міфами й легендами?

А) Книга Буття; б) Книга Вихід; в) Книга Псалмів;

6. Яку поему на основі біблійного сюжету створив І. Франко?

А) “Одержима”; б) “Неофіти”; в) “Мойсей”; г) “Ісаія. Глава 35”.

7. Що не входить до “Повісті минулих літ”?

А) біблійні легенди; б) поезії; в) портретні й пейзажні замальовки.

8. Яка основна риса літератури Відродження?

А) модернізм; б) ліризм; в) гуманізм; г) символізм.

9. Хто в українській літературі відомий як письменник-полеміст?

А) І. Вишенський; б) І.


Котляревський; в) Т. Шевченко; г) І. Франко.

10. Який із козацьких літописів описує діяльність Б. Хмельницького та його наступників?

А) літопис Самовидця; б) літопис Самійла Величка; в) літопис Григорія Грабянки.

11. До якої драми належить твір Ф. Прокоповича “Володимир”?

А) різдвяної; б) великодньої; в) історичної; г) мораліте.

12. Що Г. Сковорода вважав найбільшою цінністю людини?

А) волю і свободу; б) гроші й багатство; в) славу й визнання.

ІІ рівень

Яка тематика родинно-побутових пісень? У чому суть “Притчі про сіяча”?

ІІІ рівень

У чому мораль байки Г. Сковороди “Собака і Вовк”? Як ви розумієте афоризм Г. Сковороди: “Щастя ні від небес, ні від землі не залежить”?

Варіант 2

Тести

І рівень

1. Пісні про кохання належать до:

А) родинно-побутових; б) соціально-побутових; в) календарно-обрядових.

2. Що є в основі психологічного паралелізму родинно-побутових пісень?

А) зіставлення людських почуттів із природним мотивом; б) опис історичних подій;

В) розважальні моменти.

3. До якої групи належить пісня “Розвий, сосно, сімсот квіток, рано, рано”?

А) до весільних пісень; б) до жнивних пісень; в) до купальських пісень.

4. До яких балад належить твір “Ой на горі вогонь горить”?

А) історичних; б) легендарних; в) любовних; г) родинно-побутових.

5. Яка книга Біблії знайомить із поневіряннями ізраїльтян у єгипетській пустелі?

А) Книга Буття; б) Книга Вихід; в) Книга Псалмів;

6. Яку поему на основі біблійного сюжету створила Леся Українка?

А) “Одержима”; б) “Неофіти”; в) “Мойсей”; г) “Ісаія. Глава 35”.

7. Про який епізод найбільш поширено розповідається в “Повісті минулих літ”?

А) хрещення Русі; б) боротьбу з половцями; в) боротьбу з татарами.

8. Який заклад став центром українського книгодрукування в XVII столітті?

А)Київська Лавра; б)Софійський собор; в) Михайлівський собор.

9. Хто є автором полемічного твору “Ключ царства небесного”?

А) І. Вишенський; б) І. Котляревський; в) Г. Смотрицький; г) І. Франко.

10. Який із козацьких літописів є першою систематично викладеною історією української козацької держави?

А) літопис Самовидця; б) літопис Самійла Величка; в) літопис Григорія Грабянки.

11. До якої драми належить твір “Милість Божа”?

А) різдвяної; б) великодньої; в) історичної; г) мораліте.

12. У якій байці Г. Сковорода висловив “ідею спорідненої праці”?

А) “Ворона і Чиж”; б) “Собака і Вовк”; в) “Бджола і Шершень”.

ІІ рівень

Які види балад вам відомі? У чому суть “Притчі про блудного сина”?

ІІІ рівень

У чому суть байки Г. Сковороди “Бджола та Шершень”? Як ви розумієте афоризм Г. Сковороди: “Дерево по плодах пізнається”?

(No Ratings Yet)
Loading...

Контрольна робота. Усна народна творчість. Перекладна та оригінальна література