Тести для визначення рівня підготовки педагогів до виховної роботи

Тести для визначення рівня підготовки

Педагогів до організації виховної роботи

Мета: Допомогти визначити коло проблем виховної роботи, які потребують уваги в процесі професійного вдосконалення і самоосвітньої роботи.

І розділ “Теорія виховання”

1. Процес підготовки дітей до виконання різноманітних соціальних функцій та до корисної діяльності

А) виховання

Б) навчання

В) тренування

2. Комплекс процесів і дій, спрямованих на пристосування до середовища.

А) адаптація

Б) звикання

В) засвоєння

3. Специфічна людська форма ставлення до оточуючого світу, зміст якої складає якісна його зміна

А) діяльність

Б) робота

В) перетворення

4. Колективне обговорення спільного питання проблеми

А) діалог

Б) дискусія

В) бесіда

5. Уявлення, зразок досконалості, найвища ціль, що значно впливає на людей

А) зразок

Б) приклад

В) ідеал

6. Система ідей, поглядів на предмет, явище, способів їх розуміння і трактування

А) Парадигма

Б) концепція

В) ідеологія

7. Форми спільної свідомості, соціальний інститут, що виконує функцію регуляції поведінки людей, погодженості їх дій

А) мораль

Б) етика

В) закон

8. Наука про виховання, як свідомий цілеспрямований процес

А) педагогіка

Б) дидактика

В) методика

9. Система дій та вчинків людини, в якій проявляються її взаємовідносини з середовищем

А) поведінка

Б) вчинки

В) діяльність

10. Усвідомлена, цілеспрямована діяльність людини, спрямована на удосконалення своїх якостей

А) самовиховання

Б) самоосвіта

В) тренінг

11. Форми розвитку наукових знань, що грунтуються на передбаченні

А) гіпотеза

Б) уява

В) модель

12. Публічна дискусія, присвячена обговоренню актуальних питань

А) диспут

Б) діалог

В) бесіда

13. Обов’язкове дотримання встановленого порядку, підкореного існуючим правилам

А) дисципліна

Б) закон

В) порядність

14. Основоположна фундаментальна ідея

А) принцип

Б) метод

В) концепція

15. Організаційна форма об’єднання людей на основі певної цілеспрямованої діяльності

А) колектив

Б) гра

В) гурт

16. Метод педагогічної дії, спрямований на гальмування негативних вчинків дітей

А) покарання

Б) заохочення

В) осуд

17. Ланка виховного процесу, що характеризує Порядок спільної роботи вихователів та вихованців

А) прийом

Б) співробітництво

В) метод

18. сукупність поглядів, що визначають людину найвищою суспільною цінністю

А) гуманізм

Б) демократизм

В) оптимізм

19. Засіб педагогічної дії, що виражає позитивну оцінку діяльності людини

А) заохочення

Б) навіювання

В) переконання

20. Процес становлення особистості під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів

А) розвиток

Б) навчання

В) формування

ІІ розділ “Типологія проектів”

21. Проекти, які відрізняються чітко визначеним із самого початку результатом діяльності його учасників, обов’язково орієнтований на їх соціальні інтереси

А) інформаційні

Б) творчі

В) дослідницькі

Г) практичні

22. Проекти, які виконуються особисто або двома партнерами, що знаходяться в різних школах

А) групові

Б) парні

В) особисті

23. Проекти, які виконуються від одного тижня до місяця

А) короткотривалі

Б) довготривалі

В) середньої тривалості

24. Проекти, які виконуються за логікою і структурою наукового дослідження

А) практичні

Б) інформаційні

В) дослідницькі

Г) творчі

25. Проекти, що виконуються парами учасників

А) групові

Б) особистісні

В) парні

26. Проекти, спрямовані на збір даних про якийсь об’єкт, явище і передбачають ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз та узагальнення фактів

А) дослідницькі

Б) творчі

В) інформаційні

Г) практичні

27. Проекти, які підкоряються вимогам кінцевого результату, логіці спільної діяльності та інтересам учасників проекту

А) дослідницькі

Б) творчі

В) практичні

28. Вибери проекти за характером координації

А) рольовий

Б) монопроект

В) опосередкований

Г) груповий

Д) довгостроковий

29. Вибери проекти за предметно-змістовною галуззю знань

А) пошуковий

Б) монопроект

В) безпосередній

Г) парний

Д) середньої тривалості

30. Вибери проекти за діяльністю, яка домінує у проекті

А) міжпредметний

Б) груповий

В) прикладний

Г) безпосередній

31. На якому етапі проектної діяльності визначаються джерела, засоби збору та аналізу інформації

А) підготовчий

Б) планування

В) збір інформації

Г) аналіз

Д) оцінка результатів

32. Які дієслова характеризують діяльність вчителя під час проектної діяльності

А) обговорює ж) захищає

Б) виявляє з) синтезує

В) презентує

Г) оцінює

Д) уточнює

Є) радить

Результати тестування

32

Ви молодець! Успіхів Вам! Свої знання впроваджуйте в виховну роботу!

25

Ваші знання з теорії та методики виховання задовільні

Прикро за Вас… Поверніться до літератури з теорії та методики виховної роботи.


(No Ratings Yet)
Loading...
Вы читаете: Тести для визначення рівня підготовки педагогів до виховної роботи