План виховної роботи на І семестр для 3 класу

План виховно Ї роботи

Для 3 – В класу

МЗШ І-ІІІ ступенів №62

( І семестр)

Учителя початкових класів

Булаш Олени Сімєонівни

2012-2013 навчальний рік

Аналіз виховної роботи в класі за 2011-2012 навчальний рік.

Протягом навчального року працювала над формуванням й розвитком дружнього дитячого колективу та його виховними можливостями. У рішенні цієї виховної мети керувалась інтересами і проблемами учнів, прагнула до того, щоб школа була не лише місцем навчання, а й улюбленим місцем повноцінного духовного життя.

Виховна робота з класним колективом проводилась за такими напрямками:

● створення необхідних умов для виявлення індивідуальності кожного учня;

● сприяння формуванню основ культури спілкування та побудови міжособистісних стосунків;

● сприяння згуртованості класного колективу, духовному збагаченню особистості, виявленню кращих загальнолюдських рис: доброти, чуйності, прагнення робити.

Дбаючи про майбутнє дітей, кожного дня засівала в дитячих душах любов, повагу, людяність, віру в себе, в добрих людей, щоб надалі їм було легше соціально адаптуватися в суспільстві. Це дуже складна і відповідальна справа. Вона потребує щоденної роботи, великої відданості й глибокої поваги до своїх вихованців.

Головні завдання праці з дітьми були спрямовані на виховання любові до Батьківщини, до рідного краю, української мови, родини, а також на розвиток самостійності.

Працюючи над виконанням цих завдань, було проведено цілий ряд виховних заходів. Серед них чільне місце посідають ситуаційні години спілкування, на яких шляхом рефлексії учні розвивають уміння будувати стосунки одне з одним, із колективом. Ця форма роботи, багата на ситуації з етичних проблем, рольові ігри, має великі потенційні можливості для утвердження стійких моральних позицій дитини, таких необхідних йому у складних житттєвих взаємодіях реального буття. Тематика їх різноманітна: “До мене прийшли гості. Українська гостинність”, “Як поводитися в школі, на гральному майданчику під час гри”, “Історичні витоки народної іграшки”, ” Розмова по телефону”, “Хвилинки ввічливості,” “Я зичу вам доброго дня!”, ” Моя Україна”, “Вчитися жити в мирі та злагоді”.

Особливу увагу звертала на поглиблення знань про культурну спадщину України, на його історичні святині. Про це йшла мова на виховній годині ” Українські обереги” , на позакласному занятті “Мова наша солов’їна”.

На годинах спілкування поділяється увага не тільки національному і моральному вихованню, а й художньо – естетичному, трудовому, фізичному та екологічному. Пропоную здоровий спосіб життя, проводжу боротьбу зі шкідливими звичками.. З великим задоволенням діти приймають участь в екскурсіях, годинах милування в природі, вікторинах “Що в лісі росте, хто в лісі живе”, “Звуки природи”. Багато часу діти проводять на свіжому повітрі, де організуються різні ігри, спортивні естафети. .

Усі учні із задоволенням приймають участь у позакласній роботі.. У класі немає байдужих до життя колективу і школи. Взяти участь у позакласному дійстві для учнів – радість. .

Суб’єктом виховного процесу є співпраця дітей і дорослих.. Тому завжди створювалась атмосфера доброзичливості, взаєморозуміння, взаємодопомоги, відчуття колективу. Цими методами треба користуватись і надалі в виховній роботі з дітьми, бо це дає позитивну мотивацію у навчанні і в позакласній роботі, оскільки увага зосереджується не на помилках, а на досягненнях і перемогах.

Використання індивідуального підходу у вихованні школярів, оволодіння методами особистісного підходу, забезпечення вихованців методами самовизначення, самореалізації – оце і є секрети майстерності, якими керувалась у виховному процесі протягом року.

Сьогодення потребує вміння добре знати своїх учнів, їхні інтереси, стосунки з сім’єю, стан здоров’я.. Тому виховна робота була збудована на прагненні йти за інтересами дітей, будувати з ними взаємини так, щоб кожному хотілось поділитися з вихователем своїми труднощами.

Треба і надалі працювати над згуртованістю класу, а в цьому допоможе робота над дисципліною учнів, формуванням моральних якостей у кожного з них. До виконання цих задач буду залучати батьків, бо тільки спільна робота засіє в дитячих душах любов, повагу, віру в себе.

До річного плану на 3 клас навчання буде включено багато спільних творчих справ: цікавих мандрівок, практичних занять, ігор, вікторин, конкурсів, акцій, які більше згуртують дітей і відкриють їм нові цікаві знання, розвинуть мовленнєву діяльність, їх потенціальні можливості. .

З Метою покращення навчально-виховної роботи передбачаю такі цілі:

– забезпечити подальше згуртування і організацію дитячого колективу;

– озброїти учнів глибокими і міцними знаннями, формувати у них першооснови наукового світогляду;

– виховувати дружні відношення і стосунки з товаришами;формувати навички культурної поведінки;

– розвивати почуття милосердя, доброзичливості, співпереживання;

– виховувати любов і повагу до праці, до людей різних професій, бережливе відношення до здобутків

Людської праці;

– виховувати здоровий спосіб життя, відповідальне ставлення до власного здоров’я;

– розвивати творчі здібності учнів;

– виховувати любов до рідного краю, ставлення до себе як до частини великого народу:

– розвивати почуття гордості за свої витоки, своє коріння; виховувати в учнів повагу до сім’ї.

Виховну роботу планую на науково – правовій базі освітньої галузі, зокрема:

1.Декларації прав дитини;

2.Конституції України;

3.Законі України “Про освіту”

4.Законі України “Про мови в Україні”;

5.Законі “Про загальну і середню освіту

6.Конвенції про права дитини.

Характеристика класу

У 3 – В класі навчається 29 учнів: 13 дівчаток і 16 хлопчиків. Усі діти фізично здорові, гарно розвинені Показники успiшностi у класi такi:
– учнiв з високим рiвнем навчальних досягнень – 2;
– учнiв із достатнім рiвнем навчальних досягнень -11;
– учнiв iз середнiм рiвнем навчальних досягнень -16.

Є дiти, які мають високий навчальний потенцiал i хорошi здiбностi до навчання._52__% учнiв класу навчаються iз задоволенням..
Труднощi пiд час вивчення окремих предметiв мають Солохіна Н.,Щербаков А., Грезєв В., Шевченко К.
Такi учнi, як:Мєрєніков В., Чистяков Р. – не завжди виконують домашнi завдання.

Класний колектив ще формується, але фундамент уже закладено. Дисципліну у класі можна оцінити на “задовільно”. В цілому всі діти чуйні один до одного, між ними встановлюються товариські відносини. Але ще є випадки заздрощів, образливості. Інколи діти сваряться, скаржаться один на одного, але ці образи тимчасові й діти швидко про них забувають. Учні класу із задоволенням беруть участь у позакласній роботі(виховні заходи, свята, вистави). Багато часу проводять у колективних та групових іграх. Учителю треба й надалі націлювати учнів на формування доброзичливих взаємин, позитивних моральних якостей, які є основою дружнього дитячого колективу. Також спрямувати навчально-виховну роботу на розвиток творчих здібностей кожної дитини. В класі є діти, які потребують постійної уваги до себе: Білоколос Максим, Чистяков Руслан, Щербаков Андрій, Васильєв Андрій. Під час індивідуальних бесід слід проводити обговорення-аналіз всіх проявів негативних відносин і загострювати увагу на прикладах дружби, взаємодопомоги, доброти. Більша частина батьківського колективу зацікавлена в організованості класного колективу, а тому є активними учасниками навчально-виховного процесу в школі.

Робота з батьками

1.Продовжувати підтримувати тісний зв’язок з батьківським комітетом.

2. Провести батьківські збори на різну тематику.

3. Продовжувати відвідувати учнів дома, проводити індивідуальні бесіди про успіхи дитини в навчанні.

4. Залучати батьків до організації та проведення дитячих свят, екскурсій.

5. Організувати батьків до участі в ремонті класу, школи.

Дата

Виховні заходи

Розвиток особистості, формування дитячого колективу.

Здоровий

С Посіб життя

Робота

З батьками

Прим.

1-7 вересня

Місячник основ безпеки життєдіял

Свято Першого дзвоника.

1 урок: “Донеччина-мій рідний край”, присвячений 80-річчю Донецької області.

Ьності “Щоб не трапилось біди,

Виховна година “Необхідність дотримання учнями статуту школи та внутрішкільного розпорядку”.

Гра-бесіда “Вчимося вчитися”.

Повторення правил виконання домашнього завдання.

Пам’ятай про це завж

Ввідний інструктаж з безпеки життєдіяльності учнів.

Повторення ПДР “Мій шлях зі школи додому”.

Корекція зору, слуху, постави (розсадити дітей за партами).

Ди”

Батьківські збори:

Як допомогти дітям вчитися. Зміст і організація навч.-виховного процесу в 3 кл..

.3.Різне.

10-14 вересня

Бесіда “Державні символи України”.

Доброчинна акція “Наша школа-рідний дім-ми всі дружні діти в нім”(збір шкільного приладдя для малозабезпечених дітей)..

Інтерактивна бесіда “Красиве і некрасиве в поведінці дітей”

Бесіда “Якщо хочеш бути здоровим”(повт. правил гігієни школяра).

Олімпійський тиждень

Попередження батьків про запобігання дитячого травматизму.

17-21 вересня

Ранок “Це потрібно дітям знати, щоб аварій уникати”

Конкурс дитячого малюнку “Ми за мир на планеті Земля”.

Бесіда “Як зберегти книгу”.

Рейд “Увага! Діти на дорозі”

Культура харчування.

Бесіда з батьками “Як виховати у дитини самостійність”

24-28 вересня

Фотовиставка “Барви рідного краю”.

Тиждень чистоти і порядку “Перетворимо школу на квітучий сад”.

27.09.-День туриста

Гра-мандрівка “Як навчаються діти в різних країнах”.

Акція “Подаруй книгу шкільній бібліотеці”

Бесіда “Збудники хвороби”

Розповідь про роль води в житті людини та необхідність її економного використання.

Відвідування родин удома “Наявність сприятливих умов для навчання дитини”

(Чистякова Р. Кутєйникової Н, Солохіної Н.)

1-5 жовтня

Місячник сприяння творчому розвит

Акція “Людяність у нелюдяний час” (присвячена дню людей похилого віку).

.Бесіда “Козацькому роду нема переводу”

Ку особистості.

Виховна година “Повага-ниточка, що з’єднує покоління”(присвячена дню людей похилого віку).

Усний журнал “Ким бути”

.

Бесіда “Якщо ти сам вдома”

Рольова гра “Викликаємо служби:101, 102,.103,104”.

Індивідуальні бесіди з батьками про наявність у дітей необхідного навчального приладдя.

8-12 жовтня

Фотовиставка, присвячена всесвітньому дню захисту тварин “Усе прийшло на білий світ, щоб жити, щоб дарувати радість і красу”.

Позакласний час “Макіївка – мій рідний край”

(вивчення історії рідного краю)..

Тренінг “Будь обережним з незнайомими людьми”.

Повторення правил ввічливості.

Екологічна акція по збору макулатури.

.

Правила користування газом та газовими приладами.

Тиждень фізичної культури

Бесіда з батьками про вплив телебачення на дитину.

15-19 жовтня

.

Виховна година до дня визволення України від німецько-фашистських загарбників “Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні”.

Усний журнал ” Про вірну дружбу”

Повторення правил організованості.

Бесіда про небезпечні ігри з вибухонебезпечними та невідомими предметами.

Здорові зуби.

Бесіда з батьками про запізнення дітей до школи.

22-26 жовтня

Конкурс на кращий малюнок “Танок осіннього листя”

Ситуаційно-рольова гра “Все у світі здобувається людською працею”.

Бесіда ” Цінуй своє життя”

Інструктаж учнів з техніки безпеки та повторення правил дорожнього руху напередодні канікул..

Батьківські збори.

Як виховувати без покарань. Різне.

5-9 листопада

Місячник правових знань і правової

Виховна година ” Знай свої права, дитино!”

Пропаганди “Бережи мене, мій

Ділова гра “Екологічний бумеранг”.

Законе”.

Гра-попередження “Як поводитись у випадку виникнення пожежі”.

Індивідуальні бесіди з батьками “Формування у дітей навичок самоконтролю”

12-16 листопада

“Український віночок”-бесіда про квіти-символи..

16.11-День толерантності.

Ситуаційно-рольова гра “Що таке взаємодопомога”.

15.11. – Міжнародний день не паління.

Бесіда “Куріння – отрута”.

Поради батькам по корекції поведінки учнів.

19-23 листопада

Виставка малюнків “Ми і наші права”,присвячена дню прав дитини.

22.10.-День Свободи. Єдиний урок “За мир у всьому світі-це значить за життя”.

” Шкідливі звички та їх наслідки”-учнівські карікатури.

Інтерактивна гра “Як не захворіти на грип”.

Бесіда “Родина і школа на варті здоров’дитини”

Аналіз захворюваності.

26-30 листоп Ада

Класна година “Ми всі українці-єдина сім’я”

Операція “Живи, книго!”

Бесіда ” Як вирішити конфліктні ситуації без застосування фізичної сили”.

Правила безпеки у спілкуванні із незнайомими людьми.

.

Поради батькам “Як допомогти учням зберегти підручники”.

3-7 грудня

М Ісячник національно – громадського

Тиждень милосердя і турботи.

Акція “Повір у себе”.

Акція “Допоможемо птахам!”

Виховання “Я – родина-Україна.

Краєзнавча робота “Хата моя українська”

(Домашні обереги.).

Рейд “Руки – основний носій збудників хвороб”.

Профілактика кишкових інфекцій.

Бесіда з батьками про вплив телебачення на дитину.

10-14 грудня

Година народознавства “Грудень-року кінець, а зими початок”. Зимові свята.

Розучування хороводів, колядок, щедрівок

Час спілкування “Поговоримо про чесність та щедрість”

Традиційний народний одяг.

Обережно! Бурульки!

Подяки батькам за участь у життєдіяльності класу.

17-21 грудн Я

Акція “Лист Святому Миколаю”.

Майстерня Діда Мороза(виготовлення ялинкових прикрас).

Складання розповіді “Як я хочу провести зимові канікули.

Моя родина в долі України.

Правила поводження з вогнем та електроприладами.

Індивідуальні бесіди з батьками ” Як організувати зимові канікули дітей”

Залучення батьків до проведення свята..

24-28 грудня

Новорічне свято.

Гра-подорож в історію свята Нового року.

Акція “Збережи ялинку”.

Повторення правил поводження у громадських місцях.

Поїздка до ТЮГ “Новорічна вистава”

Правила пожежної безпеки під час святкування Новорічних свят.

Цикл бесід з охорони життя дітей під час канікул.

Участь батьків у Новорічному святі.

Батьківські збори.

1.. Насильство над дітьми в родині та поза родиною.

2.Підсумки за І

Семестр.

3.Різне.


Вы читаете: План виховної роботи на І семестр для 3 класу