ПРАВА І СВОБОДИ УЧНІВПрава і свободи дитини охороняються Конвенцією ООН про права дитини, чинним Законодавством України

Учні мають право на:

– Свободу отримання інформації.

– Свободу думки, совісті і релігії.

– На шану людської гідності.

– Здобуття безкоштовної освіти відповідно до державних освітніх стандартів, розвиток своєї особи, своїх талантів, розумових і фізичних здібностей.

– Оцінку знань і умінь навчання, отримання оцінки по кожному предмету виключно відповідно до своїх знань і умінь.

– Завчасне повідомлення про терміни і об’єм контрольних робіт відповідно до графіка; протягом дня може бути проведена тільки одна контрольна робота.

– Об’єм часу на виконання обов’язкової частини домашнього завдання не повинен перевищувати 50% об’єму виконаної роботи на уроці з відповідного предмета.

– Право знати про одержані оцінки, як за усні, так і за письмові роботи.

– Право на конфіденційність повідомлення оцінки за свою відповідь або письмову роботу.

– Право на клопотання про перенесення термінів контрольних робіт після пропусків по хворобі, підтверджених медичними документами.

– Додаткова безкоштовна допомога вчителя в придбанні знань на спеціальних заняттях (факультативах), передбачених графіком роботи школи та вчителя.

– Відпочинок в перервах між уроками і в канікулярний час.

– Участь в культурному житті школи.

– Участь в управлінні освітньою установою в порядку, визначуваному Статутом школи.

– Пільги і матеріальну допомогу відповідно до діючих норм.

– Перехід до іншої освітньої установи, що реалізує освітню програму відповідного рівня.

– Створення різних суспільних об’єднань, якщо вони не суперечать Статуту школи.

– Використання права екстернату, домашнього навчання, дострокової здачі іспитів.

– Відкритий вислів своєї думки про якість освітнього процесу на Раді Лідерів школи.

– Право бути вислуханим.


(No Ratings Yet)
Loading...
Вы читаете: ПРАВА І СВОБОДИ УЧНІВ