МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛИСТ від 13.12.2013 р. N 2/5-13-3018 (Витяг) Щодо атестації керівників ЗНЗ та ПНЗМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛИСТ від 13.12.2013 р. N 2/5-13-3018 (Витяг) Щодо атестації керівників ЗНЗ та ПНЗ

Щодо атестації осіб при призначенні їх на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів <...> повідомляємо.

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України “Про освіту” педагогічні працівники підлягають атестації.

Частиною другою статті 24 Закону України “Про загальну середню освіту” визначено, що посаду керівника загальноосвітнього навчального закладу може займати особа, яка успішно пройшла атестацію керівних кадрів освіти. Така ж норма встановлена й частиною третьою статті 21 Закону України “Про позашкільну освіту”.

За таких підстав особи, які призначаються на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів,


мають пройти атестацію у порядку, встановленому Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. N 930 (далі – Типове положення).

Подання керівника органу управління освітою про атестацію працівника з метою призначення його на посаду подається до атестаційної комісії у вільній формі. Подання, зокрема, має містити мотивовану всебічну і об’єктивну оцінку професійних, ділових якостей особи, яка претендує на посаду керівника навчального закладу, та результати її професійної діяльності.

Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, який атестується. Під час засідання атестаційної комісії працівник має право давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.

Відповідно до пункту 6.1 Типового положення керівник закладу або органу управління освітою у разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії.

Враховуючи, що при атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, атестаційною комісією приймається рішення рекомендаційного характеру, наказ органу управління освітою у таких випадках не видається і таке рішення не може бути оскаржене до вищестоящої атестаційної комісії та до суду.

Пунктом 3.15 Типового положення визначено, що на кожного педагогічного працівника, який атестується, оформлюється атестаційний лист у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізніше трьох днів після атестації видається йому під підпис.

Прийняття рішень щодо позачергової атестації керівників навчальних закладів при переведенні їх з однієї керівної посади на іншу належить до компетенції відповідних органів управління освітою. Типове положення не містить норми щодо обов’язкового проведення позачергової атестації керівників навчальних закладів, які переходять на роботу до іншого навчального закладу.

Заступник директора Департаменту,
Начальник відділу

А. Марченко
(No Ratings Yet)
Loading...
Вы читаете: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛИСТ від 13.12.2013 р. N 2/5-13-3018 (Витяг) Щодо атестації керівників ЗНЗ та ПНЗ