Музичне виховання школярівГоловною метою в музичному вихованні школярів є отримання музичної культури, як важливої й невід’ємної частини їхньої духовної культури.

Виховати людину сприйнятливою до прекрасного – це проблема, в якій нерозривно поєднані завдання естетики – науки про мистецтво – і завдання етики – вчення про мораль, про норми ставлення людей до суспільства й одних до одного. Мистецтво вчить нас і наших дітей бачити і відчувати глибше й витонченіше. Мистецтво читати, бачити й чути вимагає емоційного розвитку, культурної підготовленості.

Музична культура людини є органічною частиною культури народу, до якого вона належить, або серед якого живе. Тому у програмах реалізована концепція музичного виховання школярів на основі української національної культури.

В сучасних умовах школа об’єктивно виступає провідним фактором залучення молоді до національної культури і традицій. Тут закладаються основи національної свідомості, прищеплюється любов до рідної мови, повага До свого народу, його історії та культури.

Головна мета виховання в сучасній системі шкільної освіти-формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, образного мислення, уяви мови, пам’яті.

Саме предмети естетичного циклу, завдяки своєрідності їх змісту, здатні формувати внутрішній світ дитини.

Вирішення цих завдань ставить високі вимоги


до вчителя музики, до його естетичної культури, професійної майстерності та методичної роботи.

” Музичне виховання – це не виховання музиканта, а перш за все-виховання людини”- так. висловлювався видатний педагог-гуманіст В, А Сухомлинський.

Музика допомагає людині жити, працювати і боротися проти зла, допомагає в дні свят і хвилини смутку. Музика об’єднує людей, мова її зрозуміла всім.

Мова музики – це, можливо єдина у світі мова, якою людська душа може виразити найтонше, найвеличніше, яке нічим, крім звуків музики, не виразиш. Музика починається там, де кінчаються слова.

У наведених словах – не просто емоційна реакція на прослуховування, або виконання твору. Тут, безумовно формується життєва позиція молодого покоління, переконаність в своїх поглядах – і на музику, і на життя, адже в свідомості дітей музика і життя дійсно невід’ємна одна від одного.

Музика і життя – це генеральна тема, своєрідне надзавдання шкільних занять із музики, яке має пронизувати всі уроки від мистецтва. Весь процес навчання співу повинен сприяти активному, зацікавленому й творчому ставленню учні до музики.

Кожен клас – хор – ось ідеал, до якого я завжди прагну. Я завжди пам’ятаю, що в основі всіх форм залучення до музики лежить емоційне, активне сприймання музики моїми учнями. Музика може виконати свою естетичну, пізнавальну й виховну роль тільки тоді, коли мої учні навчаться по справжньому чути її та розмірковувати про неї. Поза сприйманням музика як мистецтво не існує.

Усі форми музичних занять із школярами мають сприяти їхньому духовному розвитку, пізнавання світу, формуванню світогляду, вихованню моралі. На вирішення цього завдання я спрямовую всю свою творчу ініціативу, свої знання і досвід, любов до дітей і музики.

Урок музики буває раз в неділю. Цього дійсно мало, щоб на належному рівні розгорнути систематичне естетичне виховання учнів. Необхідна позакласна робота.

Оптимальний зв’язок між урочною і позаурочною діяльністю школярів є важливою умовою залучення їх до художньої культури, до формування художніх смаків, до вміння сприймати і оцінювати твори мистецтва.

Значну роль у музичному вихованні відіграють масові форми позакласної роботи: такі як, шкільні свята, календарні фольклорні пісні, шкільний хор, огляди художньої самодіяльності.
(No Ratings Yet)
Loading...
Вы читаете: Музичне виховання школярів