Візьми участь у створенні концепції розвитку школи

Проект
Концепція розвитку
Боровківської середньої загальноосвітньої школи
На 2012-2015 р.
Завдання школи – навчити жити, наша школа – школа життя.
– оптимізація освітнього процесу з метою збереження фізичного, психічного та духовного здоров’я школярів;
– посилення значущості суспільно-гуманітарного циклу дисциплін, які сприяють формуванню духовності, активній громадянській позиції особистості, її інтеграції в світову культуру;
– продовження введення профільного навчання в старшій школі з метою забезпечення професійної орієнтації та професійного самовизначення школярів;
– забезпечення умов для розвитку та становлення особистості кожної дитини, виявлення і реалізація потенційних можливостей кожної дитини;
– удосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів на всіх ступенях навчання та державної системи оцінки якості освіти;
– інформатизація освітньої практики, формування функціональної інформаційної грамотності випускників, як основи інформаційної культури особистості.
Аналіз вищезазначених напрямків показує, що вони є актуальні і мають попит і в учасників навчально-виховного процесу нашої школи ( у вчителів, учнів та батьків).
Батькам учнів потрібно, щоб школа забезпечила:
– можливість отримання якісної освіти загальної та повної;
– якісну підготовку школярів до вступу в заклади вищої, середньої та початкової професійної освіти;
– початкову професійну підготовку учнів третьої ступені школи;
– цікаве дозвілля дітей;
– а також, щоб були створені умови для:
– задоволення різноманітних інтересів і потреб учнів та розвитку здібностей школярів;
– формування інформаційної грамотності та оволодіння сучасними інформаційними технологіями;
– збереження та зміцнення здоров’я дітей.
Учням потрібно, щоб у школі:
– було цікаво вчитися;
– були в наявності комфортні психолого-педагогічні і матеріальні умови для успішної навчальної діяльності, спілкування, самореалізації;
– була можливість отримати якісну середню освіту та початкову професійну підготовку;
– були умови для опанування сучасними інформаційними технологіями.
Педагоги очікують:
– створення в школі комфортних психолого-педагогічних і матеріальних умов для здійснення професійної діяльності;
– покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;
– створення умов для творчої самореалізації в професійній діяльності.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Візьми участь у створенні концепції розвитку школи - Сочинения на заданную тему


Візьми участь у створенні концепції розвитку школи