Тести для тематичного оцынювання. 6 клас

Тема: Земля на плані та карті.

І-варіант.

І рівень.

Форму Землі не спотворює:

А)географічна карта; б)план; в)глобус.

2. Який вид масштабу записують у вигляді дробового числа:

А)числовий; б)іменований; в)лінійний.

3. Який географічний об’єкт позначають умовним знаком ◦ ◦ ◦

◦ ◦ ◦

4. Якій стороні горизонту відповідає азимут 45° :

А) північний схід; б)південний схід; в)північний захід.

5.На планах і картах наносять висоту точок:

А)відносну; б)абсолютну; в)точну.

6.За політичною картою світу з’ясуйте, положенню якого міста відповідають географічні координати 52° пн. ш.,71°сх. д. :

А)Оттава; б)Астана; в)Москва.

ІІ рівень.

Дайте визначення понять:

7. Географічна карта –

8. Масштаб –

9. Паралелі –

ІІІ рівень.

Зведіть числовий масштаб 1: 83 000000 до іменованого. У якому масштабі складено карту, якщо на ній 1 см відповідає відстані на місцевості 15 км? За політичною картою світу визначте географічні координати таких міст: а) Гельсінкі ;б) Кабул. За географічними координатами визначте назви міст:

15°пн. ш.,121°сх. д.; 25°пд. ш.,58°зх. д.

ІV. Порівняйте різні способи зображення Землі та запишіть висновок.

Риси порівняння

План місцевості

Географічна карта

За допомогою чого зменшено зображення

Спосіб зображення географічних об’єктів

Як передано форму Землі

Наявність градусної сітки

Які показано території за S

ІІ-варіант.

І рівень.

Умовними знаками географічні об’єкти показують на :

А)космічному знімку; б)малюнку; в)плані місцевості.

2. Який вид масштабу записують словами:

А)числовий; б)іменований; в)лінійний?

3. Який географічний об’єкт позначають таким умовним знаком ” “

Перевищення однієї точки над іншою називають висотою:

А)відносною; б)абсолютною; в)точною.

5. Якій стороні горизонту відповідає азимут 135°:

А) північний схід; б)південний схід; в) північний захід.

6. За політичною картою світу з’ясуйте, положенню якого міста

Відповідають координати 34°пн. ш.; 7°зх. д.

ІІ рівень.

Дайте визначення понять.

План місцевості – Азимут – Меридіани –

ІІІ рівень.

Зведіть числовий масштаб 1: 500000 до іменованого. У якому масштабі складено карту, якщо на ній відрізок 5 см відповідає відстані на місцевості 30 км? За політичною картою світу визначте географічні координати таких міст: а)Каракас; б)Тріполі. За географічними координатами визначте назви міст:

А)9°пн. ш.;39°сх. д.; б)17°пд. ш. 68°зх. д.

ІV рівень.

Порівняйте різні способи зображення Землі та запишіть висновок.

Риси порівняння

Глобус

Географічна карта

За допомогою чого зменшене зображення

Спосіб зображення об’єктів

Як передано форму Землі

Які за площею території показано

Наявність градусної сітки

Тема: Літосфера

І-варіант

І рівень.

Знайдіть та підкресліть правильні відповіді.

Літосфера – це… оболонка Землі:

А)тверда; б)повітряна; в)водна.

2. Плоско гір’я – це:

А) рівнина з абсолютною висотою понад 500 м;

Б) підводні хребти в Океані;

В) низькі гори з плоскими вершинами.

3. Які форми рельєфу утворені під дією вітру:

А) дюни; б) яри; в) бархани; г) балки.

4. Руйнування та зміна гірських порід називається:

А) воднаю ерозією; б)вітровою ерозією; в)вивітрюванням.

5. Який зовнішній процес сприяє утворенню ярів:

А) робота вітру; б)робота підземних вод; в)робота поверхневих

Текучих вод.

Яку геологічну роботу не здатні виконувати поверхневі текучі води:

А) руйнівну; б)транспортну; в)складотворну.

ІІ рівень.

Дати визначення понять.

Вивітрювання – Гірські породи – Височина –

ІІІ рівень.

Нанесіть на контурну карту та підпишіть назви форм рельєфу.

Гімалаї, Анди, Маріанський жолоб, влк. Етна, Кримські гори.

ІV. За фізичною картою світу порівняйте Амазонську низовину і Західносибірську рівнину і запишіть висновок.

Риси порівняння

Амазонська низовина

Західносибірська рівнина

Положення в межах материків

Абсолютні висоти

Тип за зовнішнім виглядом

Тип за походженням

ІІ – варіант

І рівень.

Знайдіть та підкресліть правильні відповіді.

До складу літосфери входять:

А) земна кора; б)земна кора і верхній шар мантії до астеносфери;

В) земна кора, верхній шар мантії та астеносфери.

2. Процес руйнування та зміни гірських порід називається:

А)магматизм; б) ерозія; в)вивітрювання.

3.Які форми рельєфу утворені під дією поверхневих текучих вод:

А) дюни; б)яри; в) бархани; г) балки.

4. Періодично фонтануючі гарячі джерела називають:

А)термальними водами; б)гейзерами; в)грязьовими вулканами.

5. Які гірські породи людина використовує як нерудні корисні копалини:

А) нафта; б) кухонна сіль; в) граніт; г) залізна руда.

6 . Первинними вважають рівнини. що виникли внаслідок:

А)підняття морського дна; б)руйнування давніх гір; в) геологічної

Роботи річок.

ІІ рівень.

Дайте визначення понять:

Гейзери – Мінерали – Низовина –

ІІІ рівень.

Нанесіть на контурну карту та підпишіть назви форм рельєфу:

Кавказ, влк. Кракатау, Серединний Атлантичний хребет, Карпати.

ІV рівень.

За фізичною картою порівняйте Уральські гори й Анди та запишіть

Висновок.

Риси порівняння

Уральські гори

Анди.

Положення в межах материків.

Абсолютна висота

Тип за зовнішнім виглядом вершин

Тип за походженням

Тема: Гідросфера

І-варіант.

І рівень.

Знайди та закресли правильні відповіді.

Який всесвітній процес пов’язує всі складові частини гідросфери:

А)рухи води в Океані; б) кругообіг води в природі; в)кругообіг речовин в земній корі.

2. Яке з названих морів є окраїнним:

А) Чорне; б) Червоне; в) Берингове?

3.Який з названих географічних об’єктів є протокою:

А) Гольфстрім; б) Бенгальська; в)Гібралтарська?.

4. З глибиною температура води в Океані:

А) весь час знижується;б) знижується, а на великих глибинах знову

Підвищується;в) підвищується, а на великих глибинах знижується.

Найнижчий рівень води в річці за рік має назву:

А) повінь; б) паводок; в)межень.

6. Підземні води, що лежать суцільним шаром на першому від поверхні

Водотривкому шарі гірських порід. називаються:

А) верховодка;б)грунтові; в)між пластові.

ІІ рівень.

Дайте визначення понять.

7Півострів –

8.Річкова система –

9.Льодовик –

ІІІ рівень.

10.Нанесіть на контурну карту та підпишіть географічні об’єкти:

Середземне море, Ніл, Байкал, Гольфстрім, Аравійський півострів,

Біскайська затока.

11.Розподіліть названі об’єкти за їх категоріями та місцезнаходженням на

Материках чи поблизу них.

Мексиканська, Індо стан, Дунай, Мадагаскар, Чорне, Бенгальська, Велика

Британія, Скандинавський, Каспійське.

Категорії об’єктів

Євразія

Африка

Північна Америка

Південна Америка

Моря

Протоки

Затоки

Острови

Півострови

Річки

Озера

ІV рівень.

Порівняйте географічні об’єкти і напишіть висновок.

Риси порівняння

Верхові болота

Перехідні болота

Низинні болота

Місце утворення

Джерело живлення

Характер рослинності

Значення в природі

Значення для людини

ІІ-варіант.

І рівень.

Знайди та підкресли правильні відповіді.

Світовий океан вкриває більшу частину поверхні планети, а саме:

А) 60 % ; б) 70 %; в) 71 %.

2. Яке з названих морів є внутрішнім:

А) Чорне ; б) Баренцове; в) Берингове.

3. Який з названих географічних об’єктів є затокою:

А) Гольфстрім ; б) Біскайська; в) Гібралтарська.

4. Солоність морської води визначається кількістю розчинених у ній:

А) солей; б) різних хімічних речовин; в) газів.

5. У місцях виходу твердих гірських порід, що перетинають русло річки,

Утворюються :

А) тераси; б0 дельта; в) пороги та водоспади.

6. Підземні води, що лежать суцільним шаром між двома шарами

Водотривких порід, називаються:

А) верховодка; б)грунтові; в) між пластові.

ІІ рівень.

Дайте визначення понять.

7.Протока –

8.Режим річки –

9.Болото –

ІІІ рівень.

10. Нанесіть на контурну карту та підпишіть назви географічних об’єктів:

Чорне море, Бенгальська затока, Гавайські острови, Амазонка, Азовське море, течія Західних Вітрів.

Розподіліть названі географічні об’єкти за їх категоріями та місцезнаходженням на материках чи поблизу них.

Біскайська, Дрейка, Азовське, Конго, Міссісіпі, Мозамбіцька, Великі

Антильські, Магелланова, Гвінейська, Єнісей.

Категорії об’єктів

Євразія

Африка

Північна Америка

Південна Америка

Моря

Протоки

Затоки

Острови

Півострови

Річки

Озера

ІV рівень.

Порівняйте географічні об’єкти і напишіть висновок.

Риси порівняння

Верховодка

Грунтові води

Між пластові води

Глибина залягання

Характер залягання

Чи мають течію

Постійність рівня води

Чистота води

Використання

Тема: Атмосфера.

І – варіант.

І рівень.

1. Нижній шар атмосфери має назву:

А) тропосфера; б) стратосфера; в) озоновий шар.

2. Яку частку становить кисень у складі атмосферного повітря:

А) 78 % ; б) 21 %; в) 1 %.

3. Стан нижнього шару атмосфери в даній місцевості називається:

А) погода; б) клімат; в) атмосферний тиск.

4. Температура повітря певної місцевості залежить від:

А) атмосферного тиску; б) вологості повітря; в) кута падіння сонячних

Променів.

5. Виберіть назву приладу, яким вимірюють атмосферний тиск:

А) гігрометр; б) флюгер; в) барометр.

6. У який день у північній півкулі тривалість світлового дня є найбільшою:

А) 22 грудня; б) 22 червня; в) 23 вересня; г) 21 березня.

ІІ рівень.

Дайте визначення понять.

7. Клімат –

8. Атмосферний тиск –

9. Відносна вологість повітря –

ІІІ рівень.

Розв’яжіть задачі.

10. Обчисліть річну амплітуду коливань температур повітря, якщо середньо липнева температура становить + 18 °С, середньо січнева – 4°С.

Обчисліть, на яку висоту піднявся літак, якщо за бортом температура повітря становить – 56°С, а біля поверхні землі в цей самий час + 16°С. З’ясуйте. яку висоту має пагорб, якщо біля його підніжжя атмосферний тиск становить 755 мм рт. Ст..,а на вершині – 742 мм рт. ст.

ІV рівень.

13. Порівняйте різні види опадів та запишіть висновок.

Риси порівняння

Роса

Туман

Агрегатний стан води

Випадає з хмар чи з повітря

Пора року, коли переважає

Механізм утворення

ІІ – варіант.

І рівень.

Знайдіть та підкресліть правильні відповіді.

Озоновий шар тропосфери має найбільшу щільність у межах:

А) тропосфери; б) стратосфери ; в) верхніх шарів атмосфери.

2. Яку частку становить азот у складі атмосферного повітря:

А) 78% ; б) 21% ;в) 1%.

3. Багаторічний режим погоди в даній місцевості називається:

А) тропік; б) клімат; в) атмосфера.

4. З висотою температура повітря :

А) знижується на 10 ° С на кожний кілометр;

Б) підвищується на 6 ° С на кожний кілометр;

В) знижується на 6 ° С на кожен кілометр.

5. Як називається прилад, яким вимірюють вологість повітря:

А) гігрометр; б) флюгер; в) барометр.

6. На якій умовній лінії Сонце буває у зеніті 22 грудня:

А) південне полярне коло; б) південний тропік; в) екватор.

ІІ рівень.

Дайте визначення понять.

Погода – Вітер – Абсолютна вологість повітря –

ІІІ рівень.

Розв’яжіть задачі.

Обчисліть річну амплітуду коливань температур повітря, якщо середньо липнева температура становить + 24 ° С, а середньо січнева – 12 °С. Обчисліть, яку висоту має гора, якщо біля її підніжжя температура повітря становить + 28 °С, а на вершині – 5 °С. З’ясуйте, яку глибину має улоговина. якщо на її дні атмосферний тиск становить 734 мм рт. ст.,а на краю схилу – 728 мм рт. ст.

ІV рівень.

Порівняйте різні види опадів та запишіть висновок.

Риси порівняння

Град

Іній

Агрегатний стан води

Випадає з хмар чи з повітря

Пора року, коли випадає

Механізм утворення

Тема : Біосфера. Географічна оболонка.

Людство на Землі.

І – варіант.

І рівень.

Знайдіть та підкресліть правильні відповіді.

1.Географічна оболонка є природним комплексом:

А) дуже великим; б) найбільшим на Землі; в) місцевим.

2. Головною властивістю грунту є:

А) водопроникність; б) пухкість; в) родючість.

3. У якій природній зоні Землі ростуть карликові дерева, чагарники, лишайники, живуть песець, північний олень, лемінг:

А) степи; б) тайга; в) тундра.

4. Наука, що вивчає закономірності взаємовідносин людини з навколишнім середовищем, називається:

А)географія; б)біологія; в) геоекологія.

5. Знайдіть назви частин світу, де найбільше поширені представники негроїдної раси:

А)Австралія; б) Африка; в) Європа; г) Америка; д) Азія.

6. Виберіть з названих країн ті, що знаходяться в Європі:

А) Китай; б) Італія; в) Бразилія; г)Білорусь; д) Німеччина.

ІІ рівень.

Дайте визначення понять.

7. Природний комплекс –

8. Грунт –

9. Біосфера –

ІІІ рівень.

10. Нанесіть на контурну карту та підпишіть назви країн та їх столиць.

Індія, Канада, Австралія, Франція, Південна Африка, Греція.

Розподіліть названі країни за їх місцезнаходженням у різних частинах

Світу. Польща. США, Нігерія, Угорщина, Іран.

Частина світу

Європа

Азія

Африка

Америка

ІVрівень.

Порівняйте ознаки основних людських рас та зробіть висновок про те, як вони сформувалися. Результати запишіть у таблицю.

Расові ознаки

Ознаки та причини формування монголоїдної раси

Ознаки та причини формування європеоїдної раси

Колір шкіри

Колір та форма волосся

Риси обличчя

ІІ – варіант

І рівень.

Знайдіть та підкресліть правильні відповіді.

Біосфера – це

А) водна оболонка; б) повітряна оболонка ; в) оболонка життя.

2. Верхній пухкий родючий шар землі називається:

А) грунт; б) гірські породи; в) мінерали.

3. У якій природній зоні Землі ростуть хвойні дерева ( ялина, сосна, кедр) та живуть ведмідь, олень, рись, куниця:

А) степ; б) тайга ; в) тундра.

4. Проблеми, що виникають у зв’язку із втручанням людини у природні процеси, називаються:

А) економічними; б) екологічними; в) політичними.

5. Знайдіть назви основних людських рас:

А) метиси; б) негроїди; в) монголоїди;

6. Які з названих країн знаходяться в Європі:

А) Велика Британія, Канада, Україна, Греція, Індія.

ІІ рівень.

Дати визначення понять.

7. Географічна оболонка –

8. Червона книга –

9. Природний компонент –

ІІІ рівень.

Нанесіть на контурну карту та підпишіть назви країн та їх столиць.

Китай, Бразилія, США, Німеччина, Єгипет, Італія.

11. Розподіліть названі країни за їх місцезнаходженням у різних частинах світу. Монголія, Мексика, Єгипет, Німеччина, Іспанія, Аргентина.

Частина світу

Європа

Азія

Африка

Америка

ІV рівень.

12. Порівняйте ознаки основних людських рас та зробіть висновок про те. як вони сформувалися. Результати запишіть у таблицю.

Расові ознаки

Ознаки та причини формування негроїдної раси

Ознаки та причини формування європеоїдної раси

Колір шкіри

Колір та форма волосся

Риси обличчя


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тести для тематичного оцынювання. 6 клас - Новые сочинения


Тести для тематичного оцынювання. 6 клас