Структура інтерактивного уроку

Суть інтерактивного уроку у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, завчання у співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Організація інтерактивного уроку передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.
Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою. Під час інтерактивного уроку учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення.
Структура інтерактивного уроку
І. Мотивація. Мета – сфокусувати увагу учнів на проблемі і викликати інтерес до обговорюваної теми. Використати для цього можна запитання, цитати, невеличкі історії, завдання тощо.(Займає цей етап не більше як 5 % робочого часу.)
ІІ. Представлення теми та очікуваних результатів
Мета – забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти в результаті уроку й чого від них очікує вчитель. (Приблизно 5 % часу.)
ІІІ. Надання необхідної інформації
Мета – дати учням достатньо інформації для того, щоб на її основі виконувати практичні завдання. Це може бути міні-лекція, ознайомлення з роздатковим матеріалом. Презентація виконаного домашнього завдання. На самому уроці вчитель може ще раз звернути увагу на інформацію, особливо на практичні поради, якщо необхідно – прокоментувати терміни або організувати невеличке опитування.(Приблизно 10 % часу заняття )
ІV. Інтерактивна вправа – центральна частина заняття
Мета – практичне засвоєння матеріалу
Послідовність проведення цього етапу така :
– інструктування – вчитель розповідає учням про мету вправи, про правила, про послідовність дій та обсяг часу на виконання завдань ;запитує, чи все зрозуміло ;
– об`єднання в групи і (або ) розподіл ролей ;
– виконання завдань (учитель виступає організатором, консультантом, ведучим дискусії ) ;
– презентація результатів роботи ;
– на інтерактивну вправу відводять 60 % часу на уроці.
V. Підбиття підсумків.
Мета – обговорення задля усвідомлення зробленого на уроці. Слід повернутися до очікуваних результатів, оголошених на початку уроку.
Бажано поставити учням запитання :
– Що нового дізналися?
– Яких навичок набули?
– Як це можна застосувати в житті?
– Що сподобалося на уроці?. На цей етап відводять до 20 % часу на уроці.
Структура інтерактивного уроку
ТЕМА :повинна включати назву розділу і конкретно тему уроку, який розглядається.
МЕТА : – навчальна (включає в себе зміст пояснювальної записки та вимоги на кінець навчального року )
– розвиваюча – пріоритетне місце на уроці (розвиваємо пам`ять, мислення, мовлення, уяву ).
– виховна (виховуємо особисті якості – охайність, посидючість)
ОБЛАДНАННЯ :обов’язково наявність індивідуальної, не повинно бути багато великих, дуже яскравих картинок, різного розміру ).
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань.(до 5 хв.)
А – Підготовка до сприйняття знань(коли учні нічого не знають з цієї теми ).
Б – Діагностика знань учнів з теми, що діти знають з теми.
ІІ. Евокація( Усвідомлення ) (до 22 хв.)
-Практична робота учнів – (фронтальна, групова, під керівництвом учнів )- Презентація роботи.
ІІІ. Рефлексія (до 5 хв.)
Самостійна робота учнів:(як кожна дитина засвоїла матеріал )- індивідуальні картки, диктант,…
Відповіді учнів повинні починатися словами :Я думаю…,я вважаю…,тому що…,
ІV. Підсумок уроку.
– То як знайти?
– Яким чином?
V. Домашнє завдання.
(не обов’язково в кінці уроку )
– Досліди…
– Поспостерігай…
– Розкажи батькам… і т. п.
VІ. Оцінювання.
(не обов’язково в кінці уроку )
Педагогічна оцінка, самооцінка, взаємооцінка.
Критерії самооцінки і взаємооцінки.
– Активність 3 бали
– Компетентність (знання) 3 бали
– Уміння застосовувати знання 3 бали
-Уміння співпрацювати 3 бали
12 балів


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Структура інтерактивного уроку - Школьные сочинения


Структура інтерактивного уроку