“Главные члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего и сказуемого” Николенкова Н. В. Двусоставное предложение (далее ДСП) – это предложение, грамматическая основа которого состоит из двух

Вольтер В высказывании Вольтера “Как значимы эмоции и чувства! Это ветры, надувающие паруса корабля; они его иногда топят, но без них он не может плавать”

Однією з найсуттєвіших характеристик сучасності є глобалізація, яка охоплює всі сфери життя людства від економіки до культури. Цей процес неможливо стримати, його треба сприймати як

Поэма Н. В. Гоголя “Мертвые души” – произведение сатирическое. Эта смешная и веселая книга тем не менее наводит читателя на грустные раздумья о судьбе России

Релаксаційні вправи найкраще проводити під спокійну музику. Регулярне виконання цих вправ робить дитину більш спокійною, врівноваженою, а також дозволяє дитині краще зрозуміти свої почуття. ,

Это небольшое, но образно сильное стихотворение Анны Ахматовой входит в триптих “Смятение”, который открывает книгу “Четки” (1913). Первая строка “Не любишь, не хочешь смотреть?” –

Серед шкільних навчальних предметів про суспільство історія займає центральне місце. Тому докорінне оновлення шкільної історичної освітньої галузі набуває виняткового значення, адже курс на гуманізацію та

Головною метою в музичному вихованні школярів є отримання музичної культури, як важливої й невід’ємної частини їхньої духовної культури. Виховати людину сприйнятливою до прекрасного – це