РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. начальника відділу освіти Завідувач дошкільного

Чугуївської райдержадміністрації навчального закладу

______________ Л. М. Волосенко ____________ Л. І. Леоненко

“____” __________ 2012 року ” ____ ” ___________ 2012 року

ПЛАН РОБОТИ

Кочетоцького дошкільного навчального

Закладу (ясла-садок)

Кочетоцької селищної ради

Чугуївського району

Харківської області

НА 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

СХВАЛЕНО

Засіданням педагогічної ради

Дошкільного навчального

Закладу (ясла-садок)

(протокол № __ від _______2012р.)

ЗМІСТ

І розділ. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за

2011 – 2012 навчальний рік………………………………………. …….1

ІІ розділ. Завдання на новий 2012 – 2013 навчальний рік та оздоровчий

Період…………………………………………………………11

ІІІ розділ. Методична робота з кадрами……………………… ………13

ІV розділ. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей……….20

V розділ. Організаційно-педагогічна робота………………………..22

VI розділ. Робота методичного кабінету……………………………. 27

VII розділ. Адміністративно-господарська діяльність………………. 30

План роботи на оздоровчий період…………………………………….32

Додатки:

Охорона життя безпеки життєдіяльності дітей……………………… 35

Тематичні тижні дошкільного закладу……………………………… . 42

Свята та розваги…………… …………………………………………… 44

Гурткова робота…………… …………………………………………… 45

План роботи практичного психолога…………………………………..46

Загальні відомості про

Кочетоцький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

Кочетоцької селищної ради Чугуївського району Харківської області

Повна назва дошкільного навчального закладу (за статутом)

Кочетоцький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Кочетоцької селищної ради Чугуївського району Харківської області

Ідентифікаційний код

37525391

Адреса закладу

63513 с м т. Кочеток, вул.. Літвінова, 47 – б

Телефон

6-45-73

E-mail

Detsad. kochetoк@yandex. ru

Прізвище, ім’я, по батькові завідувача закладу

Леоненко Леся Іполитівна

Освіта завідувача (повна назва навчального закладу, спеціальність за дипломом, рік закінчення ВНЗ)

Вища, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди за спеціальныстю ” Дошкільна освіта”

Дата заснування закладу

12.02.1990

Дата реєстрації (перереєстрації) останньої редакції статуту

2011 рік

Профіль закладу за статутом та робочим навчальним планом на момент атестаційної експертизи (пріоритетний напрям роботи )

Гуманітарний

Термін проведення експертизи

18 квітня – 2 травня 2011 року

Мова навчання

Українська

Перелік навчальних програм

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” (2008), Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт” (2010)

Характеристика мережі:

Груп з 12-ти годинним перебуванням дітей;

Груп з 10,5 годинним перебуванням дітей;

Груп з 9-ти годинним перебуванням дітей

2 (в тому числі група раннього віку)

3

Режим роботи закладу

З 07.00 до 19.00

Кількість штатних одиниць

29.45

АНАЛІЗ РОБОТИ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗА МИНУЛИЙ 2011-2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Інформаційні відомості

Кочетоцький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Чугуївського району, Харківської області (далі – ДНЗ) знаходиться за адресою: 63513, смт. Кочеток, вул. Літвинова 47-б. Розрахований на 227 місць, працював за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”.

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

Українська

2.

Кількість груп усього

5

Ясельні

1

Дошкільні

4

3.

Режим роботи груп:

9 годин

4

12 годин

1

4.

Кількість вихованців

111

5.

Кількість працівників усього

26

Педагогічний персонал

11

Обслуговуючий персонал

15

Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 8 вихователів, 1 музичний керівник, 1 практичний психолог. Усього 11 педагогів. Вакансії відсутні.

Освітній рівень педагогів:

Упродовж 2011-2012 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети “Впровадження компетентністного підходу для забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості” та головних річних завдань:

Удосконалення культури поведінки дошкільників через сферу життєдіяльності “Я Сам”, субсферу “Я – соціальне”. Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку у світлі Базової програми ” Я у Світі”. Взаємодія суспільного та родинного виховання.

Аналіз роботи закладу протягом 2011-2012 навчального року здійснювався за 6-ма блоками.

І блок: Методична робота

Методична робота з педагогічними кадрами у 2011-2012 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

Кільк.

Педагогів

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

4

4

100

2.

Атестація

1

1

100

3.

Самоосвіта

11

11

100

4.

Участь у роботі творчої групи

4

4

100

5.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

11

11

100

Проведена чергова атестація вихователя Тугусової Наталії Олександрівни (встановлена кваліфікаційна категорія “спеціаліст “)

З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Протягом 2011-2012 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного досвіду, майстер-класи. В закладі залучена система інтерактивного навчання з математики, грамоти. На заняттях з фізкультури використовуються елементи авторської програми М. М. Єфименка, після денного сну – “Гімнастика пробудження”. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи. В цьому навчальному році робота ” Краєзнавча робота з дітьми від раннього до старшого дошкільного віку” вихователя Тугусової Н. О. була переможницею районного відбору конкурсу педагогічних технологій.

Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота.

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ТА ДІЛОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

З/п

П. І. Б

Посада

Курси

(остан

Ні)

Атеста

Ція

(остання)

Пед.

Стаж

Впровадження

Інновацій

1

Тугусова

Н. О.

Вихователь

2011

2012

24 роки

“Краєзнавство в дош-

Кільному закладі: “Лю-

Би та знай свій рідний

Край”.

2

Галич В. М.

Вихователь

2008

20 років

“Розвиток творчих

Здібностей дітей через

Інтегровання і навчан-

Ня”

3

Давиденко

С. Б.

Вихователь

2008

10 років

Розвиток сенсомотор-

Них здібностей дітей

4

Сафронова

С. А.

Вихователь

2010

2011

23 роки

Нетрадиційні прийоми

Та техніки в зображу-

Вальній діяльності

5

Ліщина Ю. А.

Практичний психолог

0 років

Психолого-педагогічні умови розвитку креативності дошкільників.

6

Федосєєва А. Є.

Вихователь

1 рік

“Втілення педагогіч-

Них ідей Софії Русової В. Сухомлинського що-

До національно-патрі-

Отичного виховання

Дошкільнят”

7

Бикова О. В.

Вихователь

2002

18 років

8

Герасименко Т. В.

Муз. керівн.

2006

6 років

Використання системи

К. Орфа на музичних

Заняттях в дошкільних

Закладах.

9.

Кравченко Н. О.

Вихователь

2012

3 роки

Розвиток пізнавальної діяльності дітей

10.

Бабай Н. Ю.

Вихователь

2 роки

Нові форми роботи з батьками.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: “Дошкільне виховання”, “Дитячий садок”, “Вихователь-методист дошкільного закладу”, “Практика управління закладом освіти”.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме: засідання педагогічної ради “Завдання навчально-виховної роботи на 2011-2012 навчальний рік” (серпень); “Непроста це справа – робота з батьками” (грудень), “Розвиваємо інтелект дитини” (березень), “Аналіз навчально-виховного процесу за 2011-2012 навчальний рік” (травень).

Проведені підгрупові консультації (листопад, січень, березень, квітень) та індивідуальні (вересень, грудень, лютий). Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи, але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі:

не всі педагоги брали активну участь; оформлення деяких матеріалів не відповідало встановленим нормам тощо.

Протягом навчального року у закладі плідно працювали гуртки з розвитку творчих здібностей дітей під керівництвом музичного керівника Герасименко Т. В. “Театр-дітям” та вихователя Сафронової С. А. “Талановиті пальчики”, хореографа РБДЮТ Самойленко Т. М. “Вдохновение”.

ІІ блок: Якість освіти

Для якісної реалізації задачі з формування якості ранньої соціалізації дошкільників було проведено тематичне вивчення “Створення умов для формування культури спілкування дітей раннього віку під час ігрової діяльності” ( грудень 2011 року), “Логіко-математична компетентність дошкільників” ( березень).

Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що рівень формування культури спілкування, та логіко-математична компетентність є на належному рівні.

Перевірка виявила певні недоліки, на підставі чого були надані рекомендації педагогам.

ІІІ блок: Результативність навчально-виховного процесу

Два рази на рік вихователями проводиться діагностика рівня знань дітей по всім віковим групам.

Порівняльний аналіз рівня знань дітей раннього віку

За 2009-2010 та 2010-2011 навчальні роки

Виходячи з аналізу можна зробити висновок, що рівень знань дітей раннього віку знизився за рахунок збільшення кількості дітей віком 1,5 – 2,10. Тому слід посилити роботу з усіх ліній розвитку малюків, особливу увагу приділити сфері “Я Сам”, а також налагодити взаємодію з батьками щодо успішної адаптації дітей до умов дошкільного закладу.

Діагностування рівня знань дітей дошкільних груп у 2010-2011 навчальному році проводилося за сферами життєдіяльності відповідно до Базового програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”.

Порівняльний аналіз рівня компетентності у сферах життєдіяльності

За віковими групами

Аналіз показав, що навчально-виховна робота ведеться на належному рівні. Однак, вихователям групи молодшого дошкільного віку (5-й р. ж.) № 2 Кравченко Н. О. необхідно звернути увагу на більш якісне проведення навчально-виховної роботи, групи ІІ молодшого дошкільного віку (5-й р. ж.)

№ 1 Давиденко С. Б. Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме: по школі (вересень), у шкільний музей (листопад), у музей води(листопад), бібліотеку (лютий). Проводилися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку (6-го р. ж.).

Своєчасно та систематично доводиться інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах. За результатами обстеження мікрорайону охоплення дітей дошкільною освітою становить 69 %, дітей 5-річного віку -100. Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей. Наказом по дошкільному закладу від 01.09.2009 № 56 “Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства по ДНЗ ” призначено громадським інспектором Давиденко С. Б. вихователя. Вона оновлює базу даних дітей пільгового контингенту та надає інформацію до управління освіти. Дана інформація доводиться своєчасно та у повній мірі під час виробничих нарад, батьківських зборів, на засіданнях батьківського комітету, бесідах та консультаціях до відома батьків і педагогів

ІV блок: Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують досвідчені старші медичні сестри Кормілець Я. В. (стаж роботи – 8 років), та закріплений лікар-педіатр дитячої міської поліклініки смт Кочеток Майстренко В. М.

Однак, медичний кабінет недооснащено:

динамометром ручним; набором скіаскопічних лінійок; поліхроматичними таблицями для дослідження кольоровідчуття; маскою гумовою лицьовою.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Аналіз стану здоров’я дітей

Показн. стану

Здор.

Кільк.

Показн.

Група здоров’я

Група здоров’я

Фізичний розвиток

І

ІІ

ІІІ

Осн.

Підг.

Спец.

Гарм.

Н/сер.

В/сер.

Кількість

Дітей

58

50

3

95

15

100

7

4

%

53

45

2

87

13

91

6

4

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Захворюваність дітей аналізувалася за трьома показниками:

Показники

2010-2011 н. р.

2011-2012 н. р.

Кількість днів, пропущених 1 дитиною по хворобі

10

21

Кількість випадків захворювання на ГРЗ на 1000 населення

32

42

У 2011 – 2012 навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного закладу – 70%.

Кращим відвідування дітей було у старшій групі дошкільного віку (5-6-й р. ж.) ( Галич В. М.). Менше відвідування було у І молодшій групі (вихователь Тугусова Н. О.) та ІІ молодшій № 1 (вихователь Давиденко С. Б.). Підсумки аналізувалися на нарадах при завідувачеві.

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість харчування коливалася у межах від 8,80 гривень до 10,00 гривень на одну дитину. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Встановлено, що вихованці за навчальний рік спожили у середньому: на 80%.

Харчування у порівнянні з 2010-2011 навчальним роком покращилося.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, вживання настоїв ехінацеї пурпурної та елеутерококу, вітамінів “Ревіт”, часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв.

Аналізуючи виконання нормативів з фізичної культури дітьми старших груп, слід відмітити, що з 17 дітей набрали: 4 бали – 12 дітей, що складає 71%; 3 бали – 4 дітей, що складає 23%; 2 бали – 1 дитина, що складає 6%. На жаль, у закладі нема інструктора з фізкультури.

V блок: Психологічна служба

Робота психологічної служби у дошкільному закладі здійснювалася протягом року відповідно до головних завдань та методичної мети. Робота проводилася за 3-ма напрямками:

Адаптація дітей до умов ДНЗ. Соціально-психологічна готовність дитини до школи. Рівень розвитку дітей.

Адаптаційний період 24 дітей пройшов успішно, 2 – на низькому рівні.

Аналіз адаптаційного періоду дітей відбувався за критеріями:

взаємовідносини з дітьми; гра; сон; поведінка з батьками; реакція дитини на нових людей; мовленнєва діяльність; апетит.

Адаптація здійснювалася за допомогою спостережень, ігор з дітьми, бесід з батьками, вихователями та наданням їм рекомендацій.

Під час вивчення стану соціально-психологічної готовності дітей до школи практичним психологом були використані такі методики:

спостереження; анкетування; бесіди; консультації; вивчення взаємовідносин у колективі однолітків; соціометрія; проективні методики (тест Керна-Їрасека, тест для перевірки обсягу словника, “Графічний диктант”, “Будиночок”, дослідження мнемічних здібностей).

Результати готовності до шкільного навчання

Дітей старшого дошкільного віку (6-й р. ж.)

Під час аналізу рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку (6-й р. ж.) практичним психологом була виявлена обдарованість дітей з наступних напрямків (17 чоловік):

Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ДНЗ, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

VІ блок: Соціально-економічний розвиток ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет

Завдяки активної діяльності Ради закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась. Протягом року на баланс централізованої бухгалтерії Кочетоцької селищної ради приймались матеріали та матеріальні цінності від батьків на суму 6081 грн. Кількість витрачених коштів на підготовку закладу до нового навчального року склала 8269 грн. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. У звітному періоді було придбано та витрачено бюджетних коштів: 38.07068 та батьківських та спонсорських коштів – 17.27525 ( вересень-березень):

Була придбана побутова техніка – ( 2 холодильника, 1 пральна машина на 7 кг, 3 водонагрівачі, телевізор, принтер, кухонний комбайн) 33.77200грн, медичні препарати: 22968. Проведені поточні ремонтні роботи у всіх групах ДНЗ, ремонт практичного психолога, музичної зали, кабінету завідувача.

Придбані дитячі ігрові осередки, придбані інформаційні стенди, придбано килимки в коридор група №1, 2. Встановлено водонагрівачі у всіх вікових групах; здійснено ремонт та фарбування МАФів на прогулянкових майданчиках. Придбали в музичний зал гардини з ламбрекенами, килимову доріжку в коридор закладу, поповнили атрибути на свята та розваги,

Забезпечили частину працівників спецодягом

Також завдяки батькам здійснили підписку періодичних видань на заклад, закупили методичний матеріал для підвищення кваліфікаційного рівня педпрацівників, канцтовари, посуду на харчоблок, матеріали на електро-господарство та сантехніку, також батьки купували миючі та дезінфікуючі засоби.

Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання.

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Разом з тим слід відзначити, що продовжує бути актуальне питання розвиток професійної компетентності педагогічних працівників та взаємодія суспільного та родинного виховання.

Розділ II. Основні завдання дошкільного

Навчального закладу на 201 2 -201 3 навчальний рік та оздоровчий період

Науково-методична тема району на 2012-2013 н. р. :

“Формування професійної мобільності педагогічних працівників району у напрямі підвищення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти”

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2011-2012 навчальному році, враховуючи досягнення та методичну тему на 2011-2012 навальний рік: ” Професійна мобільність педагога в умовах багатовекторної системи неперервної освіти “, педагогічний колектив визначає такі завдання на 2012-2013 навчальний рік

1. Формування рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральності, правової та екологічної культури.

2. Розпочати роботу з проблеми модернізації підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та сім’єю.

3.Створення умов в ДНЗ для забезпечення фізичного, психічного, духовного здоров’я дітей.

4. Впроваджувати в практику Базовий компонент дошкільної освіти УкраЇни ( за новою редакцією).

Завдання на літній оздоровчий період.

1. Створити умови, що забезпечують охорону життя і здоров’я дітей, попередження захворюваності і травматизму.

2.Реалізувати систему заходів, направлену на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, їх етичне виховання, розвиток допитливості і пізнавальної активності, формування культурно-гігієнічних і трудових навиків.

3. Здійснити педагогічну і санітарну освіту батьків по питаннях виховання і оздоровлення дітей в літній період.

Методичне забезпечення дошкільної освіти:

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”, -2009. Методичні аспекти реалізації базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”, -2009. “Базовий компонент дошкільної освіти в Україні”. -1999. “Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні”. -2003. “Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі. Інструктивно-методичний лист МОН України від 01.10.2002 № 31/9-434. “Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах”. Інструктивно-методичний лист МОН України від 06.06.2005 № 1/9-306. “Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах”. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2005 № 1/9-431. “Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України”. Наказ МОН України від 02.08.2005 № 458. “Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі”. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2004 № 1/9-438. “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади”. Інструктивно-методичний лист МОН України від 18.12.2000 № 1/9-510. “Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах”. Інструктивно-методичний лист МОН України від 17.03.2006 № 1/9/153. Базовий компонент дошкільної освіти України 2012.

Нормативно-правові документи:

Конституція України. Конвенція “Про права дитини”. – 1991. Закон України “Про освіту”. -1991. Закон України “Про дошкільну освіту”. – 2001. Національна доктрина розвитку освіти. -2002. Закон України “Про охорону дитинства”. -2001. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). Закон України “Про мови”. – 2003.

ІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗМІСТ РОБОТИ

Форма роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності, адаптації до стилю роботи в ДНЗ здійснювати індивідуальне консультування педагогів, які тільки приступили до роботи.

Консульту-вання

Упродовж року

Завідувач

2.

З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу та призначити наставників над молодими спеціалістами Федосєєвою А. Є. (2 рік роботи), Кравченко Н. О. (3 рік роботи), Бабай Н. Ю. (2 рік роботи) та організувати роботу у напрямках:

методичні рекомендації щодо планування освітнього процесу за програмою “Я у Світі”; показ організації різних видів ігрової діяльності; організація роботи з батьками;

Настав-ництво

Вересень

Січень

Лютий

Галич В. М.

Сафронова С. А.

Тугусова Н. О..

.

3.

Організувати роботу творчої групи

“Здоров’ятворчі та здоров’язбережувальні технології. “

Творча група

Протягом року

СЕМІНАР ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ

ТЕМА ЗАХОДУ

Форма роботи

Термін

Відповідал.

Відміт. про виконання

Сучасний вихователь – який він?

Педагогічний тренінг

02.12.12

Леоненко Л. І.

Фізичний розвиток дітей раннього віку.

Майстер – клас

02.03.13

Галич В. М.

СЕМІНАРИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

ТЕМА ЗАХОДУ

Форма роботи

Термін

Відповідал.

Відміт. про виконання

І.

Абетка психологічного здоров’я дітей.

Мета: покращити знання педагогів з діяльності направленої на розвиток та покращення психологічного здоров’я дитини.

Основи психологічного здоров’я дитини. Розглядання вправ на психом’язове тренування. Розглядання вправ на розвиток дрібної моторики та вираження емоцій. Розглядання вправ на зняття психоемоційного напруження та корекцію уваги. Провести в групі складений вихователем цикл вправ.

Міні-доповідь

Інформація

Інформація

Інформація

Дом. завдання

Жовтень

Практичний психолог

ІІ.

Психокорекційне малювання з емоційними дітьми.

Мета: покращити та поглибити знання педагогів з психології її методах і способах для кращого розуміння потреб та прийняття своїх почуттів дитиною.

Особливості психокорекційного малювання як методу розвитку дитини. Малювання для корекції проявів агресії у дитини. Закономірності малювання для корекції проявів тривожності. Розробити розвивальне заняття з корекції проявів гіперактивності у дитини.

Міні-доповідь

Практичні вправи

Інформація

Дом. Завдання

Січень

Практичний психолог

ІІІ.

Психологічний клімат педагогічного колективу.

Мета: попередити та скорегувати дезгармонійний розвиток стосунків в колективі.

1.Вплив психологічного клімату на розвиток особистості педагога та працездатність колективу.

2. Психологічна атмосфера в педагогічному колективі.

3. Закономірності ігрових методів корекції згуртованості колективу.

Міні-доповідь

Тест

Інформація

Квітень

Практичний психолог

ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Інноваційна діяльність в роботі ДНЗ

Січень

Вихователі

КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Ввічливість виховується ввічливістю

Вересень

Леоненко Л. І.

2.

Родинні джерела духовності

Жовтень

3.

Виховання любові до природи за

В. Сухомлинським

Листопад

4.

Самоосвіта педагога – неперервний цілісний процес

Грудень

5.

Безпека дошкільників

Січень

6.

Відвідування родини дитини

Лютий

7.

Формування комунікативних навиків дітей дошкільного віку

Березень

8.

Формування сенсорних здібностей дітей дошкільного віку за допомогою театралізованих ігор

Квітень

9.

Формування ціннісного ставлення до здорового способу життя дітей дошкільного віку

Травень

ВІДКРИТІ ПОКАЗИ РІЗНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

НАЗВА ЗАХОДУ

Форма роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Музичне заняття, морально-етичного змісту: ” Хай звуки музики лунають чарівні”

Колект.

Перегляд

Вересень

Герасименко Т. В..

2.

Тренінг з дітьми ” Давайте жити дружно”

Колект.

Перегляд

Вересень

Тугусова Н. О.

3.

Дошкільнятам про права: ” Захистіть мене від лиха і зла, бо я ще дитина мала”

Колект.

Перегляд

Вересень

Практичний психолог

4.

Нетрадиційні форми проведення батьківських зборів в ДНЗ

Колект.

Перегляд

Жовтень

Бабай Н. Ю.

5.

Заняття із змістової лінії :

” Природа планети земля”

Колект.

Перегляд

Листопад

Федосеєва А. Є.

6.

Заняття з розвитку творчості

Старших дошкільників

За допомогою пісочної терапії

Колективний перегляд

Листопад

Кравченко Н. О.

7.

Бінарне заняття: ” Стежками рідної мови”

Кол. перегляд

Грудень

Давиденко С. Б.

8.

Використання методів арт – терапії у роботі з дітьми раннього віку

Колект.

Перегляд

Січень

Галич В. М.

9.

Гармонійний розвиток дитини :”День доброти”

Колект.

Перегляд

16 лютого

Купріна О. В.

10.

Заняття екологічного спрямування на тему: “Спів пташиний дарує весна”

Колект.

Перегляд

Березень

Сафронова С. А.

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

Термін

ТЕМА ЗАХОДУ,

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Форма обговорення

Відповідальний

Відмітка про виконання

І.

31.08.2012

Завдання навчально-виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік.

Порядок денний

1.Базовий компонент – орієнтир для організації роботи закладу у 2012-2013 н. р.

2. Робота за минулий 2011-2012 навчальний рік.

3. Річний план роботи закладу на 2012-2013 навчальний рік.

4. Обговорення програми, за якою буде працювати колектив, єдиної форми планування педагогів, розкладу занять, переліку додаткової документації педагогів і навантаження педагогічного, медичного персоналу.

5.Про підсумки конкурсу-огляду на найкращу групу у підготовці до нового навчального року.

6. Власні надбання “Моя скарбничка”.

Обмін думками

Обговорення

Затвердження

Затвердження

Підведення підсумків

Презентація

Леоненко Л. І.

Леоненко Л. І. практ. психолог

Леоненко Л. І.

Леоненко Л. І.

Бабай Н. Ю.

Кравченко Н. О.

ІІ.

25.12.2012

Громадянська компетентність дошкільників

Порядок денний

1.Виховання у дітей національної свідомості шляхом розширення знань про свій родовід та оволодінням багатства рідної мови

2. Виховуємо патріота своєї землі

3.Результати комплексної перевірки середньої групи.

Доповідь

Співдоповідь

Довідка

Леоненко Л. І.

Тугусова Н. О.

Леоненко Л. І.

ІІІ.

26.03.2012

Модернізації підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та сім’єю.

Порядок денний

1.Про виконання рішень попередньої педради

2. Пріоритетні напрямки роботи з батьківською громадою.

3. Сім’я – головна ланка у вихованні особистості дитини.

4. Використання ранкового прийому в роботі з батьками

5. Аналіз стану роботи з питання організації роботи з батьками.

6. Підведення підсумків конкурсу ” На кращий куточок для батьків”

Інформація

Доповідь

Співдоповідь

Педагогічне асорті

Довідка

Інформація

Леоненко Л. І.

Леоненко Л. І.

Бабай Н. Ю.

Кравченко Н. О.

Леоненко Л. І.

ІV.

29.05.2013

Аналіз навчально-виховного процесу за 2011-2012 навчальний рік.

Порядок денний

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради. Про виконання розділів річного плану, стану роботи з підвищення професійної майстерності педагогів. Пріоритетні напрями роботи в наступному навчальному році. Про стан захворювання у дошкільному закладі.

5. Про схвалення робочого навчального плану на 2013-2014 н. р

6. Моніторинг вихователів про розвиток базових якостей дітей у різних формах активності.

7. Комплекс медико-педагогічних умов для організації повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей влітку.

Інформація

Аналіз

Анкетування

Аналіз

План

Звіт

Заходи

Леоненко Л. І.

Практ. психолог

Ст. медсестра

.

Педагоги

Ст. медсестра

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Направити на курси підвищення кваліфікації при ХАНО завідувача Леоненко Л. І.., вихователя Давиденко С. Б.

Упродовж року

Завідувач

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

№пп

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Провести чергову атестацію вихователів Кравченко Н. О., Галич В. М, музичного керівника Герасименко Т. В. та вивчити систему їх роботи.

До 01.04.2013

Атестаційна комісія

2.

– вивчити систему роботи вихователів, які підлягають атестації;

До 04.2013

Атестаційна комісія

3.

– видати наказ по ДНЗ за результатами атестації.

До 04.2013

Атестаційна комісія

ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУ РОБОТИ

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Удосконалення роботи за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” та методичних аспектів її реалізації.

Упродовж року

Вихователі

2.

Продовжувати впроваджувати в практику роботи програму розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт”

Упродовж року

Вихователі

3.

Вивчити Базовий компонент дошкільної освіти України (нова редакція)

Упродовж року

Вихователі

УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

З метою підвищення науково-теоретичного рівня та компетентності педагогів зобов’язати відвідувати методичні заходи району:

– районні семінари для керівників;

– методичні об’єднання для музичних

Керівників;

– методичні об’єднання для вихователів

Дошкільних груп;

– методичні об’єднання для вихователів

Груп раннього віку;

– клуб починаючого вихователя;

– районні семінари для медичних

Сестер;

Упродовж року

Леоненко Л. І.,

Педагоги

2.

Взяти участь у конкурсах:

– районних

“Вихователь року – 2013”

– загально садових:

“Ігрове розвивальне середовище”;

“Мої робочі знахідки”;

“Ми гуляємо на ділянці”.

Грудень

Вересень

Січень

Квітень

Завідувач,

Вихователі

3.

Здійснити підписку на періодичні видання: “Практика управління закладом освіти”, “Вихователь-методист ДНЗ”, “Дошкільне виховання”, “Джміль”, “Палітра педагога”, “Дитячий садок”, “Дитячий садок. Управління”, “Бібліотечка вихователя дитячого садка”, “Дошкільний навчальний заклад”, “Зростаємо разом”, “Психолог”, “Музичний керівник”, “Урядовий кур’єр”, “Освіта”, “Пожежний вісник”, “СЕС-інфо”.

Листопад

Завідувач господарства

IV. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

Вид

Вивч.

Напрям вивчення

Термін вивчення

Форма узагальн.

Розгляд

Результ.

Відпові-дальний

Відмітка про викон.

1

Огядовий контроль

Підготовка групових приміщень до нового навчального року

Серпень

Наказ

Педрада

Завідувач

2

Комплексне вивчення навчально – виховної роботи

Середня група

(Тугусова Н. О.) (5-й р. ж.)

26.11.2012-

05.12.2012

Довідка

Педрада

Завідувач

3

Тематчне вивчення

Створення умов для пізнавального розвитку дітей ( ранній вік, молодший вік) Аналіз стану роботи з питання організації роботи з батьками (середня та старша група №2)

23.12.2012-

28.12.2012

13.03.2013

18.03.2013

Довідка

Довідка

Педрада

Інформа

Ція до наради при завідувачі

Завідувач

4

Оперативний контроль

Вибірковий:

– проведення вимірювання щільності та тренуючого ефекту на фізичних заняттях;

– виконання домашніх завдань районних методичних об’єднань, семінарів;

– планування тижня безпеки дитини.

Попереджувальний:

– стан ведення ділової документації;

– зміст та якість календарного планування;

– проведення профілактичних заходів;

– готовність працівників до робочого дня.

Жовтень

Упродовж року

Упродовж року

Квітень

Упродовж року

Упродовж року

Упродовж року

Упродовж року

Картка аналізу картка аналізу

Картка аналізу

Наказ

Картка аналізу

Картка аналізу

Картка аналізу

Картка аналізу

Інд. бесіда з педаг.

Інд. бесіда з педаг.

Інд. бесіда з педаг.

Нарада при завідув.

Інд. бесіда з педаг.

Інд. бесіда з педаг.

Інд. бесіда з педаг.

Інд. бесіда з педаг.

Завідувач

5

Порівняльний контроль

– Визначення рівня знань дітей за розділами програми;

– визначення рівня сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей;

– проведення тестування з фізичного виховання дітей старших груп.

2 рази на рік

Грудень

Травень

Картка аналізу

Картка аналізу

Звіт

Інд. бесіда з педаг.

Інд. бесіда з педаг.

Педрада

Завідувач

V. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

З/п

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін

Форма узагальнення

Відповіда

Льні

Примітки

Відповідаль

Ний

Примітка

І

Взаємодія ДНЗ та школи

1.

– провести відвідування уроків читання добукварного періоду та математики вихователями старших груп дошкільного закладу, проаналізувати переглянуту діяльність вчителя;

– провести відвідування занять з грамоти та математики у дошкільному закладі вчителями, проаналізувати діяльність вихователя;

– запросити вчителів, батьків та вихователів на семінар практичного психолога ДНЗ “У перший клас! Не поквапитися і не запізнитися”.

1-15 вересня

Листопад,

Березень, квітень

Травень

Завідувач

Завідувач,

Практичний психолог

Вихователь-методист

Вихователь-методист,

Завідувач

Вихователь-методист, практичний психолог

2.

Провести екскурсії з дітьми старших груп:

до школи; у шкільний музей; у шкільну бібліотеку; до стадіону.

Вересень

Листопад

Січень

Квітень

Вчителі,

Вихователі

Вихователь-методист,

Вчителі,

Вихователі

3

Провести спільні виставки дитячих робіт:

“Золота осінь”

“Новорічна іграшка своїми руками””

“Великдень”

1 раз в квартал

Вчителі,

Вихователі

Вчителі, вихователі

4

Провести спільні свята та розваги:

“Осінній ярмарок”

“Віночок Різдвяних свят””

“Свято матері””

“Останній дзвоник”

– показ лялькової вистави школярами.

Згідно плану

Вчителі,

Вихователі,

Муз. керівн.

Вчителі, вихователі,

Музкерівники

5

Круглий стіл “Дошкільник – завтрашній школяр”.

Квітень

6

Консультації

“Батькам майбутніх першокласників” “Перший раз у перший клас прийшли батьки”; “Поради батькам першокласників”; “Фізіологічний розвиток та шкільна успішність”.

Жовтень

Лютий

Березень

Квітень

Матеріали на допомогу

Практичний психолог

Вихователі старших груп

Практичний психолог

Практичний психолог

Вихователі старших груп

Вчитель-логопед

Практичний психолог

ІІ

Взаємодія дошкільного навчального закладу з батьками та громадкістю

1

Батьківська конференція

1.Перспективи та завдання розвитку ДНЗ на 2012-2013 н. р.

2.Програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” про оптимізацію взаємодії педагога з батьками

3.Творення талантів (виступи вихованців ДНЗ)

4.Відкритий мікрофон (обмін думками)

5.Виставка робіт “Разом з дитиною”.

Жовтень

Протокол

Завідувач,

Вихователі

Завідувач,

Вих-мет.,

Вихователі

2

Провести групові батьківські збори:

Ранній та молодший дошкільний вік

– “Спільна робота вихователя та сім’ї з соціальної адаптації дітей раннього віку у світлі Базової програми”.

– Батьківська вітальня -“Розвиток дитини та її здоров’я”.

– Дискусія “Я сам” або криза 3-х років”.

5-6 рік життя

– “Завдання виховання та навчання дітей на 2012 – 2013 навчальний рік у світлі Базової програми”.

– Інформаційна панорама “Культура взаємин батьків і дітей”.

– Відкритий мікрофон “Дитина та її пустощі. Карати або некарати”.

1 раз в квартал

Протоколи

Вихователі

Вихователі груп

3.

Провести спільні акції:

– “Облаштуємо спортмайданчик”,

-“Казкову галявину”,

-“Куточок саду”

-“Зустрічаємо птахів”

Протягом року

Завідувач, заступник з ГЧ, вихователі

Завідувач, заступник з ГЧ

5

Продовжувати роботу з соціально незахищеними сім’ями:

– обстежити сім’ї та скласти акти обстеження;

– скласти соціальний паспорт ДНЗ;

– внести корекцію в соціальний паспорт ДНЗ;

– подати списки дітей на надання пільг

Жовтень

Листопад

Протягом року

Щомісяця до 25 числа

Акти

Соціальний

Паспорт

Наказ

Інспектор з охорони дитинства, педагоги.

6

Організувати роботу консультпункту “Дошколярик” (для дітей пятирічок неохоплених дошкільною освітою)

Щомісяця

План

Інспектор з охорони дитинства, педагоги.

Практичний психолог, вихователь-методист

7

Засідання ради дошкільного навчального закладу

Засідання 1.

1. Про оздоровлення дітей в ДНЗ

2. Обов’язкова дошкільна освіта – з п’яти років (ознайомлення батьків з Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт”)

3. Організація харчування дітей в ДНЗ

4. Різне.

Засідання 2.

Про проведення заходів щодо охорони здоров’я дітей в дошкільному закладі Пізнавальний розвиток дошкільника – пріоритетний напрямок роботи ДНЗ Аналіз відвідування дітьми дошкільного закладу Аналіз анкетування щодо виявлення потреб та оцінка освітніх, оздоровчих послуг Різне.

Засідання 3.

Про хід атестації педагогів ДНЗ Організація роботи з дітьми, які не відвідують ДНЗ Про результати контролю за харчуванням в ДНЗ Про результати анкетування батьків Різне.

Засідання 4.

Сучасні підходи щодо підготовки дітей до шкільного навчання Про роботу з дітьми соціально-незазхищених категорій Аналіз плати за харчування дітей Про заходи щодо попередження дитячого травматизму в ДНЗ Різне.

Засідання 5.

Підсумки роботи Ради ДНЗ Про організацію оздоровлення дітей Про підготовку до ремонтно-опоряджувальних робіт

Різне.

Жовтень

Грудень

Лютий

Квітень

Травень

Завідувач,

Практичний психолог, вихователі

VІ. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін проведення

Форма узагальнення

Відповідаль

Ний

Примітка

1

Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду

Познайомитися з досвідом роботи:

– “Виховання патріотичних почуттів на краєзнавчому матеріалі”( ДНЗ № 3 м. Чугуєва Бартецька Л. В.)

– “Сенд-плей” в дитячому садку (зарубіжний досвід роботи)

Оформити картотеку передового педагогічного досвіду педагогів району та області

Протягом року

Протягом року

Консультація

Картки обліку

Вихователь-методист

Вихователь-методист

2

Виставки

“Наші досягнення”; “Атестаційний марафон”; “На допомогу вихователю”; “Новинки методичної літератури”; “Передовий педагогічний досвід міста”.

Протягом року

Виставки

Вихователь – методист

3

Конкурси

Виставка “Осінній дивограй”

Жовтень

Наказ

Конкурс на краще оформлення новорічного вікна та дверей “Новий рік заглядає у вікно і стучить у двері” Конкурс снігових скульптур Виставка робіт до свята 8 березня Виставка “Краща писанка до Пасхи” Конкурс ” Міс та Містер садочка”

Грудень

Січень

Березень

Квітень

Травень

Протокол

Кравченко

Вихователь –

Методист

4

Підготувати методичні рекомендації:

Організована навчально-пізнавальна діяльність дошкільників. Начання творчих розповідей старших дошкільників Використання карток – схем в роботі зі старшими дошкільниками Плановичок – записничок ( активні форми роботи з батьками) Дошкільник напередодні шкільного життя.

Листопад

Грудень

Січень

Квітень

Травень

Рекомендації

Вихователь-методист

5

Поповнення фонду:

– інструктивно-методичними, директивними документами;

– методичною, науковою, довідковою літературою

– оформити стенди в методичному кабінеті

Протягом року

6

Систематизовувати видання періодичної преси, методичної та психолого-педагогічної літератури в електонному каталозі та картотеці за розділами

Протягом року

Електронний каталог

Вихователь-методист

Поповнення тематичних папок

– Пізнавальний розвиток дошкільників Робота з батьками (активні форми роботи з батьківською громадою ) Мовленнєвий розвиток (нетрадиційні методи роботи з казкою) – Нетрадиційним фізкультурним обладнанням

Листопад

Січень

Кв

Матеріали на допомогу

Кравченко

Н. О.

Бабай Н. Ю.

Федосєєва

А. Є.

Давиденко

С. Б.

Вихователь-методист

6.1. ПЛАН РОБОТИ З ДІТЬМИ МІКРОРАЙОНУ

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

День відчинених дверей.

Мета: познайомити батьків з організацією навчально-виховного процесу ДНЗ.

12.10.2012

Вихователі

2.

Облік дітей мікрорайону.

До 15.09.2012

Вихователі

3.

Осінній ярмарок.

Жовтень

Музкерівник

4.

Проведення занять з дітьми мікрорайону по підготовці до школи.

2 рази на тиждень (понеділок, четвер)

Вихователі

5.

Поздоровлення з Новим роком.

Грудень

Музкерівник

6.

Підготувати та провести свято, присвячене всесвітньому Дню захисту дітей.

Червень

Музкерівник

7.

Провести спортивне свято “Малі олімпійські ігри”.

Лютий

Вихователі

8.

Контроль за прибуттям та вибуттям дітей мікрорайону.

Протягом року

Вихователі

6.2. План роботи консультативного центру.

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Не натаскувати, а розвивати (до школи готуємо з малку)

Мовлення дорослих – взірець до наслідування.

Розлучення батьків

Як сформувати правильну поставу дитини

Виховання без покарання

Гігієна запорука здоров’я

Роль гри вжитті дитини

Колискова в житті дитини

Готуємо до навчання у школі

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Кравченко Н. О.

Галич В. М.

Тугусова Н. О.

Сафронова С. А.

Давиденко С. Б.

Кормілець Я. В.

Федосєєва А. Є.

Герасименко Т. В.

Практич. психолог

VІІ. АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

№ п/п

Дата проведення

Питання для розгляду

Доповідач

Відмітка про виконання

Виробничі наради

1.

Вересень

2012

1.1. Про завдання колективу ДНЗ на новий 2012-2013 н. р.

1.2. Про результати конкурсу-огляду груп, кабінетів, робочих місць з підготовки до нового 2012-2013 н. р.

1.3.Про затвердження графіків роботи усіх служб закладу.

1.4. Про виконання правил внутрішнього трудового розпорядку дня.

1.5. Про охорону праці на робочому місці.

1.6. Про підготовку закладу до осінньо-зимового періоду. Технічний стан дошкільного закладу.

1.7. Про організацію харчування дітей у закладі.

Завідувач

Завідувач

Завідувач

Завідувач

Завгосп

Медсестра

2.

Січень

2013

2.1. Про результати аналізу захворюваності за 2012 рік. Визначення факторів, що сприяють захворюваності та заходів щодо її зниження.

2.2. Про організацію харчування дітей в закладі. Виконання норм. Дієтичне харчування.

2.4. Про підсумки конкурсу на краще оформлення ігрових куточків у групах.

2.5. Обговорення та затвердження графіку відпусток.

2.6. Про стан роботи педагогічного колективу з охорони прав дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей та сімей, що мають дітей – інвалідів.

Медсестра,

Завідувач

Медсестра

Завідувач

3.

Березень

2013

3.1. про дотримання техніки безпеки в групах і на ділянках.

3.2. Форми пропаганди правил пожежної безпеки та техніки безпеки серед дітей.

3.3. Про підвищення дієвості та впливу заходів з фізичної культури на здоров’я дошкільників.

3.4. Звіт адміністрації про виконання колективного договору.

3.5. Про результати перевірки аналізу роботи з батьками в групах

3.6. Про організацію харчування дітей у закладі.

Завідувач, завгосп

Завідувач

Завідувач

Завідувач

Медсестра

7.4.

Травень

2013

4.1. Про завдання колективу закладу на літню оздоровчу кампанію.

4.2. Впро виконання санітарного режиму в літній період.

4.3. Ппро підвищення відповідальності працівників за охорону життя та здоров’я дітей в літній період.

4.4. Про проходження медичного обстеження працівниками закладу.

.

4.6. Організація харчування дітей.

Завідувач

Медсестра

Завідувач

Медсестра

Вихователь-методист

Медсестра

Наради при завідувачеві

7.1.

До 5-го числа

Кожного місяця

Проводити наради за наступними питаннями:

Про підсумки роботи колективу за минулий місяць.

Про профілактику дитячого травматизму.

Про організацію харчування дітей.

Про поточні та невідкладні питання щодо організації життєдіяльності дітей.

Про завдання колективу на наступний місяць.

Завідувач

Завідувач,

Завгосп

Завідувач,

Медсестра

Завідувач

Вихователь-методист

ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний державний Завідувач Кочетоцького ДНЗ

Санітарний лікар _______Л. І. Леоненко

Чугуївського району ____________________

_____________О. О. Кульбашна

_______________________

ПЛАН РОБОТИ НА ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

З/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

Методична робота з кадрами

1.

1.1.Провести огляд груп щодо готовності до роботи влітку.

1.2.Провести консультації щодо організації оздоровлення й відпочинку дітей.

1.3.Провести серію консультацій щодо безпеки життєдіяльності дітей:

– “Сонце: корисно та шкідливо. Про час перебування на сонці”;

– “Ігрові ситуації, спрямовані на навчання правил поведінки поблизу водойм та на воді”;

– “Поняття про здорову їжу. Національна кухня”;

– “Рослини навколо тебе. Зелена аптека.

– “Зебра”, пішохідний перехід, світлофор – твої найкращі друзі”.

1.4. Підготувати розвагу до Дня захисту дітей “Здрастуй, літо, сонечком зігріте!”(для старших груп) та лялькову виставу для молодших і середніх груп “Незнайка скликає друзів”

1.5.Проводити огляд періодичної педагогічної преси.

Провести педагогічні години

” Здоров’я дитини – найвища цінність”:

– режим дня;

– загартування природними факторами;

– раціональне харчування;

– профілактика інфекційних захворювань, харчових отруєнь.

1.6. Забезпечити вчасне проходження медичного обстеження працівниками закладу.

До 01.06.2013

До 01.06.2013

Упродовж літа

01.06.2013

Щомісяця

Упродовж літа

Упродовж літа

Завідувач,

Завгосп

Медична сестра

Завідувач, медсестра

Вихователі,

Музичний керівник

Вихователі

Медична сестра

Медична сестра

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

2.

2.1. Організувати похід старших дошкільників до парку

Провести конкурс читців до Дня Конституції за темою “Є на світі така країна, де червона цвіте калина…”

Провести зі старшими дошкільниками бесіди до Дня Конституції.

Пісочна ігротерапія: конкурс на краще місто з піску.

Провести зі старшими дошкільниками бесіди до Дня Незалежності.

Забезпечити купання дітей в басейні.

Драматизації:

-“Колобок на новий лад, або хто такий незнайомець”;

– “Світлофорова наука”;

– “Треба так багато знати, як ідеш гриби збирати”.

Пальчиковий театр “Дружна родина”.

Вистава на фланелеграфі

“Козенята і вогонь”.

Забезпечити огляд дітей на педикульоз.

2.11. Проводити роз’яснювальну роботу з дітьми про правила безпечної поведінки в побуті, на природі, в громадських місцях.

01.06.2012

13.06.2013

22.06.2013

23.08.2013

27.06.2013

22.08.2013

23.08.2011

Упродовж літа

Завідувач, вихователі

Вихователі

Вихователі

Вихователі

Вихователь-методист, вихователі

Вихователі

Вихователі

Вихователі

Музичний керівник

Медсестра

Вихователі

Організаційно-педагогічна робота

3.

Перевести дошкільний заклад на літній режим роботи.

3.2. Провести огляд груп щодо готовності до роботи влітку.

3.3. Ознайомити педагогів з планом заходів на літній оздоровчий період.

3.4.Спланувати та затвердити літній режим роботи груп і занять на відкритому повітрі.

3.5. Скласти графік купання у хлюпальниці.

3.6. Здійснити соціально-педагогічний патронат “Дошкільну освіту – всім дітям” (облік та охоплення дошкільною освітою дітей, які не відвідують ДНЗ).

З 01.06.2013

До 01.06.2013

До 01.06.2013

До 01.06.2013

До 01.06.2013

До 15.08.2013

Завідувач

Вихователі

Завідувач

Завідувач

Медсестра

Педагоги

Робота з батьками

3.7. Вести роз’яснювальну роботу про права дітей. День захисту дітей.

3.8. Виділити в батьківських куточках місце для матеріалів, присвячених питанням літнього відпочинку та оздоровлення дітей.

Постійно інформувати батьків про

Стан здоров’я дітей. Звертати увагу батьків на фактори, що можуть загрожувати життю й здоров’ю дітей:

– “Дармовий делікатес може

Коштувати життя”;

– “Літо на дачі”;

– “Небезпечні ситуації та особиста безпека дитини”;

– “Емоції та конфлікти”;

– “Обережно! Небезпечні предмети!”.

3.10. День відкритих дверей з метою ознайомлення батьків з умовами перебування дітей в закладі.

3.11. Консультації з питань адаптації дітей до закладу в групі раннього віку.

4.7. Зобов’язати батьків упорядкувати літню форму дітей головними уборами, одягом і взуттям.

Постійно

До 01.06.2013

Упродовж літа

Червень 2013

Липень 2013

Липень 2013

Серпень 2013

Червень 2013

Серпень 2013

До 01.06.2013

Вихователі

Вихователі,

Вихователь-методист

Вихователі

Вихователі

Завідувач, вихователь-методист

Завідувач,

Медсестра

Вихователі,

Медсестра

Робота методичного кабінету

4.

4.1. Зробити добірку друкованих матеріалів з рекомендаціями щодо надання першої медичної допомоги.

4.2. Надати консультативну допомогу медичній сестрі з питання оздоровлення дітей у літній період.

4.3. Дібрати літературний матеріал для практичного використання вихователями під час спостережень у природі.

4.4. Розробити сценарії спортивних розваг.

4.5. Оформити виставку методичної літератури “Енергію літа всотують діти”.

До 01.06.2013

До 01.06.2013

До 01.06.2013

Червень 2013

Липень

Вихователь-методист

Вихователь-методист

Вихователь-методист

Вихователь-методист

Вихователь-методист

Адміністративно-господарська робота

5.

Організувати ремонт і фарбування обладнання на ділянках.

Скошувати траву на ділянках.

Підготувати поливну системи до роботи.

Забезпечити групи необхідною кількістю миючих і дезинфікуючих засобів.

Забезпечити групи необхідною кількістю твердого та м’якого інвентарю.

Провести бесіди з батьками щодо упорядкування літньої форми одягу дітей, добитися наявності головних уборів.

Підготувати хлюпальницю до купання дітей влітку.

Забезпечити групи необхідним інвентарем для природного загартування.

Проводити адміністративні обходи груп і територій закладу з питань ОЖЗД.

Завезти пісок для ігрових майданчиків.

Здійснити ремонт причілків, ганків, сходинок.

Здійснити ревізію та ремонт опалювальної системи.

До 01.06.2013

Упродовж літа

До 01.06.2013

До 01.06.2013

До 01.06.2013

До 01.06.2013

До 01.06.2013

До 01.06.2013

Щотижня

До 01.06.2013

Упродовж літа

Червень 2013

Завгосп, вихователі

Двірники

Завідувач, завгосп

Голова БК

Завгосп,

Голова БК

Завгосп,

Вихователі

Вихователь-методист,

Вихователі

Завгосп,

Голова БК

Завгосп,

Голова БК

Завгосп

Завгосп,

Голова БК

Завгосп

Завгосп

Додаток 1

ОХОРОНА ЖИТТЯ ТА

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

Охорона життя та зміцнення здоров’я дітей

З/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1 .

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

Забезпечити здійснення оптимального рухового режиму протягом дня.

Здійснювати контроль за організацією та проведенням фізкультурних занять на свіжому повітрі.

Дотримуватись вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” при проведенні повного обсягу форм фізичного виховання та організації життєдіяльності дошкільників.

Упродовж року

Упродовж року

Упродовж року

Завідувач, вихователі

Завідувач, вихователі

Завідувач,

Вихователі

2.

ОЗДОРОВЧО-ЗАГАРТОВУЮЧІ ЗАХОДИ

Створити дітям умови для навчання й виховання, що відповідають гігієнічним нормам.

Забезпечити в групах повітряно-тепловий режим за рахунок дотримання графіків провітрювання.

Проводити ранковий прийом дітей на свіжому повітрі.

Забезпечити в теплий період року в спальних кімнатах сон із відкритими вікнами.

Організовувати в літній період освітньо-виховну роботу з дітьми на свіжому повітрі.

Проводити загартовуючі заходи:

– гігієнічні водні процедури – проведення гімнастики пробудження після сну, ходьба по стежці здоров’я;

– ходіння босоніж по теплій підлозі при проведенні ранкової гімнастики, фізичних занять.

Проводити роботу з батьками щодо перебування дітей в приміщенні дошкільного закладу в одязі, що забезпечує тепловий комфорт дитини.

Упродовж року

Упродовж року

Упродовж року

Упродовж року

Упродовж року

Упродовж року

Упродовж року

Завідувач

Завідувач,

Медсестра

Завідувач,

Медсестра

Завідувач

Завідувач,

Медсестра

Завідувач, вихователі

Завідувач,

Медсестра

3.

ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

3.1. Проводити інструктажі:

– вступний (при зарахуванні на роботу);

– первинний ( на робочому місці);

– повторний ( на робочому місці);

– позачерговий, в разі необхідності.

3.2 Планувати та проводити заняття з ознайомлення з навколишнім, природою, розвитку мовлення й інші форми роботи з наступною тематикою:

– якщо ти вдома один;

– правила користування електроприладами;

– як захистити себе від чужих людей;

– правила поведінки на водоймах;

– отруйні гриби та рослини;

– навіщо ми миємо руки;

– дотримання прав дитини в закладі та сім’ї і т. п.

3.3. Підтримувати належні умови для безпечного, нешкідливого утримання дітей в дошкільному закладі та надання їм системи необхідних знань, вмінь та навичок.

3.4. Здійснювати методичні рейди по групах з метою вивчення стану роботи з організації життя, здоров’я та дотримання прав дитини в дошкільному закладі.

2 рази на рік

1 раз на тиждень

Упродовж

Року

Упродовж року

Завідувач,

Завідувач з господарства

Вихователі

Вихователі

Завідувач, вихователі

Завідувач, вихователі

Лікувально-профілактична робота

З/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

1.1. Підготувати річний звіт та надати до ДШВ міської дитячої поліклініки

1.2. Провести аналіз річного звіту й розробити заходи щодо:

– зниження захворюваності;

– забезпечення харчування;

– покращання фізичного розвитку дітей.

1.3.Підготувати облікову документацію на 2011-2012 н. р.

1.4. Слідкувати за своєчасним поповненням інструментарію та медикаментів.

1.5. Своєчасно брати на диспансерний огляд дітей, які потребують диспансерного спостереження.

Проводити аналіз захворюваності.

1.7. Вести облік відвідування дітей.

1.8.Контролювати ведення документації в групах.

1.9. Підготувати документацію на вперше прийнятих в заклад дітей та тих, що йдуть у школу.

1.10.Контролювати своєчасність проходження планових медичних оглядів співробітниками закладу.

Січень 2013

Лютий 2013

Січень 2013

Постійно

Постійно

Щомісячно

Щоденно

Постійно

Упродовж року

Згідно з графіком

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Завідувач

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра, лікар-офтальмолог

Медсестра

2.

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА Й ОЗДОРОВЧА РОБОТА

Проводити планові огляди дітей за віком.

Організувати своєчасний догляд диспансерної групи вузькими спеціалістами та дітей, які йдуть до школи.

Своєчасно заповнювати журнал “Здоров’я”

1 раз на 3 місяці,

1 раз на 6 місяців

1 раз на рік

Згідно з графіком

Упродовж року

Медсестра

Медсестра

Медсестра

3.

ПРОТИЕПІДЕМІЧНА РОБОТА

Вести облік усіх випадків інфекційних захворювань.

Проводити необхідні комплексні протиепідемічні заходи у разі виникнення інфекційних захворювань:

– огляд дітей, які приходять до закладу після хвороби;

– ранковий прийом дітей в групи, огляд шкіряних покровів, термометрія;

– активне виявлення та своєчасна ізоляція хворих дітей, спостереження за контактами;

– ведення сітки стула в яслах.

Кварцування груп по епідпоказникам, в яслах – щоденно.

Суворе проведення карантинних заходів.

Проводити огляд дітей на педикульоз і виявлення шкіряних захворювань.

Проводити роботу з профілактики гострих шлунково – кишкових захворювань:

– контроль за власною гігієною дітей, за маркуванням постільної білизни, халатів співробітників, ганчірок для миття посуду; прибирання підлоги в групах, туалетних кімнатах;

– контроль за санітарним станом фізкультурного, музичного залів, харчоблоку, груп.

Упродовж року

Щоденно

Упродовж року

Постійно

По показникам

1 раз на тиждень

Постійно

Постійно

Постійно

Медсестра

Медсестра, вихователі

Медсестра

Медсестра

Медсестра, вихователі

Вихователі

Медсестра, вихователі

Медсестра

Завідувач, медсестра

Медсестра

Медсестра

4.

ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ПО ЗНИЖЕННЮ ПРОСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Провітрювання ігрових кімнат і спалень крізь фрамуги, наскрізне провітрювання у відсутність дітей, контроль за температурним режимом приміщень:

– слідкувати за дотриманням сезонності в одязі;

– проведення ранкової гімнастики, повітряних ванн;

– щоденні прогулянки на свіжому повітрі;

– полоскання ротової порожнини настоями лікарських трав, 2% сольовим розчином;

– вживання в їжу цибулі, часнику;

– “С”вітамінізація третіх страв;

– прийом настоянки елеутерококу.

Проводити імунопрофілактику з метою раннього виявлення туберкульозу й своєчасного направлення на консультацію до фтизіатра.

Звіряти форму 63 в кабінеті щеплень.

Своєчасно проводити заплановані профілактичні щеплення.

Своєчасно проводити довгострокові медичні заперечення через комісію кабінету щеплень.

Планове обстеження на гельмінтози.

Лікування інвазованих дітей.

Постійно

1 раз на рік

2 рази на рік

Згідно з графіком

Упродовж року

Медсестра, вихователі

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

5.

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

Забезпечити дотримання гігієнічної норми активної рухової діяльності дітей – 50% тривалості періоду неспання впродовж дня (з них – 70% за рахунок організованих форм фізичного виховання).

Забезпечити необхідний тренувальний ефект занять з фізкультури. Звернути особливу увагу на заняття, передбачені тричі на тиждень на відкритому повітрі під час прогулянок.

Проводити повний обсяг форм фізичного виховання, дотримуючись рекомендацій щодо їх тривалості, насиченості динамічним компонентом, застосування елементів корегуючої гімнастики, умов проведення:

– заняття з фізкультури, ранкова гімнастика, гігієнічна гімнастика після денного сну, рухливі ігри, рухливі розрядки під час ігрової діяльності в вигляді короткочасних (1-2хв.) стрибків, підскоків тощо й фізкультурні хвилини, паузи, піші переходи;

– спортивні розваги, свята, змагання.

Постійно

Постійно

Постійно

Медсестра, вихователі

Вихователі

Вихователі

6.

ОЗДОРОВЧО-ЗАГАРТОВУЮЧІ ЗАХОДИ

Створити дітям умови життя відповідно гігієнічним вимогам:

– здійснювати повний комплекс оздоровчо-загартовуючих заходів, передбачених Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”.

Загартування повітрям:

– забезпечити в групових та інших приміщеннях закладу повітряно-тепловий режим за рахунок суворого дотримання графіків провітрювання, застосування наскрізного провітрювання;

– в теплий період року сон у спальних кімнатах із відкритими вікнами;

– ранковий прийом дітей на свіжому повітрі;

– організація всього життя дітей на свіжому повітрі влітку.

Неспецифічні заходи загартування в повсякденному житті:

– полоскання горла (порожнини рота) з поступовим зниженням температури;

– гігієнічні водні процедури (умивання, миття рук до ліктів);

– ходіння босоніж по теплій підлозі в групі, фізкультурному залі;

– масаж килимом, ребристою дошкою, галькою.

Упродовж року

Постійно

Упродовж року

Завідувач, медсестра, вихователі

Вихователі

Медсестра, вихователі

7.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Проводити контроль за санітарним станом харчоблоку.

Складати перспективне меню з урахуванням норм харчування.

Складати меню-розкладку, проводити закладку продуктів.

Проводити бракераж готової і сирої продукції, виставляти контрольні добові проби харчування.

Включати в раціон харчування максимум свіжих овочів, фруктів, соків.

Постійно

Медсестра

8.

САНІТАРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА

Провести заняття по санітарному мінімуму із співробітниками дошкільного закладу згідно програми з прийняттям заліку.

Провести заняття з вихователями на теми:

– адаптація дитини, яка поступила в дошкільний заклад;

– профілактика шлунково-кишкових захворювань;

– надання першої допомоги при побутових травмах.

8.3. Забезпечити проведення первинного інструктажу з санітарно-гігієнічного режиму для працівників, що поступають на роботу.

Згідно з графіком

Упродовж року

Упродовж року

Медсестра

Завідувач,

Медсестра

Завідувач,

Медсестра,

Завгосп

Додаток 2

Тематичні тижні в дошкільному закладі

З/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

ТИЖДЕНЬ ЛОГІКИ ТА МАТЕМАТИКИ

1.

День логічного мислення.

Розв’язування з дітьми завдань, що

Потребують логічного мислення.

Жовтень

2013

Вихователі

2.

Заняття з розвитку елементів логічного

Мислення.

Вихователі

3.

Конструювання за мотивами віршів

А. Барто (ранній вік), казок “Колобок”

Для молодших і середніх груп), “Гуси-

Лебеді”, “Смоляний бичок” (для

Старших дошкільників).

Вихователі

4.

Конструювання за задумом (під

Впливом музичних вражень) “Про що

Розповіла музика” (для старших

Дошкільників).

Вихователі, музичний керівник,

Практичний психолог

5.

Виставка дитячих робіт “Шедеври з

Природного матеріалу” для батьків.

Вихователі

ТИЖДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

“Мова барвиста, мова багата “

1.

Літературна вікторина “Творчість

Т. Г. Шевченка”.

Березень

2013

Вихователі

2.

Експрес-вікторина “Найкращий

Знавець рідної мови”.

Вихователі

3.

Тематична зустріч “Ну що, здавалося б,

Слова”.

Вихователі

4.

Уроки державної мови. Відповіді на

Запитання педагогів.

Вихователі

5.

Сучасна українська поезія.

Вихователі

ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ

1.

У світі столових приборів.

Повторення з дітьми правил користування столовими приборами;

Формування культури поведінки за столом; надання знань про небезпеку невмілого користування столовими приборами для здоров’я.

Сюжетно-рольові ігри “Нагодуємо ляльку”, “У ляльки день народження”,

“Родина обідає”.

13.05-20.05.2013

Завідувач,

Вихователі

2.

Діти та вулиця.

Повторення з дітьми правил дорожнього руху та поведінки на вулицях міста, дорожніх знаків. Заняття на майданчику ДАІ.

Вихователі

3.

Усе про гриби.

Навчання дітей розрізняти їстівні та отруйні гриби. Заняття, відгадування загадок, вікторини “Треба так багато знати, як ідеш гриби збирати”.

Вихователі

4.

Тематичні заняття “Захисти себе сам”.

Формування вміння правильно поводитися під час надзвичайних ситуацій та уміння знайти правильний вихід з неї та надавати посильну допомогу іншим.

Вихователі

5.

Конкурс на кращий малюнок “Зелений вогник” серед вихованців.

Вихователі

Додаток 3

СВЯТА ТА РОЗВАГИ

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін

Відповідальний

Місце проведення, учасники

Відмітка про виконання

1.

День знань – для маленьких запитань ( розвага)

Вересень

Музкерівник

Спорт. майдан,

Педагоги та діти

2.

Листочків осінь назбирала. І дітям всім подарувала

( розвага).

Жовтень

Музкерівник

Спорт. майдан,

Педагоги та діти

3.

Урожай зберемо і в танок підемо (розвага)

Листопад

Музкерівник

Муз. зала,

Педагоги, діти, батьки

4.

Бетмени і Спайдермени – теж колись були спорцмени

Листопад

Лютий

Травень

Музкерівник

Муз. зала,

Педагоги, діти, батьки

5.

Прийшов Миколай – чобіт підставляй (розвага) .

Грудень

Музкерівник

Муз. зала,

Педагоги, діти, батьки

6.

Принесе Мороз ялинку, дітворі в кожну хатинку

Грудень

Вихователі,

Музкерівник

Муз. зала,

Педагоги, діти, батьки

7.

Василь іде – козу веде (розвага)

Січень

Вихователі,

Музкерівник

Муз. зала,

Педагоги, діти, батьки

8.

Зима з Весною зустрілись – одна одній вклонилась (розвага)

Лютий

Музкерівник

Муз. зала,

Педагоги, діти, батьки

9.

Я своїй матусі квіти подарую

Березень

Музкерівник

Муз. зала,

Педагоги, діти, батьки

10.

Ой весна красна, що ж ти нам принесла?

Травень

Музкерівники

Муз. зала,

Педагоги, діти, батьки

11.

Випускний бал.

Травень

Музкерівник

Муз. зала,

Педагоги, діти, батьки

12.

Тиждень безпеки дитини.

Травень

Вихователі

Муз. зала,

Педагоги, діти, батьки

13.

Ми майбутнє України

Червень

Музкерівник

Муз. зала,

Педагоги, діти, батьки

14.

Фізкультурні розваги.

2 рази на місяць

Музкерівник

Муз. зала,

Педагоги, діти

15.

Фізкультурні свята.

3 рази на рік

Музкерівник

Муз. зала,

Педагоги, діти, батьки

16.

Спортивні змагання “Перші кроки”.

Вересень-листопад

Музкерівник

Муз. зала,

Педагоги, діти, батьки

17.

День здоров’я.

Щомісячно

Музкерівник

Муз. зала,

Педагоги, діти

18.

Розваги за планом:

ляльковий театр; драматизація; концерт старших дітей; тематичні розваги.

1 раз у квартал

Музкерівник

Муз. зала,

Педагоги, діти

19.

День відкритих дверей.

Жовтень

Вихователі, музкерівник

ДНЗ,

Педагоги, діти, батьки

Додаток 4

ГУРТКОВА РОБОТА

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Продовжувати роботу театрального гуртка “Театр – дітям” (для дітей старшого дошкільного віку (6-й р. ж.). Газета “Дитячий садок” № 264 за червень 2004 року – перспективний план роботи з театрально-ігрової діяльності дітей Н. Брусенко.

Мета: розвиток творчості, артистизму дітей під час театральної діяльності.

1 раз на тиждень

Герасименко Т. В..

Затверджую Погоджено

Завідувач Кочетоцького

ДНЗ методист Чугуївського РМК

Відповідає за психологічну

Службу

_________ Л. І. Леоненко _________В. І. Лапенко

“____”____________2012 р. “____”_____________2012 р.

ПЛАН РОБОТИ

На 2012 – 2013 навчальний рік

Практичного психолога

Кочетоцького дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

Кочетоцької селищної ради

Чугуївського району

Харкiвської областi

ВСТУП

Відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженного наказом Міністертва освіти України від 03.05.1999 р., в спеціальному дошкільному навчальному закладі № 267 для дітей з вадами зору, діє психологічна служба.

Згдіно із штатним розкладом в закладі працює один практичний психолог. Психологічна служба забезпечує своєчасне й систематичне вивчення психофізичного, соціального розвитку дітей, мотивів їхньої поведінки та діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей.

Психологічна служба діє в закладі з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку й саморозвитку дітей з вадами зору, сприяє виконанню освітньо-виховних завдань дошкільного закладу та підпорядковується:

– адміністративно – керівникові закладу;

– методично – керівникові соціально-психологічної служби відповідного рівня.

Нормативно-правове забезпечення психологічної служби закладу

1. Конституція України.

2. Конвенція “Про права дитини”, 1991р.

3. Закон України “Про освіту”, 1991р.

4. Національна доктрина розвитку освіти, 2002р.

5. Закон України “Про охорону дитинства”, 2001р.

6. Закон України “Про дошкільну освіту” (ст.20, 24).

7. Закон України “Про мови”.

8. Державна національна програма “Освіта” (Україна XXI століття).

9. Положення про психологічну службу в системі освіти України (1993).

10. Положення про психологічну службу (1999).

11. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (2001).

12. Рішення колегії “Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України” (2004).

13. Лист МОНУ “Про внесення змін і доповнень до нормативів чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів” (2004).

14. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (1999).

15. Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (п.44).

16. Інструкція про ділову документацію дошкільного закладу, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.1998 № 32,зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15.06.1998 № 378/2818 (п. 1-2.1.19).

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257

“Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального
закладу”.

18. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 № 985

“Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я
дітей у дошкільних навчальних закладах”.

Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України:

– від 17.08.2005 № 1/9-431 “Про організацію короткотривалого
перебування дітей у дошкільних навчальних закладах”;

– від 06.06.2005 № 19 – 306 “Організація та зміст навчально-
виховного процесу в дошкільних навчальних закладах”;

Від 24.01.2007 № 1/9-36 “Про режим роботи дошкільних навчальних
закладів”;

Від 07.05.2007 № 1/9-263 “Про організацію обліку дітей дошкільного
віку”;

Від 04.10.2007 № 1/9-583 “Про систему роботи з дітьми, які не
відвідують дошкільні навчальні заклади”;

Від 27.11.2007 №1/9-711 “Про проведення державної атестації
дошкільних навчальних закладів”;

Від 17.12. 2008 № 1/9-811 “Про здійснення соціально-педагогічного
патронату”;

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі, – 2009.

Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини
дошкільного віку “Я у Світі”, – 2009.

22. Листи Міністерства освіти і науки України:

Від 01.10.2002 № 1/9-434 “Про планування освітнього процесу в
дошкільному навчальному закладі”;

Від 15.07.2012 №1/9 – 393 “Організація освітнього процесу в
дошкільних навчальних закладах у 2012-2013 навчального року”;

Від 03.07.2009 №1/9-445 “Планування роботи в дошкільних навчальних закладах”.

Аналітична частина

Психологічну службу в Кочетоцькому ДНЗ представляє практичний психолог Ліщина Юрій Анатолійович з навантаженням 0,5 ставки.

Дошкільний навчальний заклад працює за базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі”.

Протягом 2011-2012 навчального року функціонувало 5 груп, з них: 1група – раннього віку (2-го р. ж.); 1 група – другого молодшого віку (4-го р. ж.) №; 2 групи – ІІ молодшого віку, 1старшого віку (5-6-го р. ж.). Усі групи працювали в україномовному режимі. Складенний режим роботи відповідав санітарно-гігієнічним нормам щодо навантаження дітей протягом навчального тижня та року.

Упродовж 2011-2012 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети: “Впровадження компетентністного підходу для забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості” та головних річних завдань”.

Практичний психолог має робоче місце, яке призначене для підготовки до занять з дітьми, виступів, обробки результатів психологічних обстежень та оформлення висновків і рекомендацій. Робоче місце психолога розташовано в кабінеті психолога, у приміщенні з достатнім природним і штучним освітленням, звуковою ізоляцією. Підвищенню комфортності сприяють кімнатні рослини. Робоче місце практичного психолога укомплектовано меблями (стіл з секціями для зберігання книжок, навчально-методичних матеріалів стільці), килимом для підлоги, діагностичними засобами, канцелярським приладдям. Систематично поповнюється та вдосконалюється навчально-матеріальна база для роботи практичного психолога.

Пріоритетні завдання на 20 12 -20 13 н Авчальний рік :

Формування базових якостей особистості дитини через ігрову діяльність.

Урізноманітнення міждисциплінарної інтеграції – засобу розвитку пізнавальної активності дитини.

Удосконалення психолого-педагогічних умов розвитку креативності дошкільників.

Мета роботи психологічної служби : “Психологічний супровід процесу створення умов для формування соціальних, комунікативних, інформаційних, технічних, технологічних компетенцій”.

Враховуючи основні напрями розвитку соціально – психологічної служби закладів освіти району, що включають в себе: консультативно – методичну допомогу всім учасникам навчально – виховного процесу та керівникам освіти різних рівнів; підвищення психологічної культури всіх учасників навчально – виховного процесу; соціально – психологічну діагностику, моніторинг особистісного розвитку і соціальної ситуації розвитку дітей, прогнозування змін освітньої ситуації та визначення основних її тенденцій та на основі пріоритетних напрямків роботи дошкільного закладу, Метою психологічної служби закладу в 2012-2013 навчальному роц I є – психологiчний супровiд процесу фрмування стійких гуманістичних якостей особистості у процесі її духовного виховання.

Досягнення мети передбачається шляхом індивідуального підходу до формування пізнавального розвитку дошкільників та їх морально-духовного зростання. Для цього поставлені наступні Задачі :

Діагностика та корекція пізнавальних процесів дошкільників.

Профілактика психічних та емоційних розладів у дітей старшого дошкільного віку.

Вивчення характеру адаптації дітей раннього віку до умов ДНЗ, проведення розвиваючих занять.

Підвищення психологічної компетентності навчально-виховної та розвивальної дiяльностi педагогiчних працiвникiв закладу щодо пiдготовки дiтей до навчання у школi.

Вивчення характеру адаптації дітей раннього віку до умов ДНЗ, проведення розвиваючих занять.

Проведення групових та індивідуальних консультацій вихователів щодо оптимізації їх роботи.

Діагностика психологічної компетентності у професійній діяльності вихователів старших групп.

Iндивiдуальні та групові корекцiйно-розвивальні роботи з дітьми.

Органiзацiйно-методична робота: складання планів, звiтiв, підготовка до заходів, виготовлення роздаткового матеріалу, надання звiтньої iнформацiї до iнформацiйно-методичного центру районного управлiння освiти.

Пiдвищення професійної компетентності практичного психолога: спільна діяльність практичних психологів району, відвідування курсів підвищення кваліфікації, психолого-педагогічних семінарів, психологічних практикумів.

Пріоритетним напрямком у роботі психологічної служби закладу на цьому етапі є: психологічний супровід реалізації програми закладу, забезпечення якісного психологічного супроводу процесу виховання дітей, укріплення їх соціально-психологічного здоров’я, сприяння професійного зростання вихователів, підвищення їх психологічної культури, підвищення професійної компетентностi практичного психолога.

Робота практичного психолога вiдбувається через сприяння впровадженню нових освiтнiх технологiй, досягнення науки щодо реалiзацiї особистiсного пiдходу у навчально-виховнiй дiяльностi:

Набуття спеціалістами служби професійних компетентностей;

Розвиток комунікативних компетентностей – відкрита, всебічна, змістовна взаємодія спеціалістів служби з усіма учасниками навчально-виховного процесу;

Розвиток особистісних якостей практичних психологів, що сприяють професійному зростанню.

Основні види роботи психологічної служби закладу:

Дiагностична (групова, iндивiдуальна з батьками та вихователями, iндивiдуальна та групова з дитиною);

Консультативна (групова, iндивiдуальна);

Просвiтницька та профiлактична;

Науково-методична;

Робота по встановленню та підтримці зв’язків з громадкістю тощо.

Змістова частина

Зміст роботи

(види діяльності)

Термін виконання

Де і з ким проводиться

Діагностична робота

1.

Вивчення рівня адаптації новоприбулих дітей.

Спостереження.

Складання індивідуальних карток.

Вересень-листопад

2012

Діти (новоприбулі), батьки, вихователі

2.

Діагностика стану соціально-психологічного здоров’я дитини (вивчення індивідуальних особливостей дітей з емоційними проблемами). Анкетування.

Листопад – грудень

2012

За запитом педагогів та батьків

3.

Діагностика пізнавальних процесів дітей 4-5 років. Визначення рівня сформованості довільної уяви, уваги, пам’яті.

Грудень 2012 – січень 2013

Діти 4-5 років,

4.

Діагностика психологічної готовності дітей дошкільного віку до навчання у школі.

4.1 Навчальна мотивація

4.2 Формування вольової регуляції поведінки.

4.3 Інтелектуальна готовність

Березень – квітень

2013

Діти старшого дошкільного віку,

5.

Діагностика психологічної компетентності та професійної діяльності вихователів.

Лютий 2013 р

Педагоги, що атестуються у 2012-2013 н. р.

6.

Діагностика “рукости” дитини. Практичні вправи та побутові дії.

Листопад – грудень

2012

Діти молодших груп,

7.

Діагностика страхів. Визначення рівня занеспокояності.

Протягом року

За запитом педагогів та батьків

Корекційно-розвивальна робота

1.

Психологічна безпека особистості дитини. Ігри, що сприяють адаптації дитини:

Предметні, рухливі, пальчикові ігри;

Ігри для дітей з ускладненнями в спілкуванні.

Вересень – Жовтень 2012

Новоприбулі діти раннього віку

2.

Корекція та розвиток психічного здоров’я дитини: розвиваючі та корекційно-профілактичні ігри, що сприяють зняттю емоційної напруги та формуванню психологічного здоров’я дитини.

Протягом року

Діти молодшого віку, за запитом педагогів та батьків

3.

3.1. Розвивальні вправи на розвиток пізнавальних процесів.

3.2. Розвиток прийомів розумової діяльності: аналіз, сінтез, узагальнення, виключення, систематизація.

3.3. Розвиток уваги та пам’яті.

Січень – лютий

2013

Діти дошкільного віку,

4.

4.1. Розвиток сенсорного сприйняття.

4.2. Розвиток зорової моторики, тактільної пам ті та тонкокоординованих рухів руки

4.3. Гра – подорож по сенсорним маршрутам дитячого садка.

Лютий 2013

Березень 2013

Квітень 2013

Діти середнього віку,

Діти молодшого віку,

5.

Розвиток психологічної готовності дитини до навчання у школі:

Розвиток уяви, як умови продуктивного навчання дитини;

Формування адекватної самооцінки;

Розвиток комунікативних навичок;

Профілактика психічного та емоційного розладів у дітей старшого дошкільного віку.

Квітень – травень 2013

Діти старшого дошкільного віку

6.

Релаксаційні вправи для зняття емоційної напруги.

Упродовж року

За зверненням

Консультативна робота З батьками (групова)

1.

2.

3.

4.

“Таємниці адаптації. Емоційний портрет новачка”.

Практичні рекомендації.

Готоівність сім’ї до школи.

“Фізична та психічна готовність шестирічок до навчання у школі”.

Батьківські збори.

Виховання чи маніпулювання.

Лекторій для батьків.

Ключові зміни в психічному та особистісному розвитку дитини в різні вікові періоди. Групові консультації для батьків.

– діти віком до 3 років;

– діти віком до 5 років;

– діти віком до 6 років.

Жовтень2012

Листпад 2012

Грудень 2012

Вересень 2012

Вересень 2012

Жовтень 2012

Батьки новоприбулих дітей.

Батьки, старші групи

Батьки

Група ” Теремок”

Група ” Чомучки”

Старші групи

5.

Типи виховання дітей у родині. Конструктивно – деструктивна сім я.

Лекторій для батьків.

Лютий 2013

Батьки.

6.

“Тепло родинних контактів”. Групова консультація.

Березень 2013

За запитом

7.

“Про форми жорстокого поводження

З дітьми”. Інформаційне повідомлення.

Квітень 2013

За запитом

8.

“Виховання дітей у неповній сім’ї”. Лекторій для батьків.

Травень 2013

За запитом

9.

Індівідуальні консультації для батьків.

Протягом року

За запитом

К Онсультативна робота з Виховател Ями

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Таємниці адаптації

“Адаптація дітей до умов ДНЗ” (емоційний портрет новачка; як дитина увійде до колективу; ігри, що сприяють адаптації).

Це чарівне слово “гра”. Значення гри у розвитку дитини. Круглий стіл.

Сенсорний розвиток дітей молодшого віку. Інформаційне повідомлення.

Що таке “логічне мислення”. Закони логічного мисленя. Семінар-практикум.

Показники соціальної впевненності. Групова консультація.

“Що таке творчість? Розвиток творчого мислення у дошкільників”. Обговоення. Актуальні зустрічі.

“Світ почуттів дошкільника”. Круглий стіл.

“Психологічна підготовка дитини до навчання у школі”. Групова консультація.

Вересень 2012

Жовтень2012

Листопад 2012

Грудень 2012

Лютий 2013

Лютий 2013

Березень 2013

Березень2013

Вихователі новоприбулих дітей

Вихователі,

Вихователі групи

Вихователі

Вихователі старших груп

Педагоги

Педагоги

Вихователі старших груп

Підвищення професійної компетентностi психолога

1.

2.

3.

Участь в обласних, міських, районих психолого – педагогічних семінарах, консиліумах, психологічних практикумах, конференціях.

Відвідування курсів підвищення кваліфікації.

Робота з літературою, відвідування бібліотек.

Протягом року

За планом ІМЦ

Протягом року

Практичний психолог

Практичний психолог

Практичний психолог

Просвітницька робота психологічної служби закладу

1.

Оформлення просвітницьких стендів за темами:

” Увага на темперамент”;

“Основні компоненти психологічної готовності дитини до навчання”

Листопад 2012

Березень 2013

Групи середнього віку

Групи

Старшого віку

2.

Оформлення інформаційних листів за темами:

“Про жорстоке поводженння з дітьми”:

“Як ознайомити дитину з дитячим садком?”;

“Кольорові тіні гірких снів”.Про подалання дитячих страхів.

“Ви вирішили покарати дитину”;

“Особливий світ дитячої кімнати”;

“Ви підозрююте дитину в брехні…”;

“70 способів сказати “Дуже добро!”;

“Психологічна характеристика дітей 6-го року життя”.

Вересень 2012

Жовтень 2012

Листопад 2012

Січень 2013

Лютий 2013

Березень 2013

Квітень 2013

Травень 2013

Практичний психолог

Організаційно-методична робота

1.

2.

3.

Складання планів, звітів.

Складання індивідуальних психологічних карт дітей.

Підготовка до заходів, розробка методичних рекомендацій; створення корекційних програм, виготовлення роздаткового матеріалу тощо.

Протягом року

Психологічний супровід методичної служби закладу

1.

Психологічний супровід навчально-виховної та розвивальної діяльності педагогічних працівників навчального закладу щодо підготовки дітей до навчання у школі.

Протягом року

Вихователі

2.

Психологічний аналіз занять.

Протягом року

Вихователі, дефектологи, які проходять атестацію

3.

Участь у роботі медико-психолого-педагогічного консиліуму:

“Перебіг адаптації дітей”;

“Психологічний супровід корекційно-педагогічного процесу”;

“Аналіз порушень в емоційній сфері”.

Згідно з планом закладу

Дефектологи

Практичний психолог

Практичний психолог

ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. начальника відділу освіти Завідувач дошкільного

Чугуївської райдержадміністрації навчального закладу

______________ Л. М. Волосенко ____________ Л. І. Леоненко

“____” __________ 2012 року ” ____ ” ___________ 2012 року

ПЛАН РОБОТИ

Кочетоцького дошкільного навчального

Закладу (ясла-садок)

Кочетоцької селищної ради

Чугуївського району

Харківської області

НА 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

СХВАЛЕНО

Засіданням педагогічної ради

Дошкільного навчального

Закладу (ясла-садок)

(протокол № __ від _______2012р.)

ЗМІСТ

І розділ. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за

2011 – 2012 навчальний рік………………………………………. …….1

ІІ розділ. Завдання на новий 2012 – 2013 навчальний рік та оздоровчий

Період…………………………………………………………11

ІІІ розділ. Методична робота з кадрами……………………… ………13

ІV розділ. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей……….20

V розділ. Організаційно-педагогічна робота………………………..22

VI розділ. Робота методичного кабінету……………………………. 27

VII розділ. Адміністративно-господарська діяльність………………. 30

План роботи на оздоровчий період…………………………………….32

Додатки:

Охорона життя безпеки життєдіяльності дітей……………………… 35

Тематичні тижні дошкільного закладу……………………………… . 42

Свята та розваги…………… …………………………………………… 44

Гурткова робота…………… …………………………………………… 45

План роботи практичного психолога…………………………………..46

Загальні відомості про

Кочетоцький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

Кочетоцької селищної ради Чугуївського району Харківської області

Повна назва дошкільного навчального закладу (за статутом)

Кочетоцький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Кочетоцької селищної ради Чугуївського району Харківської області

Ідентифікаційний код

37525391

Адреса закладу

63513 с м т. Кочеток, вул.. Літвінова, 47 – б

Телефон

6-45-73

E-mail

Detsad. kochetoк@yandex. ru

Прізвище, ім’я, по батькові завідувача закладу

Леоненко Леся Іполитівна

Освіта завідувача (повна назва навчального закладу, спеціальність за дипломом, рік закінчення ВНЗ)

Вища, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди за спеціальныстю ” Дошкільна освіта”

Дата заснування закладу

12.02.1990

Дата реєстрації (перереєстрації) останньої редакції статуту

2011 рік

Профіль закладу за статутом та робочим навчальним планом на момент атестаційної експертизи (пріоритетний напрям роботи )

Гуманітарний

Термін проведення експертизи

18 квітня – 2 травня 2011 року

Мова навчання

Українська

Перелік навчальних програм

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” (2008), Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт” (2010)

Характеристика мережі:

Груп з 12-ти годинним перебуванням дітей;

Груп з 10,5 годинним перебуванням дітей;

Груп з 9-ти годинним перебуванням дітей

2 (в тому числі група раннього віку)

3

Режим роботи закладу

З 07.00 до 19.00

Кількість штатних одиниць

29.45

АНАЛІЗ РОБОТИ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗА МИНУЛИЙ 2011-2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Інформаційні відомості

Кочетоцький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Чугуївського району, Харківської області (далі – ДНЗ) знаходиться за адресою: 63513, смт. Кочеток, вул. Літвинова 47-б. Розрахований на 227 місць, працював за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”.

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

Українська

2.

Кількість груп усього

5

Ясельні

1

Дошкільні

4

3.

Режим роботи груп:

9 годин

4

12 годин

1

4.

Кількість вихованців

111

5.

Кількість працівників усього

26

Педагогічний персонал

11

Обслуговуючий персонал

15

Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 8 вихователів, 1 музичний керівник, 1 практичний психолог. Усього 11 педагогів. Вакансії відсутні.

Освітній рівень педагогів:

Упродовж 2011-2012 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети “Впровадження компетентністного підходу для забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості” та головних річних завдань:

1. Удосконалення культури поведінки дошкільників через сферу життєдіяльності “Я Сам”, субсферу “Я – соціальне”.

2. Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку у світлі Базової програми ” Я у Світі”.

3. Взаємодія суспільного та родинного виховання.

Аналіз роботи закладу протягом 2011-2012 навчального року здійснювався за 6-ма блоками.

І блок : Методична робота

Методична робота з педагогічними кадрами у 2011-2012 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

Кільк.

Педагогів

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

4

4

100

2.

Атестація

1

1

100

3.

Самоосвіта

11

11

100

4.

Участь у роботі творчої групи

4

4

100

5.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

11

11

100

Проведена чергова атестація вихователя Тугусової Наталії Олександрівни (встановлена кваліфікаційна категорія “спеціаліст “)

З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Протягом 2011-2012 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного досвіду, майстер-класи. В закладі залучена система інтерактивного навчання з математики, грамоти. На заняттях з фізкультури використовуються елементи авторської програми М. М. Єфименка, після денного сну – “Гімнастика пробудження”. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи. В цьому навчальному році робота ” Краєзнавча робота з дітьми від раннього до старшого дошкільного віку” вихователя Тугусової Н. О. була переможницею районного відбору конкурсу педагогічних технологій.

Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота.

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ТА ДІЛОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

З/п

П. І. Б

Посада

Курси

(остан

Ні)

Атеста

Ція

(остання)

Пед.

Стаж

Впровадження

Інновацій

1

Тугусова

Н. О.

Вихователь

2011

2012

24 роки

“Краєзнавство в дош-

Кільному закладі: “Лю-

Би та знай свій рідний

Край”.

2

Галич В. М.

Вихователь

2008

20 років

“Розвиток творчих

Здібностей дітей через

Інтегровання і навчан-

Ня”

3

Давиденко

С. Б.

Вихователь

2008

10 років

Розвиток сенсомотор-

Них здібностей дітей

4

Сафронова

С. А.

Вихователь

2010

2011

23 роки

Нетрадиційні прийоми

Та техніки в зображу-

Вальній діяльності

5

Ліщина Ю. А.

Практичний психолог

0 років

Психолого-педагогічні умови розвитку креативності дошкільників.

6

Федосєєва А. Є.

Вихователь

1 рік

“Втілення педагогіч-

Них ідей Софії Русової В. Сухомлинського що-

До національно-патрі-

Отичного виховання

Дошкільнят”

7

Бикова О. В.

Вихователь

2002

18 років

8

Герасименко Т. В.

Муз. керівн.

2006

6 років

Використання системи

К. Орфа на музичних

Заняттях в дошкільних

Закладах.

9.

Кравченко Н. О.

Вихователь

2012

3 роки

Розвиток пізнавальної діяльності дітей

10.

Бабай Н. Ю.

Вихователь

2 роки

Нові форми роботи з батьками.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: “Дошкільне виховання”, “Дитячий садок”, “Вихователь-методист дошкільного закладу”, “Практика управління закладом освіти”.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме: засідання педагогічної ради “Завдання навчально-виховної роботи на 2011-2012 навчальний рік” (серпень); “Непроста це справа – робота з батьками” (грудень), “Розвиваємо інтелект дитини” (березень), “Аналіз навчально-виховного процесу за 2011-2012 навчальний рік” (травень).

Проведені підгрупові консультації (листопад, січень, березень, квітень) та індивідуальні (вересень, грудень, лютий). Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи, але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі:

– не всі педагоги брали активну участь;

– оформлення деяких матеріалів не відповідало встановленим нормам тощо.

Протягом навчального року у закладі плідно працювали гуртки з розвитку творчих здібностей дітей під керівництвом музичного керівника Герасименко Т. В. “Театр-дітям” та вихователя Сафронової С. А. “Талановиті пальчики”, хореографа РБДЮТ Самойленко Т. М. “Вдохновение”.

ІІ блок : Якість освіти

– Для якісної реалізації задачі з формування якості ранньої соціалізації дошкільників було проведено тематичне вивчення “Створення умов для формування культури спілкування дітей раннього віку під час ігрової діяльності” ( грудень 2011 року), “Логіко-математична компетентність дошкільників” ( березень).

Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що рівень формування культури спілкування, та логіко-математична компетентність є на належному рівні.

Перевірка виявила певні недоліки, на підставі чого були надані рекомендації педагогам.

ІІІ блок : Результативність навчально-виховного процесу

Два рази на рік вихователями проводиться діагностика рівня знань дітей по всім віковим групам.

Порівняльний аналіз рівня знань дітей раннього віку

За 2009-2010 та 2010-2011 навчальні роки

Виходячи з аналізу можна зробити висновок, що рівень знань дітей раннього віку знизився за рахунок збільшення кількості дітей віком 1,5 – 2,10. Тому слід посилити роботу з усіх ліній розвитку малюків, особливу увагу приділити сфері “Я Сам”, а також налагодити взаємодію з батьками щодо успішної адаптації дітей до умов дошкільного закладу.

Діагностування рівня знань дітей дошкільних груп у 2010-2011 навчальному році проводилося за сферами життєдіяльності відповідно до Базового програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”.

Порівняльний аналіз рівня компетентності у сферах життєдіяльності

За віковими групами

Аналіз показав, що навчально-виховна робота ведеться на належному рівні. Однак, вихователям групи молодшого дошкільного віку (5-й р. ж.) № 2 Кравченко Н. О. необхідно звернути увагу на більш якісне проведення навчально-виховної роботи, групи ІІ молодшого дошкільного віку (5-й р. ж.)

№ 1 Давиденко С. Б. Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме: по школі (вересень), у шкільний музей (листопад), у музей води(листопад), бібліотеку (лютий). Проводилися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку (6-го р. ж.).

Своєчасно та систематично доводиться інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах. За результатами обстеження мікрорайону охоплення дітей дошкільною освітою становить 69 %, дітей 5-річного віку -100. Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей. Наказом по дошкільному закладу від 01.09.2009 № 56 “Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства по ДНЗ ” призначено громадським інспектором Давиденко С. Б. вихователя. Вона оновлює базу даних дітей пільгового контингенту та надає інформацію до управління освіти. Дана інформація доводиться своєчасно та у повній мірі під час виробничих нарад, батьківських зборів, на засіданнях батьківського комітету, бесідах та консультаціях до відома батьків і педагогів

І V блок : Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують досвідчені старші медичні сестри Кормілець Я. В. (стаж роботи – 8 років), та закріплений лікар-педіатр дитячої міської поліклініки смт Кочеток Майстренко В. М.

Однак, медичний кабінет недооснащено:

– динамометром ручним;

– набором скіаскопічних лінійок;

– поліхроматичними таблицями для дослідження кольоровідчуття;

– маскою гумовою лицьовою.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Аналіз стану здоров’я дітей

Показн. стану

Здор.

Кільк.

Показн.

Група здоров’я

Група здоров’я

Фізичний розвиток

І

ІІ

ІІІ

Осн.

Підг.

Спец.

Гарм.

Н/сер.

В/сер.

Кількість

Дітей

58

50

3

95

15

100

7

4

%

53

45

2

87

13

91

6

4

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Захворюваність дітей аналізувалася за трьома показниками:

Показники

2010-2011 н. р.

2011-2012 н. р.

Кількість днів, пропущених 1 дитиною по хворобі

10

21

Кількість випадків захворювання на ГРЗ на 1000 населення

32

42

У 2011 – 2012 навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного закладу – 70%.

Кращим відвідування дітей було у старшій групі дошкільного віку (5-6-й р. ж.) ( Галич В. М.). Менше відвідування було у І молодшій групі (вихователь Тугусова Н. О.) та ІІ молодшій № 1 (вихователь Давиденко С. Б.). Підсумки аналізувалися на нарадах при завідувачеві.

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість харчування коливалася у межах від 8,80 гривень до 10,00 гривень на одну дитину. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Встановлено, що вихованці за навчальний рік спожили у середньому: на 80%.

Харчування у порівнянні з 2010-2011 навчальним роком покращилося.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, вживання настоїв ехінацеї пурпурної та елеутерококу, вітамінів “Ревіт”, часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв.

Аналізуючи виконання нормативів з фізичної культури дітьми старших груп, слід відмітити, що з 17 дітей набрали: 4 бали – 12 дітей, що складає 71%; 3 бали – 4 дітей, що складає 23%; 2 бали – 1 дитина, що складає 6%. На жаль, у закладі нема інструктора з фізкультури.

V Блок: Психологічна служба

Робота психологічної служби у дошкільному закладі здійснювалася протягом року відповідно до головних завдань та методичної мети. Робота проводилася за 3-ма напрямками:

1. Адаптація дітей до умов ДНЗ.

2. Соціально-психологічна готовність дитини до школи.

3. Рівень розвитку дітей.

Адаптаційний період 24 дітей пройшов успішно, 2 – на низькому рівні.

Аналіз адаптаційного періоду дітей відбувався за критеріями:

– взаємовідносини з дітьми;

– гра;

– сон;

– поведінка з батьками;

– реакція дитини на нових людей;

– мовленнєва діяльність;

– апетит.

Адаптація здійснювалася за допомогою спостережень, ігор з дітьми, бесід з батьками, вихователями та наданням їм рекомендацій.

Під час вивчення стану соціально-психологічної готовності дітей до школи практичним психологом були використані такі методики:

– спостереження;

– анкетування;

– бесіди;

– консультації;

– вивчення взаємовідносин у колективі однолітків;

– соціометрія;

– проективні методики (тест Керна-Їрасека, тест для перевірки обсягу словника, “Графічний диктант”, “Будиночок”, дослідження мнемічних здібностей).

Результати готовності до шкільного навчання

Дітей старшого дошкільного віку (6-й р. ж.)

Під час аналізу рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку (6-й р. ж.) практичним психологом була виявлена обдарованість дітей з наступних напрямків (17 чоловік):

Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ДНЗ, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

V І блок: Соціально-економічний розвиток ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет

Завдяки активної діяльності Ради закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась. Протягом року на баланс централізованої бухгалтерії Кочетоцької селищної ради приймались матеріали та матеріальні цінності від батьків на суму 6081 грн. Кількість витрачених коштів на підготовку закладу до нового навчального року склала 8269 грн. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. У звітному періоді було придбано та витрачено бюджетних коштів: 38.07068 та батьківських та спонсорських коштів – 17.27525 ( вересень-березень):

Була придбана побутова техніка – ( 2 холодильника, 1 пральна машина на 7 кг, 3 водонагрівачі, телевізор, принтер, кухонний комбайн) 33.77200грн, медичні препарати: 22968. Проведені поточні ремонтні роботи у всіх групах ДНЗ, ремонт практичного психолога, музичної зали, кабінету завідувача.

Придбані дитячі ігрові осередки, придбані інформаційні стенди, придбано килимки в коридор група №1, 2. Встановлено водонагрівачі у всіх вікових групах; здійснено ремонт та фарбування МАФів на прогулянкових майданчиках. Придбали в музичний зал гардини з ламбрекенами, килимову доріжку в коридор закладу, поповнили атрибути на свята та розваги,

Забезпечили частину працівників спецодягом

Також завдяки батькам здійснили підписку періодичних видань на заклад, закупили методичний матеріал для підвищення кваліфікаційного рівня педпрацівників, канцтовари, посуду на харчоблок, матеріали на електро-господарство та сантехніку, також батьки купували миючі та дезінфікуючі засоби.

Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання.

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Разом з тим слід відзначити, що продовжує бути актуальне питання розвиток професійної компетентності педагогічних працівників та взаємодія суспільного та родинного виховання.

Розділ II. Основні завдання дошкільного

Навчального закладу на 201 2 -201 3 навчальний рік та оздоровчий період

Науково-методична тема району на 2012-2013 н. р. :

“Формування професійної мобільності педагогічних працівників району у напрямі підвищення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти”

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2011-2012 навчальному році, враховуючи досягнення та методичну тему на 2011-2012 навальний рік: ” Професійна мобільність педагога в умовах багатовекторної системи неперервної освіти “, педагогічний колектив визначає такі завдання на 2012-2013 навчальний рік

1. Формування рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральності, правової та екологічної культури.

2. Розпочати роботу з проблеми модернізації підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та сім’єю.

3.Створення умов в ДНЗ для забезпечення фізичного, психічного, духовного здоров’я дітей.

4. Впроваджувати в практику Базовий компонент дошкільної освіти УкраЇни ( за новою редакцією).

Завдання на літній оздоровчий період.

1. Створити умови, що забезпечують охорону життя і здоров’я дітей, попередження захворюваності і травматизму.

2.Реалізувати систему заходів, направлену на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, їх етичне виховання, розвиток допитливості і пізнавальної активності, формування культурно-гігієнічних і трудових навиків.

3. Здійснити педагогічну і санітарну освіту батьків по питаннях виховання і оздоровлення дітей в літній період.

Методичне забезпечення дошкільної освіти:

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”, -2009.

2. Методичні аспекти реалізації базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”, -2009.

3. “Базовий компонент дошкільної освіти в Україні”. -1999.

4. “Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні”. -2003.

5. “Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі. Інструктивно-методичний лист МОН України від 01.10.2002 № 31/9-434.

6. “Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах”. Інструктивно-методичний лист МОН України від 06.06.2005 № 1/9-306.

7. “Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах”. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2005 № 1/9-431.

8. “Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України”. Наказ МОН України від 02.08.2005 № 458.

9. “Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі”. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2004 № 1/9-438.

10. “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади”. Інструктивно-методичний лист МОН України від 18.12.2000 № 1/9-510.

11. “Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах”. Інструктивно-методичний лист МОН України від 17.03.2006 № 1/9/153.

12. Базовий компонент дошкільної освіти України 2012.

Нормативно-правові документи:

1. Конституція України.

2. Конвенція “Про права дитини”. – 1991.

3. Закон України “Про освіту”. -1991.

4. Закон України “Про дошкільну освіту”. – 2001.

5. Національна доктрина розвитку освіти. -2002.

6. Закон України “Про охорону дитинства”. -2001.

7. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття).

8. Закон України “Про мови”. – 2003.

ІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ - Новые сочинения


РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ