ПОКАЗ РОЛІ ОСОБИСТОСТІ В ІСТОРИЧНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ШКОЛЯРІВ

Актуальність теми дослідження зумовлюється об’єктивним процесом спонтанного чи цілеспрямованого формування історичної свідомості людини, “зануреної” від народження у соціальне середовище, в якому постійно відбуваються часово-просторові зміни та розвиток. Осмислення закономірностей історичного розвитку – один із способів збагнути смисл та перспективу власного буття.

В цій ситуації історична свідомість та її складова – історична пам’ять – часто персоніфікуються й через оцінку діяльності конкретних історичних осіб/особистостей формують враження, судження, думки про те, що є цінністю для свідомості і поведінки людини у даний період часу.

Проекти концепції історичної освіти, державних стандартів, діючи програми ставлять перед учителями історії ряд завдань, серед яких і вивчення життя і діяльності окремих історичних діячів, що прямо впливає на формування у молодої людини позитивних ціннісних орієнтирів як складових історичної свідомості.

У практичній методиці вироблено низку форм, через які реалізується це завдання, проте основою залишається традиційна характеристика діяча за допомогою різноманітних пам’яток-алгоритмів, що на думку деяких педагогів і психологів, звужує образ, робить його бездуховним і, як наслідок, нецікавим для дитини. Зазначене актуалізує пошук нетрадиційних форм роботи у показі ролі особистості в історичному процесі, спонукає до творчого підходу в зображенні соціокультурного портрету історичного діяча.

Актуальність теми визначила основну мету роботи: теоретично обгрунтувати та експериментально перевірити формування історичної свідомості школярів засобом показу ролі особистості в історичному процесі.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ПОКАЗ РОЛІ ОСОБИСТОСТІ В ІСТОРИЧНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ШКОЛЯРІВ - Сочинения на свободные темы


ПОКАЗ РОЛІ ОСОБИСТОСТІ В ІСТОРИЧНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ШКОЛЯРІВ