Історія України 7 клас експрес-контроль

Слов’яни під час великого переселення народів та розселення племінних союзів східних слов’ян у VIII-IX ст. на території України

Варіант №1

1 . Укажіть, коли існував племінний союз антів.

А II-III ст.; Б III-IV ст.; В IV-VII ст.; Г V-VIII ст.

2. Вождь, який спершу очолював ополчення племені, а згодом став правителем держави:

А князь; Б фараон; В король; Г дружинник.

3. Укажіть, про кого йдеться.

Він очолював обєднання племен остготів на початку IV ст. Готські легенди зараховували до складу його держави десятки племен між Балтійським і Чорним морями. Зі скандинавських саг відома назва столиці цієї держави – Данпарстад (“Дніпрове місто”).

А Атей; Б Бож; В Аттіла; Г Германаріх.

4. Укажіть ім’я, яке “загубилося” в літописі.

Коли ж поляни жили особно і володіли родами своїми – то було три брати: одному ім’я… , а другому – Щек, а третьому Хорив, сестра їх – Либідь. І сидів… на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щековицею, а Хорив – на третій горі, од чого озвалася вона Хоревицею. Зробили вони городок на честь брата їх старшого назвали його Києвом.

А Бож; Б Кий;

В Рюрик; Г Радим.

5. Укажіть причини Великого переселення народів.

1) Новий наступ льодовика;

2) розвиток племен, збільшення населення;

3) тиск одних варварських племен на інші;

4) військові походи римлян на варварські землі з метою захоплення рабів та здобичі;

5) послаблення Римської імперії, яка виявилася нездатною протистояти натиску зміцнілих сусідів;

6) бажання зблизитися з цивілізованим світом.

А 2, 3, 5; Б 1, 4, 6;

В 1, 4, 5; Г 2, 4, 6.

Слов’яни під час великого переселення народів та розселення племінних союзів східних слов’ян у VIII-IX ст. на території України

Варіант №2

1. Укажіть, яким роком датована остання згадка про антів у писемних джерелах.

А 602 р.; Б 659 р.; В 605 р.; Г 679 р.

2. Озброєний загін найближчих соратників князя, його оточення, а згодом примітивний апарат управління:

А віче; Б бояри; В дружина; Г рицарі.

3. Укажіть, про кого йдеться.

Він був вождем слов’янських племен антів. Науковці вважають, що

За його правління в антів розпочався процес формування ранньої держави. Під час нападу остготського короля Вінітарія на антів його було розіп’ято на хресті разом із 70 старійшинами.

А Атей; Б Бож; В Аттіла; Г Германаріх.

4.Укажіть назву слов’янського союзу племен, яка “загубилася” в літописі.

Були ж вони мужами мудрими й тямущими і називалися… . Од них ото є… в Києві і до сьогодні. мали ж свої звичаї, і закони предків своїх, і заповіти, кожне – свій норов. Так, … мали звичай своїх предків, тихий і лагідний, і поштивість до невісток своїх, і до сестер, і до матерів своїх…

А Поляни; Б деревляни;

В сіверяни; Г радимичі.

5. Укажіть ознаки кризи первісного родоплемінного ладу й початку державної консолідації у східних слов’ян.

1) Рівні права усіх дорослих членів родини;

2) виникнення приватної власності на майно й худобу;

3) існування спільної власності роду на знаряддя та продукти праці;

4) виникнення майнової нерівності;

5) рівний розподіл продуктів харчування;

6) існування родової общини;

7) поява групи професійної військової верхівки на чолі з князями.

А 1, 3, 5; Б 2, 3, 5;

В 3, 4, 5; Г 2, 4, 6.

Київська держава за перших князів. Князювання Ольги та Святослава

Варіант № 1

1. Укажіть, коли відбувся перший похід Русі на Царгород.

А 839 р.; Б 907 р.;

В 860 р.; Г 944 р.

2. Скандинавські воїни, що наймалися на службу до візантійських імператорів і київських князів, а також скандинавські племена на Русі:

А варяги; Б половці;

В печеніги; Г хозари

3. Укажіть, про кого йдеться.

Із його ім’ям пов’язаний похід на Київ 882 р” у результаті якого були вбиті князі Аскольд і Дір. Він здійснив два походи на Царгород у 907 і 911 рр. Його смерть овіяна легендою, згідно з якою цей князь помер від укусу гадюки, що виповзла із черепа його улюбленого коня.

А Рюрик; Б Ігор;

В Олег; Г Святослав.

4.Укажіть ім’я князя, яке “загубилося” в літописі. І послали вони до нього, кажучи: “Чого ти йдеш знову?

Ти забрав єси данину”. І не послухав їх… , і деревляни, вийшовши на супроти з города Іскоростеня, убили… і дружину його, бо їх було мало. І похований був… , і єсть могила його коло Іскоростень-города в Деревлянах і до сьогодні.

А Рюрик; Б Олег;

В Ігор; Г Святослав.

5. Позначте характерні риси (події) правління княгині Ольги.

1) Здійснення походів на Візантію;

2) запровадження “уроків” та “погостів”;

3) помста деревлянам за вбивство чоловіка;

4) прийняття християнства;

5) хрещення Русі;

6) розгром Хозарського каганату.

А 1, 5, 6; Б 2, 5, 6;

В 2, 3, 4; Г 1, 3, 6.

Київська держава за перших князів. Князювання Ольги та Святослава

Варіант № 2

1. Укажіть, коли відбулося убивство Аскольда й захоплення Олегом Києва.

А 860 р.; Б 907 р.;

В 882 р.; Г 944 р.

2.Спеціальні пункти, куди, за розпорядженням Ольги, у визначений термін звозилася данина з підвладних земель, а також осередки, де виконувалися князівські розпорядження й чинився суд:

А Уроки; Б Палати;

В Устави; Г Погости.

3. Укажіть, про кого йдеться.

Із його ім’ям пов’язане здійснення перших походів на Візантію у 860 та 866 рр. та укладення договору, згідно з яким Візантія виплачувала щорічну данину, а київський князь надавав військову допомогу імперії. За його правління було зроблено першу невдалу спробу охрестити Русь.

А Рюрик; Б Олег;

В Аскольд; Г Святослав.

4. Укажіть ім’я, яке “загубилося” в літописі.

І пішла… по Деревлянській землі із сином своїм і з дружиною своєю, установлюючи устав і уроки. І є становища її і ловища. І прийшла вона в город свій Київ із сином Святославом. І пробувши один рік, І рік 947, пішла… до Новгорода. І встановила вона по Мсті пости, і данину, і оброки…

А Анна; Б Ольга;

В Малуша; Г Олена.

5. Укажіть характерні риси (події) правління князя Святослава.

1) Розгром Хозарського каганату;

2) запровадження “уроків” та “погостів”;

3) здійснення походів на Балкани;

4) прийняття християнства;

5) карбування “златників” і “срібників”;

6) загибель у битві з печенігами біля дніпровських порогів.

А 2, 4, 5; Б 1, 4, 5;

В 2, 3, 5; Г 1, 3, 6.

Суспільний устрій Київської Русі в IX-X ст.

Варіант № 1

1.Починаючи з Ігоря, правлячою в Київській Русі була династія:

А Києвичів; Б Роман (бессмертное произведение)ових;

В Рюриковичів; Г Русичів.

2.Збори всієї громади для розв’язання найважливіших питань її життя:

А рада; Б полюддя;

В Дума; Г віче.

3. Укажіть особливості утвердження феодальних відносин на Русі.

1) Зародження феодалізму на основі первіснообщинного ладу;

2) зародження феодалізму на основі рабовласницького ладу;

3) прискорені темпи феодалізації порівняно з Європою; 4) уповільнені темпи феодалізації порівняно з Європою;

5) масове обезземелення селян у результаті виникнення та становлення великокнязівського землеволодіння;

6) масового обезземелення селян не було у зв’язку з великими просторами держави.

А 1, 4, 6; Б 2, 3, 5;

В 1, 3, 5; Г 2, 3, 6.

4. Заповніть схему, яка б відображала суспільні групи населення Київської Русі в IX-X ст.

Суспільні групи

5.Заповніть пропуски в тексті, підкресливши правильну відповідь у дужках.

Основним заняттям населення Київської Русі в IX-X ст. було… (землеробство; кочове скотарство; полювання). Основними центрами ремісництва на Русі були… (села; міста; монастирі). Головний торговельний шлях, який проходив через територію давньоруської держави та Дніпро, пов’язував Прибалтику та Причорномор’я, називався… (“із варягів у греки”; “соляний”; “шовковий”).

Суспільний устрій Київської Русі в IX-X ст.

Варіант № 1

1. Основу господарства Київської Русі в IX-X ст. складало:

А скотарство; Б ремесло та торгівля;

В землеробство; Г полювання та бортництво.

2.Певні соціальні групи населення із закріпленими за ними тогочасним законом г правами та обов’язками, зі своїми нормами поведінки, звичаями тощо:

А народи; Б полюддя;

В племена; Г суспільні стани.

3. Заповніть, схему, яка б вілображала заняття населення Київської Русі в ІХ – Х ст.

Основні заняття

4. Заповніть пропуски в тексті, підкресливши правильну відповідь у дужках.

Київська Русь у IX-X ст. була… (рабовласницькою; ранньофеодальною; первісною) державою. На етапі її становлення утворилася… (общинна форма правління; дружинна форма державності; централізована монархія). Центральною фігурою цієї форми державності був… (князь; імператор; вождь), який виявляв себе скоріше як воєначальник, а не як державний діяч.

5.Укажіть характерні риси соціально-економічного розвитку Київської Русі в IX-X ст.

1) Процес зародження феодальних відносин;

2) процес становлення рабовласницьких відносин;

3) провідна галузь економіки – сільське господарство;

4) провідні галузі економіки – полювання та бортництво;

5) пошук нових технологій обробітку землі, удосконалення знарядь праці;

6) занепад ремесел;

7) активізація обміну та торгівлі.

А 2, 4, 6; Б 1, 4, 6;

В 1, 3, 5; Г 2, 3, 4.

Київська Русь наприкінці X – у першій половині XI ст.

Варіант № 1

1.Укажіть період правління князя Володимира Великого.

А 945-980 рр.; Б 1113-1125 рр.;

В 980-1015 рр.; Г 1019-1054 рр.

2. Найдавніший кодекс руського права:

А Руська правда;

Б Конституція;

В Правда Володимира;

Г Збірник давньоруських законів.

3. Укажіть, про кого йдеться.

Він був сином князя Володимира та полоцької княгині Рогніди. Здійснював енергійні заходи щодо зміцнення південних кордонів держави. За його правління в 1036 р. руські війська вщент розгромили печенігів. Період його князювання позначився розквітом давньоруської культури.

А Олег; Б Володимир Великий;

В Святослав; Г Ярослав Мудрий.

4.Укажіть ім’я князя, яке “загубилося” в літописі.

. Коли… був у Новгороді, він отримав звістку, що печеніги оточують Київ. … же, зібравши багато війська, прийшов до Києва. А печенігів було безліч. Тоді… виступив із міста, вистроїв дружину свою, поставив варягів посередині, а з правого боку – киян, а на лівому крилі – новгородців. І стали вони перед містом, а печеніги почали настукати. І сталася жорстока січа, і ледве переміг… підвечір. І розбіглися печеніги в різні боки.

А Ігор; Б Святослав;

В Володимир; Г Ярослав.

5.Укажіть характерні риси правління Володимира Великого.

1) Призначення намісниками в окремі адміністративні центри синів та довірених людей;

2) запровадження “уроків” та “погостів”;

3) пріоритет зовнішньої політики над внутрішньою; 4) заснування нових міст і фортець та укріплення існуючих;

5) хрещення Русі;

6) залучення до керівництва державою князів із місцевої племінної верхівки.

А 1, 4, 5; Б 2, 3, 6;

В 1, 3, 6; Г 2, З, 5

Київська Русь наприкінці X – у першій половині XI ст.

Варіант № 2

1. Укажіть період правління Ярослава Мудрого

А 945-980 рр.; Б 1113-1125 рр.;

В 980-1015 рр.; Г 1019-1054 рр.

2. Намісники (представники) великого київського князя в найбільших містах:

А дружинники; Б посадники;

В голови; Г Сотники.

3.Укажіть, про кого йдеться.

Він зробив спробу реформувати язичництво – запровадити єдиний пантеон богів на чолі з Перуном. У 988-989 рр. запровадив християнство як державну релігію. Із його ім’ям пов’язане будівництво Десятинної, церкви та князівського кам’яного палацу.

А Олег; Б Володимир Великий;

В Святослав; Г Ярослав Мудрий.

4. Укажіть, про будівництво якої споруди йдеться.

…Потім же, коли Володимир жив у законі християнському, надумав він спорудити кам’яну церкву… і, пославши, привів майстрів із Греків, почав зводити. А коли скінчив споруджувати, прикрасив він їі іконами, і поручив її Анастасові – корсунянину, і попів корсунських приставив служити в ній…

А Софійський собор;

Б Києво-Печерська лавра;

В Десятинна церква;

Г собор Св. Юра.

5. Укажіть характерні риси правління Ярослава Мудрого.

1) Будівництво Софійського собору;

2) здійснення першого переможного походу на Візантію;

3) обрання митрополитом Іларіона;

4) хрещення Русі;

5) розгром Хозарського каганату;

6) створення першого зведення давньоруських законів – “Руської правди”.

А 2, 4, 5; Б 1, 4, 5;

В 4, 5. 6: Г 1, 3, 6.

Політичний устрій та соціально-економічне життя Київської Русі

Варіант № 1

1.Укажіть найбезправнішу верству населення Київської Русі.

А Рядовичі; Б раби;

В смерди; Г бояри.

2.Укажіть, як називався дорадчий орган при князі, до складу якого входили бояри, впливові дружинники, вище духовенство:

А віче; Б полюддя;

В боярська дума; Г парламент.

3. Археологи стверджують, що на Русі ковалі виготовляли із заліза 150 різноманітних виробів. Укажіть вироби, виготовлені ковалями.

1) Меч; 2) кольчуга; 3) полумисок; 4) сорочка; 5) намисто; 6) серп.

А 1, 4, 6; Б 2, 3, 5;

В 1;3, 5; Г 3, 5, 6.

4.Заповніть пропуски в тексті, підкресливши правильну відповідь у дужках.

Вища влада в Київській Русі належала… (князям ; боярам; духовенству), чия влада була спадковою. Також привілейованою верствою населення були… (князі; бояри; селяни), які походили з племінної знаті й отримували землю за службу. Професійними воїнами були… (бояри; дружинники; ремісники).

5. Укажіть правильні твердження щодо грошової системи Київської Русі X-XI ст.

1) Першим став карбувати руські монети Володимир Великий;

2) перші руські монети з’явилися за часів князювання Ярослава;

3) руські монети були залізними та мідними, тому називалися залізники і мідники;

4) руські монети називалися срібниками та златниками;

5) гривні – це зливки срібла певної маси та форми;

6) основна грошова одиниця на Русі – дирхем.

А 2, 3, 6; Б 1, 2, 3;

В 1, 4, 5; Г 2, 3, 5.

Політичний устрій та соціально-економічне життя Київської Русі

Варіант № 2

1.Карбуванню й поширенню давньоруської монети сприяв розвиток:

А землеробства; Б ремесла;

В торгівлі; Г промислів.

2.Укажіть, як називалося спадкове феодальне землеволодіння, у якому використовувалася праця залежного селянства.

А Годування; Б Вотчина;

В Панщина; Г Оброк.

3.У трактаті ченця Теофіла з Падеборна Русь названо “країною, де відкриті таємниці мистецтва емалі й різноманітності черні”. Укажіть, ремісники якої спеціальності використовували емаль і чернь.

1) Гончари; 2) ковалі; 3) ювеліри; 4) зброярі; 5) ткачі; 6) будівельники.

А 1, 3, 6; Б 2, 4, 5;

В 2, 3, 6; Г 3, 5, 6.

4. Заповніть пропуски в тексті, підкресливши правильну відповідь у дужках.

Основою господарства Київської Русі в X-XI ст. було… (землеробство; скотарство; ремесло). Селяни стали застосовувати нову техніку – … (мотику; плуг; лопату), що дозволило покращити обробіток землі та боротьбу з бур’янами. Це привело до збільшення посівів таких вибагливих зернових культур, як… (горох та соя; картопля та буряк; гшениця та жито).

5. Укажіть особливості міст Київської Русі X-XI ст.

1) Ставали центрами ремесла й торгівлі;

2) виникали як сільськогосподарські центри;

3) виникали у важкодоступних місцях осторонь шляхів сполучень;

4) були центрами державної влади;

5) зосереджували більшість населення Русі;

6) зосереджували найбільші храми.

А 2, 3, 5; Б 1, 4, 6;

В 1, 3, 5; Г 3, 5, 6.

Київська Русь за правління Ярославичів

Варіант №1

1.Укажіть, коли відбулося повстання киян проти князя Ізяслава.

А 945 р.; Б 1097 р.;

В 1068 р.; Г 1113 р.

2. Владою трьох називають:

А трійцю; Б тріумвірат;

В третину; Г терцію.

3.Укажіть, про кого йдеться.

Син Ярослава Мудрого, який по смерті батька стає одним зі співправителів Київської Русі (правив Переяславським князівством). Після поразки на річці Альті разом зі старшим братом укривався в Києві. Міжусобні війни привели його на київський престол у 1078 р. Його дружиною була онука візантійського імператора, тому їхній старший син дістав прізвище прадіда – Мономах.

А Всеволод; Б Володимир;

В Ізяслав; Г Святополк.

4.Укажіть, про яку подію йдеться.

Пощо ми губимо Руськую землю, самі проти себе зваду маючи? А половці землю нашу розносять і раді є, що межи нами війна донині. Відпер з’єднаймося в одне серце і бережімо Руськую землю. Кожен хай держить отчину свою…

А Смерть Ярослава;

Б битва на річці Альті 1068 р.;

В Любецький з’їзд;

Г повстання киян.

5. Укажіть твердження, що характеризують становище в Київській Русі за часів Ярославичів.

1) Міжусобна боротьба за київський престол;

2) розквіт Русі;

3) використання половців як союзників у міжусобній боротьбі;

4) проведення князівських з’їздів;

5) посилення контактів із хозарами;

6) укладання “Руської правди”.

А 1, 3, 4; Б 2, 5, 6;

В 1, 5, 6; Г 2, 3, 5.

Київська Русь за правління Ярославичів

Варіант № 2

1. Укажіть, коли відбувся Любецький з’їзд князів.

А 945 р.; Б 1097 р.;

В 1068 р.; Г 1113 р.

2.До тріумвірату князів Київської Русі входили :

А Ярослав, Володимир, Святослав; Б Ізяслав, Святослав, Всеволод;

В Всеслав, Болеслав, Святослав; Г Ольга, Всеволод, Володимир.

3.Укажіть, про кого йдеться.

Цей київський князь у 1068 р. не видав киянам зброї для боротьби з половцями, побоюючись народного повстання. Проте повстання все одно спалахнуло, і князь утік до племінника, польського короля. За підтримки Болеслава II він повернувся до Києва. Але кияни змусили його залишити місто. У 1078 р. загинув у битві з Олегом Святославичем.

А Мономах; Б Всеволод;

В Ізяслав; Г Всеслав.

4. Укажіть ім’я князя, що “загубилося” в літописі.

Преставився великий князь руський…. Ще за життя дав він настанову синам своїм, сказав їм: “Ось я залишаю світ цей, сини мої; майте любов між собою, тому що всі ви брати, від одного батька і від однієї матері. І якщо ви будете жити в любові між собою, Бог буде у вас і погорить вам ворогів…

А Ізяслав; Б Ярослав;

В Всеволод; Г Володимир Мономах.

5. В Укажіть напрямки правління Ярославичів у Києві.

1) Боротьба з хозарами;

2) укладання “Правди Ярославичів”;

3) розгром печенігів;

4) поразка від половців у битві на річці Альті;

5) похід на Польщу;

6) народне повстання 1068 р. в Києві.

А 1, 3, 5; Б 2, 3, 6;

В 3, 5, 6; Г 2, 4, 6.

Правління Володимира Мономаха. Поява удільних князівств

Варіант № 1

1. Укажіть період правління у Києві Мстислава Великого.

А 980-1015 рр.; Б 1019-1054 рр.;

В 1113-1125 рр.; Г 1125-1132 рр.

2. Укажіть, яку назву мало доповнення Володимира Мономаха до “Руської правди”.

А “Повість минулих літ”; Б “Ізборник”;

В “Устав”; Г “Повчання дітям”.

3. Укажіть, про кого йдеться.

Він був онуком візантійського імператора та одного з наймогутніших київських князів. Із 13 років розпочав активну політичну й військову діяльність. Брав участь у 83 битвах, проте відомий нам, передусім, як мудрий державний діяч, що відстрочив розпад Київської Русі.

А Мономах; Б Мстислав; В Ізяслав; Г Всеслав.

4.Укажіть, із якого твору наведений уривок.

Найбільше ж за все убогих не забувайте. Але скільки зможете, по силі своїй годуйте їх, давайте милостиню сироті і вдовицю виправдовуйте самі, не дозволяйте сильним погубити людину. Ні правого, ні винного не вбивайте, не повелівайте вбити його, якщо навіть він буде достойний смерті, і ніякої душі християнської не погубляйте.

А Нестор “Повість минулих літ”;

Б Володимир Мономах “Повчання дітям”;

В Ярослав Мудрий “Руська правда”;

Г Святослав “Ізборник”.

5. Укажіть причини роздробленості Київської Русі.

1) Перетворення великого, землеволодіння на спадкове;

2) бажання сусідніх держав послабити Русь, щоб її завоювати;

3) зменшення потреби в торгових контактах й об’єднанні земель у результаті поширення натурального господарства;

4) нерозумна політика київських князів;

5) зміна торговельних шляхів через панування в степу кочовиків.

А 1, 3, 5; Б 2, 4, 5;

В 1, 2, 4; Г 2, 3, 4.

Правління Володимира Мономаха. Поява удільних князівств

Варіант № 2

1.Укажіть період правління у Києві Володимира Мономаха.

А 980-1015 рр.; Б 1019-1054 рр.;

В 1113-1125 рр.; Г 1125-1132 рр.

2.Укажіть, як називається розпад держави на окремі самостійні уділи.

А Феодалізм; Б міжусобиця;

В роз’єднання; Г роздробленість.

3.Укажіть, про кого йдеться.

Він посів батьківський престол у Києві 1125 р. без найменшого опору з боку родичів. Йому довелося давати відсіч і половцям, і литовцям. Про стабільність у державі за часів його правління свідчать звістки про широке будівництво. Був похований у церкві Святого Федора, побудованій за його правління.

А Мономах; Б Мстислав; В Ізяслав; Г Всеслав.

4. Укажіть ім’я, що “загубилося” в літописі.

І послали кияни знову до…, вмовляючи: “Іди, княже, до Києва. А коли не прийдеш, то знай, що багато зла станеться, і будеш ти відповідати, княже, якщо розграбують і монастирі”. Почув це… і пішов до Києва. Сів на столі отця свого і дідів своїх, г всі люди були раді, і смута вляглася.

А Мстислав Володимирович; Б Ізяслав Ярославич;

В Володимир Мономах; Г Олег Святославич.

5. Укажіть заходи, здійснені Володимиром Мономахом на київському престолі.

1) Побудова Софійського собору;

2) унесення доповнень до “Руської правди” – “Устав”;

3) дозвіл переводити вільних селян у рабське становище за борги;

4) обмеження лихварських відсотків;

5) написання “Повчання дітям”;

6) укладення союзу з половцями.

А 1, 3, 6; Б 2, 4, 5;

В 2, 3, 6; Г 1, 3, 5.

Політичний і соціальний розвиток Київського, Переяславського, Чернігово-Сіверського та Галицького і Волинського князівств

Варіант №1

1. Укажіть, яке місто було центром Волинського князівства.

А Володимир; Б Київ;

В Галич; Г Чернігів.

2. Укажіть, коли відбувся похід, описаний у “Слові о полку Ігоревім”.

А 1125 р.; Б 1185 р.;

В 1200 р.; Г 1187 р.

3.Укажіть, про кого йдеться.

За своє 25-річне володарювання в Галичі він здобув авторитет мудро го князя, що й відбилося в його прізвищі. Він розширив володіння до гирла Дністра, мав добрі відносини із сусідніми країнами, тримав у покорі боярство. Його дочка Єфросинія змальована в “Слові о полку Ігоревім”.

А Ігор Святославич; Б Володимир Глібович;

В Ярослав Осмомисл; Г Андрій Боголюбський.

4.Укажіть, про яку подію йдеться.

Що то шумить, що то дзвенить перед зорею ранньою? Ігор полки свої повертає, жаль йому брата любого Всеволода. Бились день та бились і другий, а на третій, в південну годину, похилилися Ігореві стяги!

А Напад Андрія Боголюбського на Київ;

Б похід князя Ігоря на половців;

В напад Візантії на Русь;

Г війна з Польщею.

5. Укажіть правильні твердження щодо Переяславського князівства.

1) Розташоване на сході Лівобережжя;

2) найбільш населене;

3) постійно оборонялося від половців;

4) перебувало в залежності від Києва;

5) його столиця була найбільшим руським містом;

6) князював Ярослав Осмомисл.

А 2, 5, 6; Б 1, 3, 4;

В 1, 5, 6; Г 2, 3, 5.

Політичний і соціальний розвиток Київського, Переяславського, Чернігово-Сіверського та Галицького і Волинського князівств

Варіант №2

1.Укажіть, яке князівство відігравало роль щита, руських земель.

А Галицьке; Б Київське;

В Чернігівське; Г Переяславське.

2. Укажіть, яким роком датовані історичні джерела, у яких уперше вживається назва “Україна”.

А 1125 р.; Б 1185 р.; В 1200 р.; Г 1187 р.

3. Укажіть, про кого йдеться.

Син чернігівського князя і зять галицького. Брав участь у ганебному поході на Київ у 1169 р. Відомий, передусім, як організатор невдалого походу на половців у 1185 р.

А Володимир Глібович; Б Ярослав Осмомисл;

В Ігор Святославич; Г Андрій Боголюбський.

4.Укажіть, про яку подію йдеться.

1169 р. узятий же був Київ місяця березня у дванадцятий день. І грали вони два дні весь город – Поділля і Гору, і монастирі, і Десятинну Богородицю. І не було помилування нікому і нізвідки…

А Напад половців;

Б війна з Польщею;

В напад Андрія Боголюбського;

Г напад Візантії.

5.Укажіть правильні твердження щодо Чернігівського князівства.

1) Розташоване на лівобережжі Дніпра; 2

) майже не мало міст;

3) один із князів зображений у “Слові о полку Ігоревім”;

4) його столиця була другим за розміром руським містом;

5) наслідком походу Ігоря в 1185 р. був остаточний розгром половців;

6) сформувалося у XIII ст.

А 1, 3, 4; Б 2, 5, 6;

В 1, 5, 6; Г 2, 4, 5.

Культура Київської Русі в X-XIII ст.

Варіант № 1

1.Укажіть, у якому році був зведений Софійський собор.

А 988 р.; Б 1037 р.;

В 996 р.; Г 1056 р.

2. Живописний твір, виконаний водяними фарбами на свіжій вогкій штукатурці:

А мозаїка; Б фреска;

В ікона; Г картина.

3. Укажіть, про кого йдеться.

Він народився близько 1050 р. Був київським мозаїком та живописцем, монахом Киево Печерського монастиря. Навчався у візантійських майстрів. Брав участь у розписі Успенського собору Києво-Печерської лаври. Малював ікони, які до нашого часу не збереглися.

А Аліпій; Б Боян;

В Агапіт; Г Іларіон.

4. Установіть відповідність між іменами осіб та їхніми характеристиками.

1) Аліпій

А Видатний літописець

2) Агапіт

Б Билинний герой

3) Нестор

В Давньоруський лікар

4) Іларіон

Г Письменник-публіцист XI ст.,

Митрополит руський

5)Ілля Муромець

5. Укажіть риси, пов’язані з розвитком давньоруської культури.

1) Розвиток літописання;

2) розвиток друкарства;

3) виступи скоморохів;

4) оздоблення храмів фресками, мозаїками та іконами;

5) будівництво Софійського собору в місті Києві;

6) будівництво собору Св. Юра у Львові;

7) написання невідомим автором “Історії русів”.

А 1, 3, 4, 5; Б 1, 2, 6, 7;

В 2, 3, 6, 7; Г 2, 4, 5, 7.

Культура Київської Русі в X-XIII ст.

Варіант № 2

1.Укажіть, коли було споруджено Десятинну церкву.

А 988 р.; Б 1036 р.;

В 996 р.; Г 1056.

2.Народні епічні пісні періоду Київської Русі про історичні події, улюбленими героями яких були воїни-богатирі:

А перекази; Б Заклинання;

В билини; Г легенди.

3.Укажіть, про кого йдеться.

Київський церковний діяч і письменник XI ст. У 1051 р., за ініціативою Ярослава Мудрого, собор руських єпископів висвятив його київським митрополитом. Його перу належить видатний церковно-богословський теір “Слово про закон і благодать”, написаний між 1037 та 1050 рр.

А Аліпій; Б Нестор;

В Агапіт; Г Іларіон.

4.Установіть відповідність між іменами осіб та їхніми характеристиками.

1) Аліпій

А Автор “Повчання дітям”

2) Боян

Б Співець, виконавець билин та переказів

3) Добриня Микитович

В Видатний давньоруський художник XI ст.

4) Володимир Мономах

Г Билинний герой

5) Іларіон

5. Укажіть назви давньоруських літературних творів, які належать до XI-XIII ст.

1) Остромирове Євангеліє;

2) “Київська Русь” Петра Толочка;

3) “Повчання дітям” Володимира Мономаха;

4) “Слово о полку Ігоревім” невідомого автора;

5) “Історія” Геродота;

6) “Історія русів” невідомого автора.

А 2, 5, 6; Б 1, 5, 6;

В 2, 3, 5; Г 1, 3, 4.

Галицько-Волинська держава за часів правління Роман (бессмертное произведение)а Мстиславича та Данила Галицького

Варіант №1

1.Укажіть, коли відбулося об’єднання Галичини та Волині в єдину державу.

А 1141 р.; Б 1199 р.; В 1170 р.; Г 1205 р.

2. Запропонований князем Роман (бессмертное произведение)ом проект, що передбачав обрання київського князя шістьма найвпливовішими князями, які, зокрема, мали приборкувати винуватців усобиць:

А “доброго порядку”; Б “спокою та миру”;

В “доброї волі”; Г “припинення міжусобиць”.

3.Укажіть, про кого йдеться.

Він народився близько 1201 р. У 1245 р. здобув перемогу над військами У угорських та польських загарбників і загоном бунтівних галицьких бояр під Ярославом. Прийняв від Папи Інокентія IV королівську корону. Переніс столицю до Холма, де і був похований у 1264 р.

А Ярослав Осмомисл; Б Данило Галицький;

В Роман (бессмертное произведение) Мстиславич; Г Василько Роман (бессмертное произведение)ович.

4.Укажіть ім’я князя, яке “загубилося” в літописі.

По смерті ж великого князя… , вікопомного самодержця всеї Русі, який одолів усі поганські народи… Він бо кинувся був на поганих, як той лев, сердитий же був, як та рись, і губив, як той крокодил, і переходив землю їх, як той орел, а хоробрий був як той тур, бо він ревно наслідував предка свого Мономаха…

А Ярослав Осмомисл; Б Роман (бессмертное произведение);

В Данило; Г Василько.

5. Укажіть характерні риси становища Галицько-Волинського князівства після смерті Роман (бессмертное произведение)а.

1) Перехід князівського престолу до нащадків Роман (бессмертное произведение)а – його синів;

2) початок боярської сваволі в князівстві;

3) посилення центральної влади;

4) розпад території на кілька удільних князівств;

5) посилення чужоземного втручання;

6) посилення та розквіт князівства.

А 1, 3, 6; Б 3, 4, 6;

В 2, 4, 5; Г 1, 3, 5.

Галицько-Волинська держава за часів правління Роман (бессмертное произведение)а Мстиславича та Данила Галицького

Варіант №2

1.Укажіть, коли загинув Роман (бессмертное произведение) Мстиславич.

А 1141 р.; Б 1199 р.;

В 1170 р.; Г 1205 р.

2.Битва, у якій у 1245 р. Данило та Василько Роман (бессмертное произведение)овичі здобули перемогу над боярською опозицією та стали повноправними володарями в Галицько – Волинському князівстві:

А Битва на річці Калці; Б Ярославська битва;

В Дорогичинська битва; Г Битва під Берестечком.

3. Укажіть, про кого йдеться.

Він народився близько 1203 р. Був сином засновника Галицько – Волинської держави. Разом зі старшим братом вів боротьбу за об ٰ Єднання всіх уділів Волинського князівства. Після смерті старшого брата став головою династії Роман (бессмертное произведение)овичів.

А Ярослав Осмомисл; Б Данило Галицький;

В Роман (бессмертное произведение) Мстиславич; Г Василько Роман (бессмертное произведение)ович.

4.Укажіть ім’я князя, яке “загубилося” в літописі.

Сей же король… був князем добрим, хоробрим і мудрим, який спорудив городи многі, і церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикрасами, і братолюбством він світився був із братом своїм Васильком. Сей же… був другим по Соломони

А Ярослав Осмомисл; Б Роман (бессмертное произведение);

В Данило; Г Василько.

5.Укажіть характерні риси правління Роман (бессмертное произведение)а Мстиславича.

1) Об’єднання Галицького та Волинського князівств;

2) укладення збірки законів Галицько-Волинського князівства;

3) боротьба з монголо-татарами;

4) розробка проекту “доброго порядку”;

5) перемога над хрестоносцями в Дорогичинській битві;

6) організація походу проти Польщі в 1205 р., під час якого він загинув неподалік польського міста Завихвоста.

А 2, 3, 5; Б 1, 4, 6;

В 2, 3, 6; Г 1, 2, 3.

Монгольська навала на українські землі

Варіант №1

1. Укажіть, коли відбулося спустошення Переяславської та Чернігівської земель монголо-татарами.

А 1223 р.; Б 1240 р.; В 1239 р.; Г 1241 р.

2. Урядовець золотоординського хана, якому було доручено вести облік населення та збирати данину в руських землях:

А баскак; Б Улусбек; В хан; Г податківець.

3. Укажіть, про кого йдеться.

Він був київським воєводою, намісником князя Данила Галицького. У 1240 р. керував героїчною обороною Києва від монголо-татар. Під час одного з боїв був поранений і потрапив у полон. Хан Батий, здивований його мужністю, подарував йому життя.

А Дмитро; Б Ілля Муромець;

В Єпіфан; Г Іван.

4.Укажіть, про яку подію йдеться в уривку документа.

Захопивши країну кипчаків (половців), татари в 620 (1223) р. пішли походом проти руських. Останні з’єдналися, щоб дати бій із кипчаками. Вони разом виступили назустріч татарам, Поки ті не вступили на руську територію… Це був один із найзавзятіших боїв: він тривав кілька днів, але татари, нарешті, стали переможцями; кипчаки і руські зазнали цілковитої поразки…

А Ярославська битва; Б битва на річці Каялі;

В Куликовська битва; Г битва на річці Калці.

5.Укажіть, у чому виявилося монголо-татарське ярмо на землях Південно-Західної Русі.

1) Жалування руським князям ярликів на князювання;

2) розміщення в давньоруських містах гарнізонів завойовників;

3) призначення в князівства своїх представників та збирачів податків – баскаків;

4) сплачування населенням Русі податків на користь монголо-татар;

5) сприяння розвитку давньоруської економіки та культури;

6) включення руських земель до складу Золотої Орди.

А 1, 3, 4; Б 2, 5, 6;

В 1, 2, 5; Г 3, 5, 6.

Монгольська навала на українські землі

Варіант №2

1. Укажіть, коли відбулося спустошення монголо-татарами Київського та Галицько – Волинського князівств.

А 1223-1224 рр.; Б 1240-1241 рр.;

В 1239-1240 рр.; Г 1241-1242 рр.

2. Грамота золотоординських ханів, що давала право на правління князівствами або окремими областями:

А універсал; Б постанова;

В ярлик; Г улус.

3. Укажіть, про кого йдеться.

Він був онуком Великого хана монголів. У 1236-1243 рр. очолив похід монголо-татарського війська до Східної та Центральної Європи. У 1240 р. монголо-татарське військо під його керівництвом захопило і зруйнувало Київ. Із його ім’ям пов’язане заснування монгольської держави – Золотої Орди зі столицею Сараем-Вату.

А Чингізхан; Б Улугбек;

В Батий; Г Тамерлан.

4.Укажіть назву міста, яка “загубилася” в літописі.

У тому ж році (1240 р.) пройшов хан Батий під місто… із величезною кількістю воїнів і оточив місто. Облягла його сила татарська, і неможливо було нікому з міста вийти, ні в місто ввійти… І взяли татари місто…, місяця грудня в 6 день. А Дмитра воєводу привели пораненого до Батия…

А Переяслав; Б Чернігів;

В Київ; Г Галич.

5. Укажіть наслідки монголо-татарської навали.

1) Зруйнування великої кількості міст та сіл;

2) зростання авторитету Русі на міжнародній арені;

3) гальмування культурного розвитку;

4) зростання кількості населення міст;

5) створення сприятливих умов для економічного розвитку;

6) занепад ремесла.

А 1, 4, 5; Б 2, 4, 6;

В 2, 4, 5; Г 1, 3, 6.

Галицько-Волинська держава за наступників Данила Галицького. Культура Галицько-Волинської держави

Варіант №1

1. Укажіть період правління Володимира Васильковича на Волині.

А 1205-1264 рр.; Б 1301 – 1308 рр.;

В 1269-1288 рр.; Г 1324-1340 рр.

2. Укажіть, як називається сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його історії:

А культура; Б архітектура;

В мистецтво; Г релігія.

3.Укажіть, про кого йдеться.

Після смерті батька Данила успадкував Перемишльське князівство та Львів, а після смерті брата Шварна – Холмське, Белзьке, Дорогичин – ське князівства і Галич. Переніс столицю держави до Львова. Підтримував жваві дипломатичні відносини із Чехією, Литвою, Тевтонським орденом.

А Лев І; Б Юрій II;

В Юрій І; Г Андрій.

4.Укажіть, про якого волинського князя йдеться в уривку документа. Книжник великий і філософ, якого не було перед цим у цілій землі по ньому не буде…

А Ізяслав Мстиславич; Б Василько Роман (бессмертное произведение)ович;

В Роман (бессмертное произведение) Мстиславич; Г Володимир Василькович.

5.Укажіть характерні риси правління Юрія І Львовича.

1) Переніс столицю до Володимира;

2) вів активну боротьбу з Тевтонським орденом;

3) прийняв титул “Короля Русі”;

4) був отруєний у 1340 р. боярами;

5) переніс столицю до Львова;

6) домігся встановлення окремої Галицької митрополії.

А 1, 3, 6; Б 2, 4, 5;

В 1, 4, 5; Г 2, 4, 6.

Галицько-Волинська держава за наступників Данила Галицького. Культура Галицько-Волинської держави

Варіант №2

1. Укажіть період правління Юрія Львовича.

А 1205-1264 рр.; Б 1301-1308 рр.;

В 1264-1301 рр.; Г 1324-1340 рр.

2. Укажіть, як називається загарбання чужих територій.

А Експансія; Б асиміляція;

В еміграція; Г переселення

3.Укажіть, про кого йдеться.

Він був сином галицько-волинського князя Лева Даниловича та Констанції, дочки угорського короля Бели IV. Після смерті батька об’єднав цеі землі Галицько-Волинської держави під своєю владою. Переніс столицю до Володимира-Волинського. Наслідуючи свого діда Данила, носив титул “короля Русі”.

А Лев; Б Юрій І;

В Андрій; Г Василько.

4.Укажіть ім’я князя, яке “загубилося” в літописі.

… Був муж добрий, ласкавий і для духовенства щедрий; за його князювання Руська земля тішилася спокоєм і славилася своїм багатством.

А Лев Данилович; Б Василько Роман (бессмертное произведение)ович;

В Юрій І Львович; Г Юрій II Болеслав.

5. Укажіть характерні риси розвитку культури Галицько-Волинської держави.

1) Західноєвропейський вплив;

2) переважання азіатського впливу;

3) наслідування традицій Київської Русі;

4) незначна роль церкви та монастирів;

5) розвиток друкарської справи;

6) розвиток літописання.

А 2, 4, 5; Б 1, 3, 6;

В 1, 4, 5; Г 3, 4, 5.

Українські землі під владою Литви та Польщі

Варіант №1

1.Укажіть, коли була укладена Кревська унія.

А 1385 р.; Б 1410 р.;

В 1415 р.; Г 1508 р.

2.Укажіть, як називається держава, що складається з кількох державних утворень.

А Федерація; Б республіка;

В імперія; Г провінція.

3. Укажіть, про кого йдеться.

Цей великий литовський князь XV ст. у своїй політиці спирався на русинів (православних українських і білоруських феодалів) і навіть уклав антипольський союз із Московським князівством, але його повстання

Оти Польщі в 1435 р. завершилося поразкою.

А Вітовт; Б Ягайло;

В Свидригайло; Г Кейстут.

4.Укажіть, про яку подію йдеться.

Почали ляхи слати з Кракова…аби прийняв хрещення старого Риму, й узяв за дружину в них королівну Ядвігу, і став би королем у Кракові й на всій Лядській землі.

А Городельська унія; Б Кревська унія;

В “Змова руських князів”; Г Захоплення Польщею Львова.

5.Укажіть причини порівняно легкого захоплення Литвою руських земель.

1) Литва не нав’язувала свою культуру та релігію, а переймала руські звичаї;

2) Литва просувалася завдяки військовій допомозі Польщі;

3) Литва виступила захисником руських земель від монголо-татар;

4) руське населення не могло самостійно навести лад у державі;

5) литовські володарі дотримувалися правила “старовини не порушувати, новини не вводити”.

А 1, 2, 4; Б 2, 3, 4;

В 1, 3, 5; Г 2, 4, 5.

Українські землі під владою Литви та Польщі

Варіант №2

1. У Кажіть, коли відбувалася Грюндвальська битва

А 1385р. Б 1410р.

В 1415р. Г 1508р.

2. У Кажіть, як називається об’єднання держав під владою одного монарха.

А Автономія; Б федерація;

В монархія; Г унія.

3. Укажіть, про кого йдеться.

Син Гедиміна, який правив Литвою разом зі своїм братом у середині XIV ст. Йому вдалося здобути перемогу над Золотою Ордою в битві на річці Сині Води. За часів його правління до Литви було приєднано більшу частину українських земель. Князь започаткував принцип “старовини не порушувати, новини не вводити”, тому на українських землях збереглися православна віра та. традиційні закони.

А Вітовт; Б Любарг;

В Ольгерд; Г Ягайло.

4.Укажіть, про яку подію йдеться.

…Бажаючи припинити існування князівства Київського, не посадив уже там Семенового сина, а посадив воєводу з Литви Мартина Гаиїтов – та, ляха, якого не хотіли кияни прийняти не тільки тому, що не був князем, а більше тому, Що був ляхом…

А Захоплення українських земель Польщею;

Б ліквідація Київського князівства;

В “Змова руських князів”;

Г підписання Кревської унії.

5.Укажіть заходи, які здійснював князь Вітовт Кейстутович.

1) Спирався на підтримку удільних князів;

2) ліквідував Київське, Подільське, Новгород-Сіверське князівства;

3) був прихильником об’єднання Литви з Польщею;

4) опирався поширенню Кревської унії;

5) зазнав поразки від ставленика Польщі Сигізмунда у битві під Вількомиром;

6) підписав Городельську унію (1413 р.).

А 1, 3, 5; В 3, 5, 6;

Б 2, 3, 5; Г 2, 4, 6


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Історія України 7 клас експрес-контроль - Новые сочинения


Історія України 7 клас експрес-контроль