ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Майбутнє покоління України закладається сьогодні, формується зусиллями батьків і педагогів, усім оточенням. Тому інноваційно – спрямована діяльність педагогічного колективу – це розроблення, експериментування, апробація і запровадження новизни, що якісно змінює стан навчально-виховного процесу, є визначальним фактором оновлення та розвитку школи.

Виходячи з цього, головною метою Роботи нашої школи як державної установи соціалізації школяра, стало створення освітнього середовища, в якому здоровий спосіб життя – це не тільки свідома потреба кожної людини, а й мірило її освіченості, загальної культури, що досягається шляхом розвитку загальної креативності учасників навчально-виховного процесу, методом активізації інтелектуального потенціалу, залученням до творчої діяльності, зростанням рівня компетентності особистості, що неможливо без максимального залучення членів громади й різних інвестиційних організацій для формування високого рівня адекватної соціальної готовності дітей до життя в соціумі.

В 1999 році школа отримала статус еколого-економічного профілю, в грудні 2002 року стала експериментальним навчальним закладом з проблеми: “Розробка моделі школи культури здоров¢я в навчальних закладах України” за темою “Створення системи еколого – валеологічного навчання і виховання учнів в умовах великого промислового міста”, у 2009р. залучена до виконання програми Всеукраїнського експерименту “Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу” , обласного проекту “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” за темою “Еколого-економічна освіта учнів як передумова екологічно збалансованого розвитку майбутнього суспільства”, програми обласного науково-методичного проекту “Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості”.

Школа працює над впровадженням шкільних навчальних проектів: “Творча обдарованість”, “Проект у навчанні”; креативного – “Формула успіху”; виховного – “Добрик-Всесвіт”, науково-методичного – “Школа майбутнього”.

Система освіти змінюється, перетворюється на варіативну, в батьків та учнів з’являються можливості вибору закладу, програм, педагогічних систем, тому школа робить все для того, щоб задовольнити потреби учнів та батьків. Наближення освіти до потреб і схильностей дітей, прагнення задовольнити різнобічний розвиток індивідуальності школяра на основі виявлення його здібностей, формування ціннісних орієнтацій та потреб, а також задоволення запитів батьків на освітні послуги забезпечує профілізація школи в напрямку екології та економіки.

Аналіз педагогічного складу вчителів, матеріально-технічної бази (гордістю школи є плавальний басейн, 2 автокласи, компютеризації кабінетів, 2 великих спортивних зали, зал хореографії, зал для сухого плавання, логопедичний та тренінговий кабінети), готовності педпрацівників стати носіями освітніх і суспільних змін скоординував роботу школи:

на забезпечення викладання профільних предметів (екологія,

Економіка, основи споживчих знань, уроки для стійкого розвитку, психологія, збільшення годин на вивчення математики, біології);

на формування навичок дослідницької роботи, розвиток творчих здібностей учнів:

захист наукових робіт в МАН; учні школи – переможці на олімпіадах; участь у Міжнародних, Всеукраїнських дитячих конкурсах;

На підготовку учнівської молоді до практичної діяльності в сучасних умовах:

учнівська рада – орган дитячого самоврядування; “Екологічна варта” – шкільний екологічний осередок; “Добрик-Всесвіт” – громадська організація учнів початкової школи; “ДОМ” – дитячий осередок милосердя; на професійну освіту учнів ІІІ ступеню.

Наш навчальний заклад – єдиний в мікрорайоні, який з 2003р. має право на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання.

Всі учні старшої школи мають можливість отримати разом з атестатом свідоцтва про закінчення курсової підготовки водіїв транспортних засобів категорії “В”.

У школі працює соціально-психологічна служба в складі соціального педагога, практичного психолога, логопеда та педагога-організатора, метою якої є забезпечення соціально-психологічних умов для розвитку особистості, корекція у вихованні, проведення реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному та інтелектуальному здоров’ї.

Створена методологічна модель “Школи культури здоров’я” – це фізкультхвилинки, рухливі перерви, заняття в басейні в урочний час (охоплено учнів 1-5 класів), тренерські заняття з плавання (для учнів всієї школи), робота 4 груп ЛФК, уроки хореографії, робота спортивних секцій всіх напрямків, тренінги по попередженню шкідливих звичок, впровадження програм сприяння просвітницькій роботі “Рівний-рівному”, “Ми проти СНІДу”, “Молодь на роздоріжжі”, “Діалог” сприяють засвоєнню учнями принципів здорового способу життя через правильне, раціональне харчування, активний спосіб життя, піклування про навколишнє середовище, виховання екологічної відповідальності.

Моніторинг шляхів покращення навчання учнів показав, що чим

Краще навчається дитина, тим більше у неї позанавчальних інтересів, тому вчителі прагнуть урізноманітнювати види діяльності учнів на уроці: впроваджують педагогічні технології, інтерактивні методи, розвивальне навчання, особистісно-орієнтоване, проблемне, диференційоване навчання, інтегровані уроки, проектну технологію, використанням інформаційно-комунікативних технологій

Результатом впровадження цих технологій є якість знань учнів, зростання кількості переможців в олімпіадах, захистах наукових робіт в МАН, високий загальний еколого – економічний рівень освіти наших випускників, який відповідає сучасним вимогам

У березні 2010 року в школі було створено первинний осередок

Всеукраїнської дитячої спілки “Екологічна варта”. Діяльність організації спрямована на формування екологічно свідомої особистості через організацію цікавої роботи з дітьми та молоддю, їх участь у дослідницькій роботі та природоохоронних акціях, допомогу новому поколінню в усвідомленні себе частинкою світу, в якому ми живемо.

Спільна праця з місцевим осередком Екологічної ліги направлена на виховання екологічної свідомості всіх жителів масиву, бажання зробити так, щоб здорове довкілля стало не тільки потребою для кожного мешканця житлового масиву Фрунзенський, а й мірилом її освіченості та культури. Традиційними стали проведення акцій: “Прибери планету” ,”Піклування про птахів”, “Першоцвіт”, Всеукраїнська толока, участь у Всеукраїнському природоохоронному конкурсі “Замість ялинки – зимовий букет” у межах Всеукраїнської акції “Збережи ялинку”, “Джміль та бджілка” “Екологічна казка”, “Осінній вернісаж”, “Комп’ютерного малюнка”, “Плакатів до 25-річчя аварії на ЧАЕС”, проведення екологічного фестивалю, на День захисту дітей, трудових десантів, Дня довкілля та інше

Плідно, цікаво організована спільна робота методичної ради і пошуково-дослідницького товариства учнів “Лабораторія невирішених проблем”. На засіданнях, круглих столах, диспутах, конференціях обговорюються питання “Екологія душі”, “Школа очима учнів”, “За здоровий спосіб життя”, “Альтернативні джерела енергії”, “Культура споживання”, “Громадська позиція молоді в екологічному стані довкілля”, “Економіка в моєму житті”.

На засіданнях динамічних груп Служби зміцнення здоров’я обговорювались питання: “Здорове харчування – запорука здоров’ю”, диспут “Посієш звичку – пожнеш характер”, тренінг “Хай планета наша чиста розцвітає людям на добро”, “Психологія конфлікту”. Учні – активні учасники конкурсів малюнків “За здоровий спосіб життя”, комп’ютерних малюнків “Обираємо здоровий спосіб життя”, виставок газет, плакатів, захисту учнівських презентацій. Екологічний сектор Учнівської ради школи традиційно проводить виставку екологічних поробок з побутових відходів.

Дослідницька діяльність старшокласників – це самореалізація їхнього творчого потенціалу, засіб розвитку мислення, визначення навчального й соціального статусу особистості. Питання, які учні піднімали, захищаючи на засіданнях ПДТ: “Екологічні проблеми Дніпра”, “Лікарські рослини”, “Вплив на здоров’я жувальних гумок”, “Екологія Дніпропетровщини” формують в учнів самостійність в постановці, розв’язанні обраної проблеми, в пошуках практичного застосування здобутих результатів.

З метою обміну передовим педагогічним досвідом вчителі, школи взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “Здоров’єзбережувальні технології проектування розвитку обдарованості в контексті інтеграції України до європейського простору” , М. Луцьк; науково-практичної конференції “Випереджаюча освіта як практично-зорієнтована модель реформування галузі в регіоні”; Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретичні та методичні основи організації здоров’єзберігаючого навчального середовища учнів ЗО школи”, м. Полтава; Всеукраїнської конференції “Молодь на роздоріжжі”, м. Ірпінь, 6-8 травня; Всеукраїнського конкурсу “Педагог – звучить гордо”; конкурсу газети “Завуч”: “Портфоліо вчителя”, педагогічний колектив – учасник виставок “Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини”, ІІІ виставки-презентації “Інноватика в сучасній освіті”.

Багатогранна еколого-просвітницька діяльність прослідковується в роботі редакційної служби, (щоквартально в інформаційно-методичному шкільному виданні “Педагогічна поема” висвітлюється життя учнівського і вчительського колективів з їх досягненнями та проблемами)

Все це забезпечує інноваційно-спрямовану діяльність школи, кожного вчителя, що стає визначальним фактором оновлення та розвитку школи еколого-економічного профілю..

Впевнені, що інноваційний подих, помножений на невтомний творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість душі забезпечить нашим вихованцям яскравий світ і щасливе майбутнє.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ - Сочинения на свободные темы


ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ