Формування фізичної компетентності дошкільника

ЧЕРЕЗ РУХ ДО ЗДОРОВ’Я

Формування фізичної компетентності дитини

Різнобічний розвиток дитини неможливий без повноцінного фізичного виховання, адже це фундамент здоров’я дитини. Серед багатьох чинників, що впливають на здоров’я та працездатність дитячого організму, що росте, важливе значення має рухова активність як біологічна потреба в русі, задоволення якої є найважливішою умовою гармонійного розвитку та виховання дитини. В умовах дошкільного закладу це можливо завдяки раціональній організації рухового режиму впродовж дня.

Для досягнення оптимального рухового режиму в ДНЗ № 34 створено спортивно-фізкультурне середовище, а саме: наявність необхідного фізкультурного устаткування, зали, спортивного майданчика, фізкультурних куточків у групах, оскільки активний руховий режим порівняно з пасивним вимагає додаткового матеріального забезпечення педагогічного процесу.

Обладнані відповідним інвентарем спортивний майданчик і зала, фізкультурні куточки в групах дають можливість педагогу організувати рухову активність малят у різні пори року, в різних погодних умовах і періодах дня.

Формування фізичної компетентності дитини в ДНЗ№34 проводиться з урахуванням основних принципів, які передбачають високу рухову активність, виховання дошкільників у процесі активної діяльності з метою їх гармонійного всебічного розвитку, зміцнення здоров’я, загартування, підвищення розумової та фізичної працездатності.

Ми впровадили найрізноманітніші форми роботи, серед яких: щоденні заняття з фізичної культури (з них 2 в спортивній залі, 2 на свіжому повітрі, 1 піший перехід), ранкова гімнастика, гігієнічна гімнастика після денного сну, фізкультхвилинки та фізпаузи (щоденно під час малорухливих занять), спортивні розваги та свята, дні здоров’я, лікувальний та профілактичний масажі, лампа Чижевського, загартовуючи процедури, за призначенням лікаря проводиться лікування у фізіотерапевтичному кабінеті, соляній шахті (спеліокамері) тощо.

Також щоденно проводиться лікувальна гімнастика для очей, масаж вушних раковин за методикою А. Уманської, артикуляційні вправи, самомасаж, точковий масаж біологічно активних зон організму за методикою А. Уманської. Дітей навчають елементів дихальної гімнастики (за А. Стрельниковою), вправ тибетської гімнастики, правил самоконтролю постави.

Велику увагу педагоги приділяють валеологічному вихованню. Частково впроваджуються в освітній процес інноваційні технології: “Театр фізичного виховання” М. Єфименка, програма В. Музирової “Наша надія”, програма Л. Лохвицької, Т. Андрущенко “Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати”. Застосовуються нетрадиційні форми оздоровлення дітей, моделювання, навчальні ігри з валеологічного виховання з метою формування у дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, в якому визначений обов’язковий мінімум змісту основних рухів, обсяг навантаження, вимоги до рівня розвиненості, а також згідно нормативів, державних тестів та навчальних нормативів фізичної підготовленості 2 рази на рік проводиться діагностичне обстеження фізичного розвитку дітей.

Зіставлення результатів обстежень дає змогу об’єктивно оцінити ступінь оволодіння дітьми основними фізичними рухами протягом навчального року. За підсумками діагностичного обстеження на кінець минулого навчального року в ДНЗ №34 високий рівень навчальних досягнень та фізичної підготовленості мають 37,5% вихованців, середній рівень – 62,5% вихованців. Ті вихованці, що мали на початку року низький рівень (7,8%), як правило до кінця року покращують свій якісний показник до середнього рівня. Отже на кінець навчального року вихованців з низьким рівнем фізичної підготовленості немає.

При проведенні фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та при проведенні обстежень враховуються діти, які за станом здоров’я належать до підготовчої та спеціальної груп здоров’я.

Облік та контроль за розвитком таких дітей здійснює старша медична сестра ДНЗ №34 Жигалова Людмила Євгеніївна. Нею ведеться обов’язкова медична документація: книга медичного обстеження дітей та листи здоров’я на кожну вікову групу.

Доброю традицією стало щорічне обговорення питання здоров’язберігаючих технологій на педагогічних радах, зборах трудового колективу. Питання, які виносяться на такі збори є надзвичайно актуальними, це і питання здорового харчування, загартовуючих заходів, дотримання санітарних норм, зниження захворюваності та її профілактика, інформація про результати медичного контролю за фізичним навантаженням на організм дітей, тощо. Проведення такої роботи дозволяє значно підвищити рівень особистої відповідальності всіх працівників дошкільного закладу, і піднести систему формування фізичної компетентності дитини на новий якісний рівень.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Формування фізичної компетентності дошкільника - Сочинения на свободные темы


Формування фізичної компетентності дошкільника