Органічні сполуки живих організмів

Тема. Органічні сполуки живих організмів.

Мета: – сформувати в учнів загальне уявлення про внутрішнє середовище організму, його склад у відносній постійності; виділити органічні сполуки, їх значення для організмів; – показати взаємозвязок між органічними і неорганічними речовинами;

– розвивати увагу, мислення, спостережливість, навички самостійності, уміння організовувати свій робочий час;

– виховувати повагу до оточуючих.

Обладнання: підручник; плакати “Органічні речовини”, “Функції органічних сполук”.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Структура уроку:

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.

ІV. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

V. Закріплення нових знань.

VІ. Підсумок уроку.

VІІ. Домашнє завдання.

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина.

(Перевірка присутніх на уроці, підготовка до уроку).

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Учні пригадаймо яку тему ми вивчаємо?

Який матеріал раніше вивчений

вам необхідно було повторити?

(З хімії – органічні речовини, їх функції, вода, мінеральні солі, розділ “генетика”).

Зараз ми переконаємося, як ви справились з домашнім завданням.

Завдання на картках.

Картка №1 Опишіть групи хімічних елементів, що входять до живих організмів.

Картка №2 Опишіть функції води в клітині. Яка роль води в організмі?

Картка №3 Які солі входять до живих організмів? Яка їх роль?

Гра “Біологічний ланцюжок”. Мета гри – перевірка знань учнів раніше вивченого матеріалу. Перемагає той хто дає більше правильних відповідей; один учень допомагає викладачу.

1) Що вивчає цитологія? (Будову та склад організмів).

2) Що вивчає генетика? (Спадковість та мінливість організмів).

3) Що таке спадковість? (Спадковість – це властивість організму передавати свої ознаки та особливості розвитку наступним поколінням).

4) Що таке мінливість? (Мінливість – це властивість організму набувати нових ознак на протязі індивідуального розвитку).

5) Що таке генотип? (Генотип – це сукупність генів, які організм дістає від батьків).

6) Що таке ген? (Ген – це елементарна одиниця спадковості, або окрема ділянка НК).

7) Що таке фенотип? Сукупність зовнішніх та внутрішніх ознак).

8) Які методи застосовують в генетиці при вивченні спадковості людини? (Генетиці виділено генеалогічний, цитогенетичний, біохімічний, близнюковий метод вивчення спадковості людини).

9) Дати характеристику генеалогічного методу вивчення спадковості людини. (Цей метод полягає у вивченні родоводу за кількома більше поколінь, а також спадкових захворювань).

10) Дати характеристику цитогенетичного методу вивчення спадковості людини. (Цей метод полягає у вивченні спадкових хвороб, які спричинені мутаціями).

11) Дати характеристику близнюковому методу вивчення спадкових ознак. ( Цей метод полягає у вивченні розвитку ознак у близнят (у людини бувають близнята однояйцеві, різностатеві).

12) Дати визначення терміну “Вітаміни”. ( Вітаміни – це біологічно активні низькомолекулярні речовини, різні за будовою, складом, по-різному впливають на живі організми).

13) Назвати групи вітамінів та захворювань, які виникають при нестачі, надлишку, та повній відсутності вітамінів в організмі. ( Групи вітамінів – водорозчинні, жиророзчинні. Водорозчинні – В, С. Жиророзчинні – А, Д, К, Е. При нестачі – гіповітаміноз; при відсутності – авітаміноз; при надлишку – гіпервітаміноз).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Слово викладача. Учні, ми повторили теми “Неорганічні речовини”, “Генетика”. Зараз ми продовжимо вивчати “Органічні речовини в клітині живих організмів”. Працювати будемо за таким планом:

1. Вуглеводи – їх функції в клітині.

2. Білки – складова частина в організмі.

3. Жири – їх функції в живих організмах.

4. Значення органічних речовин.

ІV. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

Розповідь викладача із застосуванням таблиць.

Учні, перш ніж перейти до вивчення нового матеріалу, пригадайте, які органічні речовини ми вже вивчали, і де їх можна зустріти?

Органічними сполуками називають речовини, які мають скелети із ковалентно зв’язаних атомів вуглецю. Атом С має здатність сполучатися з атомами водню, кисню, азоту, утворювати стійкі між собою сполуки. Всю суху речовину клітини складають білки, жири, вуглеводи, НК. Це великі структури з високою молекулярною масою, і тому їх називають макромолекулами.

Жири, а ще їх називають ліпідами, вони утворені з невеликої кількості різних органічних молекул. Особливу групу становлять біологічно-активні сполуки – гормони, ферменти, вітаміни, антибіотики. Вони всі різні за будовою і здатні впливати на обмін речовин та перетворення енергії.

Учні, у мене до вас питання, що таке гормони? (Це органічні речовини, які здатні регулювати обмінний процес і перетворення енергії, включаючись у біохімічні реакції).

Що таке антибіотики? (Це біологічно-активні сполуки, які виробляють мікроорганізми призначені для лікування вірусних захворювань).

Що таке ферменти? (Органічні сполуки, які прискорюють перебіг хімічних реакцій, але самі в реакції не вступають). Ліпіди – органічні сполуки, нерозчинні у воді. Найпоширеніші серед ліпідів – жири, їх вміст у клітинах від 5 до 15% сухої речовини, а у деяких комах до 90%. Багато жирів у клітинах плодів, насіння (соняшник, волоський горіх). До ліпідів відносять воски – здійснюють переважно захисну функцію (волосяний покрив у птахів).

Інша група ліпідів – стероїди – це складова вітаміну Д, статевих гормонів, надниркових залоз, важливі компоненти жовчі.

Функції жирів: 1) Енергетична – завдяки цій функції деякі види тварин можуть тривалий час жити без води – верблюди до 10-12 днів у пустелі, а ведмеді, бабаки можуть знаходитися у зимовій сплячці до 2-ох місяців. 2) Захисна та теплоізоляційна – це в основному захист організму від холоду. (морський кит має 50 см жиру, що захищає від холоду). 3) Видільна – жири беруть участь в обміні речовин – продукти обміну. 4) Ліпіди – складова частина гормонів, вони беруть участь у регуляції життєвих функцій.

Білки – високомолекулярні речовини, складовими яких є амінокислоти. (З відповідною аміногрупою – NH2 . Вчені прийшли до висновку, що основою життя є білки. В нас є історична довідка. Історична довідка. Білки становлять до 80% сухої речовини живих клітин. Розрізняють білки прості (які складаються тільки з амінокислот), та складні (Мають небілкову групу). Білки легко руйнуються під дією зовнішніх факторів – відбувається денатурація – руйнування. Одна з основних властивостей білка – здатність змінюватись під впливом різних факторів (кислот, лугів, важких металів, високої температури). У живих організмах функції білків такі: – забезпечення рухової активності; – передачею в клітини сигналів з довкілля; – прискорення біохімічних реакцій.

Функції білків: 1) будівельна – виконують роль скелета клітин (пружності кісткам надає білок). 2) Захисна – захист організму від хвороботворних мікрорганізмів (імуноглобуліни, антитіла – білки беруть участь у процесі зсідання крові). 3) Захисна – запасаюча – захист організму, запас білкової речовини для дальшої життєдіяльності організму. 4) Регуляторна – вони регулюють обмін речовин (процес росту і розвитку організму). Білки – основа організму – співпрацюють з гормонами, ферментами, антибіотиками, що забезпечує процес життєдіяльності організму. Пригадайте де ви вперше зустріли термін “Вуглеводи”.

Хімічний склад вуглеводів має відповідну хімічну формулу (CH2O)n де n=2 і більше.

У клітинах тварин і людини – вміст вуглеводів незначний, але у клітинах рослин їх вміст значний 70%; у картоплі – 90%.

Залежно від кількості мономерів, що входять до молекул вуглеводи можна поділити на :

– Моносахариди – прості цукри, у природі найбільш поширеніші глюкоза і фруктоза. Солодкий смак ягід залежить від кількості у них моносахаридів.

– Дисахариди – утворені двома молекулами моносахаридів – це буряковий цукор – (тростинний) сахароза – солодкий присмак, розчинність у воді.

– Полісахариди – складені з кількох або мільйонів молекул, від молекул моносахаридів і дисахаридів відрізняються нерозчинністю у воді, не солодкі на смак.

Основний представник – крохмаль, міститься у листках, насінні, бульбах. Відомий також полісахарид – целюлоза – у клітинних стінках рослин. У людини і тварини полісахарид – це глікоген – міститься у м’язах і печінці. Функції вуглеводів.

Всі органічні сполуки беруть участь в обміні речовин та перетворенні енергії. Забезпечують процес життєдіяльності деяких окремих органів. Вони є основою життя. Важливе місце посідають вітаміни, гормони, нейрогормони, фітогормони. Вони регулюють життєвий процес організму, беруть участь в обміні речовин, з виділенням енергії, забезпечують ріст, розвиток, розмноження.

V. Закріплення нових знань.

На сьогоднішньому уроці ми вивчали “Органічні речовини в клітині живих організмів”. І щоб перевірити наскільки ви засвоїли новий матеріал у мене до вас декілька запитань.

Бесіда.

1) Назвіть органічні речовини, що входять до складу живих організмів?

2) Які функції білків в організмі?

3) Назвіть основні класи вуглеводів?

4) Що таке жири? Як їх поділяють?

5) Які функції жирів?

6) Які сполуки (крім названих) можна віднести до органічних?

Тестові питання.

1. В яких клітинах міститься більше вуглеводів?

А) рослинах;

Б) тваринах;

В) однакова кількість.

2. Які властивості притаманні полісахаридам?

А) добре розчинні у воді, солодкі на смак;

Б) погано розчинні у воді, солодкі на смак;

В) погано розчинні у воді, не мають солодкого смаку.

3. Основні біофункції вуглеводів.

А) захисна і будівельна;

Б) енергетична і будівельна;

В) енергетична і захисна.

4. Які властивості жирів лежать в основі енергетичної функції.

А) гідрофобність;

Б) погана теплопровідність;

В) розщеплення на простіші речовини.

Кросворди.

Всю групу поділено на три підгрупи, кожній підгрупі подано кросворд. Хто швидше розгадає.

VІ. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

VІІ. Домашнє завдання.

Повторити розділи: “Хімічний склад клітин”, “Генетика”1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...

Органічні сполуки живих організмів